GEÇERSİZLEŞTİRMEK Nedir?

GEÇERSİZLEŞTİRMEK kelimesi ilk harfi G ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında g sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi g , ikinci harfi e , üçüncü harfi ç , dördüncü harfi e , beşinci harfi r , altıncı harfi s , yedinci harfi i , sekizinci harfi z , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi e , onbirinci harfi ş , onikinci harfi t , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi r , onbeşinci harfi m , onaltıncı harfi e , onyedinci harfi k şeklindedir. Başı g sonu k olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

GEÇERSİZLEŞTİRMEK anlamı

Geçersiz duruma getirmek.

GEÇERSİZLEŞTİRMEK hakkında bilgiler

GEÇERSİZLEŞTİRMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.