GAT ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "gat" olan, toplam 61 adet kelime bulunmaktadır. gat ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu gat ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde gat olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

GATMERLEMEK

10 harfli kelimeler

GATIHLAMAH, GATIKSAMAK, GATIRCILIK, GATUŞUHLUH, GATUTTUMAK

9 harfli kelimeler

GATALAMAK, GATIREHİM, GATLENGOZ, GATMAŞÜER, GATTIRMAK

8 harfli kelimeler

GATIGARA, GATILMAK, GATIŞMAK, GATLAMAK, GATMERLİ, GATTIRIK

7 harfli kelimeler

GATIHLI, GATIKLI, GATIMUK, GATINTI, GATIRAN, GATIRCI, GATİLUK, GATİYAN, GATİYEN, GATMACA, GATNERİ, GATUMAK, GATUNDU, GATUVAZ

6 harfli kelimeler

GATARI, GATDAH, GATINÇ, GATİLA, GATLAÇ, GATLAK, GATLAM, GATMAH, GATMAK, GATMAR, GATMER, GATRAN, GATTİK

5 harfli kelimeler

GATAN, GATAR, GATER, GATIĞ, GATIH, GATIK, GATIL, GATIR, GATİL, GATLA, GATLİ, GATMA, GATRE, GATUH

4 harfli kelimeler

GATO, GATI

3 harfli kelimeler

GAT

Bazı kelimelerin anlamları

GAT

Huzur makam. Elbise; gat geymek. Kat.

GATUTTUMAK

Getirtmek, bk. gatutturmak.

GATMERLEMEK

Kat kat yapmak.

GATIKSAMAK

Peynir, acımtırak bir tat almak.

GATALAMAK

Katmak, karıştırmak.

GATLAMAK

Rüzgar ağaçları kırmak.

GATMAŞÜER

Gelişigüzel dokunmayı anlatır: Gatmaşüer elledi gitti.

GATTIRMAK

Arkaya doğru kaldırmak: Çocuğu fazla gattırma, bir yerini incitirsin.

GATLENGOZ

Salyangoz, sümüklü böcek.

GATUŞUHLUH

Karışıklık, bozgunluk.

GATIRCILIK

At, eşek ve katırlarla yük taşıyarak yapılan alış veriş.

GATIGARA

Büyük, siyah ve çok ekşi olan bir çeşit üzüm. İri, yuvarlak, kara üzüm.

GATILMAK

Karışmak, birbirine girmek. Katıla katıla gülmek. Katılmak.

GATIŞMAK

Katışmak, katılmak.

GATIREHİM

Acıma duygusu olmayan, merhametsiz (kimse).

GATIHLAMAH

Başkalarına sözle kötülük yapmak.

  -   -   -  

Anlamında GAT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GAT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

IRGATLIK

Irgat olma durumu, rençperlik.

BİLDİRİM

Bildirme işi. Yazılı olarak yapılmış olan açıklama, tebligat. Bu açıklamanın yapıldığı kâğıt, ihbarname.

BELİĞ

Belagati olan, belagatli. Anlaşılır.

KADIŞEHRİ

Yozgat iline bağlı ilçelerden biri.

BOĞAZLIYAN

Yozgat iline bağlı ilçelerden biri.

EKSİ

Çıkarma işleminde - işaretinin adı, nakıs. Eksiklik. Sıfırdan küçük, önünde eksi işareti bulunan (sayı), negatif, nakıs, artı karşıtı.

AKDAĞMADENİ

Yozgat iline bağlı ilçelerden biri.

BATİSFER

Su üstü araçlarına çelik kablo ile bağlanmış, negatif yüzebilirliği bulunan dalış küresi.

ÇANDIR

Karışık, melez. Aşılanmamış, yaban. Yozgat iline bağlı ilçelerden biri.

KALOTİP

Yarı saydam durumdaki kâğıt üzerinde fotoğraf negatifleri elde etme yöntemi.

ARAP

Fotoğrafın negatifi. Koyu esmer. Fellah. Orta Doğu ile Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse.

ANYON

Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin.

ÇEKEREK

Yozgat iline bağlı ilçelerden biri.

HOROZBİNA

Horozbinagillerden, kıyılara yakın alglerin içinde yaşayan, sırt yüzgeci tek parça ve uzun, burun ucu yuvarlak, en büyüğü 5 santimetre kadar olan küçük bir balık (Blennius gattorugine).

ELEKTRON

Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel parçacık, pozitron karşıtı.

IRGATBAŞI

Irgatlardan sorumlu kimse.

ÇAYIRALAN

Yozgat iline bağlı ilçelerden biri.

BELAGATLİ

Belagati olan.

IRGAT

Tarım işçisi, rençper. Yapı işçisi. Gemilerde ve yapılarda yatay kollarla ve birkaç kişi tarafından çevrilen bocurgat.

AYDINCIK

Kendini aydın sanan kimse. Yozgat iline bağlı ilçelerden biri. Mersin iline bağlı ilçelerden biri.