GASTRODUODENİTİS Nedir?

GASTRODUODENİTİS kelimesi ilk harfi G ve son harfi S olan bir kelimedir. Başında g sonunda s olan kelimenin birinci baş harfi g , ikinci harfi a , üçüncü harfi s , dördüncü harfi t , beşinci harfi r , altıncı harfi o , yedinci harfi d , sekizinci harfi u , dokuzuncu harfi o , onuncu harfi d , onbirinci harfi e , onikinci harfi n , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi t , onbeşinci harfi i , onaltıncı harfi s şeklindedir. Başı g sonu s olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

GASTRODUODENİTİS anlamı

Mide ve onikiparmak bağırsağı yangısı.

GASTRODUODENİTİS hakkında bilgiler

GASTRODUODENİTİS ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük