GAZEVİ Nedir?

GAZEVİ kelimesi ilk harfi G ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında g sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi g , ikinci harfi a , üçüncü harfi z , dördüncü harfi e , beşinci harfi v , altıncı harfi i şeklindedir. Başı g sonu i olan 6 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

GAZEVİ anlamı

Büyük zembil.

GAZEVİ hakkında bilgiler

GAZEVİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük