GASTROKOLONOSTOMİ Nedir?

GASTROKOLONOSTOMİ kelimesi ilk harfi G ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında g sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi g , ikinci harfi a , üçüncü harfi s , dördüncü harfi t , beşinci harfi r , altıncı harfi o , yedinci harfi k , sekizinci harfi o , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi o , onbirinci harfi n , onikinci harfi o , onüçüncü harfi s , ondördüncü harfi t , onbeşinci harfi o , onaltıncı harfi m , onyedinci harfi i şeklindedir. Başı g sonu i olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

GASTROKOLONOSTOMİ anlamı

Mideyle kolon arasında ameliyatla anastomoz yapılması.

GASTROKOLONOSTOMİ hakkında bilgiler

GASTROKOLONOSTOMİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük