GARD ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "gard" olan, toplam 32 adet kelime bulunmaktadır. gard ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu gard ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde gard olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

GARDALANDIRMAK

13 harfli kelimeler

GARDIROPÇULUK

11 harfli kelimeler

GARDENPARTİ, GARDİYANLIK, GARDAKLAMAK, GARDALANMAK

10 harfli kelimeler

GARDIROPÇU

9 harfli kelimeler

GARDIFREN, GARDAKLIK, GARDANLIK, GARDAŞLIK, GARDEŞLİK, GARDIRMAK

8 harfli kelimeler

GARDENYA, GARDIROP, GARDİYAN, GARDAŞIN, GARDELEN, GARDİLOB, GARDOLAP

7 harfli kelimeler

GARDALI, GARDAZİ, GARDİYE

6 harfli kelimeler

GARDAH, GARDAK, GARDAŞ, GARDEL, GARDEŞ, GARDIŞ

Bazı kelimelerin anlamları

GARD

Eskrim, boks vb. oyunlarda korunmak için alınan durum.

GARDİYANLIK

Gardiyan olma durumu. Gardiyanın görevi.

GARDIROPÇU

Giydirici.

GARDALANDIRMAK

Büzmek: Makine dikiş dikerken gardalandırıyor.

GARDIROPÇULUK

Giydiricilik.

GARDIROP

Giysi dolabı. Bir kişinin sahip olduğu bütün giysileri, giysi takımları.

GARDENYA

Kök boyasıgillerden, sıcak bölgelerde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi (Gardenia). Bu ağaççığın güzel kokulu çiçeği.

GARDAKLAMAK

Tutturmak: Yakamı gardaklasana.

GARDEŞLİK

Arkadaş.

GARDALANMAK

Büzülmek.

GARDAKLIK

Dokumada veya dikişte pürüz, potluk.

GARDIFREN

Trenlerde vagon frenlerini işleten kimse.

GARDENPARTİ

Bir bahçede veya parkta yapılmış olan yemekli şölen.

GARDIRMAK

Bir şey gereksiz olarak çoğalmak: Tarlanın karkını su gardırdı.

GARDAŞLIK

Arkadaş. Samimi arkadaş. Düğünlerde gelinin sağdıcı.

GARDANLIK

Sürahi.

  -   -   -  

Anlamında GARD bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GARD geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ARBALI

Ayarsız, dengesiz (terazi). Yiğit, gösterişli: Bu olan gardaşlarından da arbalı.

GİYDİRİCİLİK

Giydiricinin yaptığı iş, gardıropçuluk.

HESBİ

En candan, en yakın anlamında kullanılır: Hesbi gardaşum olsa gene yardım etmem. Kızamık, çiçek gibi hastalıklarda görülen kabarcıklar: Hesbiler yapışa da götüre.

GARDALI

Potlu, kıvrıntılı: Ceketin arkası gardalı duruyor.

GAFES

Kafes. Kavas, gardiyan.

KAMBİ

Gardeneai Lucida 'dan elde edilen vernik yapımında kullanılan parlak reçineye benzeyen aromatik zamk.

TOMRUKÇU

Tutukevi bekçisi, gardiyan.

GİYDİRİCİ

Stüdyolarda oyuncuların giyimine yardım eden kimse, gardıropçu. Oyuncuların giysilerini giydiren kimse, gardıropçu.

MASURYUM

Simgesi Ma, atom kütlesi 43 g olan, kolumbit, gardolinit ve zirkonda çok az bulunan periyodik çizelgede yedinci grupta olan, nadir bulunan bir element.

BAYAH

Evet: -Bu işi gerçekten sen mi yaptın? -Bayah!. Demin, az önce, şimdi. Az önce: Bayah geldim ya gardaşım. Biraz önce. Biraz önce; demin. Demin, az önce. Az evvel.

GİYSİLİK

Giysi konulan yer, elbiselik. Giysi yapılmaya elverişli (kumaş), elbiselik. Sürekli olarak kullanılan tiyatro giysilerinin saklandığı yer. Sinemalarda salona girmeden önce palto, manto gibi üstlüklerin bırakıldığı yer. Gardrop. Tiyatroda seyircilerin palto, şapka, baston gibi eşyalarını bıraktıkları özel yer. Tiyatro giysilerinin saklandığı ve oyuncuların giyindikleri yer.

GARDA

Kırışık: Çamaşırda garda var. Kardeş: Buraya gel gardam.

BAŞGARDİYANLIK

Başgardiyan olma durumu. Başgardiyanın yaptığı iş.

GIRTLAKSILLAŞMA

Bir sesin çeşitli etkenler altında gırtlak sesine dönüşmesi olayı. Yazı dilimizde görülmeyen bir olaydır. Bazı Anadolu ağızlarında özellikle Orta ve Doğu Anadolu ağızlarında k>h, k>g>g şeklinde örnekler verir: yakışı>yakşı>yahşı, dakuz>dohuz, bakacak>bahacah; kardeş>gardaş>gardaş, koyun>goyun>goyun vb.

BAŞGARDİYAN

Gardiyanların başı.

GARMAK

Su birikmek. Karıştırmak: Hamuru gardım. Bir hastalığa yakalanmak: Rıza sıtmaya garmış. Olta, zincir çengeli. Kümes hayvanları çiftleşmek. Kara dut. Karmak. Karmak, karıştırmak.

AGAROZ

Agardaki jelleşmeden sorumlu bir bileşik. Elektroforez yönteminde destekleyici tabaka olarak kullanılan deniz yosunundan elde edilmiş polisakkarit yapısındaki polimer.

ZENCİRCİ

Gardiyan.

AGAR

Kırmızı alglerden özütlenen jelâtinimsi bir madde olan agar-agar'dan hazırlanarak bakteri kültürleri için ve elektroforez jelleri için kullanılan jelâtinimsi bir madde. Agar-agar. Kırmızı alglerden elde edilen agar-agardan hazırlanarak bakteri kültürleri ve elektroforez jelleri için kullanılan jelatinimsi bir madde, agar-agar. Su yosunlarından elde edilen, bileşiminde çok sayıda değişik asidik polisakkarit bulunan hidrofilik, sarı renkli, bakteriyolojik kültür vasatlarının hazırlanmasında kullanılan bir madde, agar agar. Kimi su yosunu türlerinden elde edilen, kuru ve iyonize olmayan, agariboz birimlerinden yapılmış ishal yapıcı bir madde.

GARDİLOB

Fransızca kökenli garde-robe: gardrob; elbise dolabı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük