GAŞ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "gaş" olan, toplam 60 adet kelime bulunmaktadır. gaş ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu gaş ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde gaş olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

GAŞŞAKLAMAK

10 harfli kelimeler

GAŞAĞLAMAK, GAŞAKLAMAK, GAŞANGALAK, GAŞGORUDAN, GAŞIKLAMAK

9 harfli kelimeler

GAŞYOLMAK, GAŞDARMAK, GAŞIĞINAN, GAŞILIKLI, GAŞTARMAK, GAŞUGLAGA

8 harfli kelimeler

GAŞYOLMA, GAŞANMAH, GAŞANMAK, GAŞGABAĞ, GAŞIKLIK, GAŞINMAK, GAŞŞIHLA, GAŞŞIKLA, GAŞŞİNAN, GAŞŞIYNA, GAŞUHLUH, GAŞUKLUK

7 harfli kelimeler

GAŞAMAH, GAŞAMAK, GAŞANTU, GAŞINTI, GAŞITMA, GAŞLAMA, GAŞŞAĞI, GAŞUCUH

6 harfli kelimeler

GAŞAVU, GAŞEĞİ, GAŞGOZ, GAŞIMO, GAŞINI, GAŞKOL, GAŞMAH, GAŞMAK, GAŞMER, GAŞMİN, GAŞŞAK

5 harfli kelimeler

GAŞİY, GAŞAK, GAŞAL, GAŞAM, GAŞIH, GAŞIK, GAŞİL, GAŞKA, GAŞOY, GAŞŞA, GAŞUG, GAŞUH, GAŞUK

4 harfli kelimeler

GAŞA, GAŞI, GAŞO

3 harfli kelimeler

GAŞ

Bazı kelimelerin anlamları

GAŞ

Dik yamaç, uçurum. Kıyı. Duvar. Çatı. Semerin ön ve arkasında ip geçirmeye yarayan çatal ağaçlar: Semerin gaşı kırılmış. Yayla evi. Erkek ya da kız kardeş. Kaş: gaş gabahlarını töhmek: surat asmak. Kemerli ve çıkıntılı şey. Kaş, kemer; tandır gaşi, ocah gaşi. Kaç. Kaş. Semer tahtası. Kaş, bayır. Kemer. Kaç?. Düvenin önündeki kalkık kısım. (Çaltı Söğüt Bilecik; Oklubalı Eskişehir, Yukarıkaşıkara Isparta).

GAŞGORUDAN

Toprak damlardaki çıkıntılı bölüm.

GAŞTARMAK

Becerikli olmak, bir işi başarmak. Uğurlamak: Hadi oğlum misafirleri gaştar. Alay etmek: Gaştarmak iyi bir iş değildir. Kimsesiz birini korumak. Yol etmek.

GAŞAKLAMAK

Buzağıyı inekten ayırmak.

GAŞŞAKLAMAK

Ağacın kökünü topraktan çıkarmak.

GAŞANMAK

Sürtünmek.

GAŞYOLMAK

Kendinden geçmek.

GAŞAĞLAMAK

Sürtünmek.

GAŞDARMAK

Yönetmek, idare etmek.

GAŞIĞINAN

Kaşık ile.

GAŞIKLAMAK

Kaşık kullanarak yemek.

GAŞILIKLI

Karşılıklı.

GAŞANGALAK

Gevşek toprak, heyelana müsait bölge.

GAŞANMAH

Büyük baş hayvanlar işemek.

GAŞUGLAGA

Ağaç kabuğundan yapılan üç gözlü kaşık kutusu. (Boyalı Güdül Ankara).

GAŞYOLMA

Gaşyolmak durumu.

  -   -   -  

Anlamında GAŞ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GAŞ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

OLDUBİTTİ

Başkasına karışma fırsatı vermeden bir işi aceleye ve kargaşalığa getirip sonuca bağlama, olupbitti, emrivaki.

MAHŞER

Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer. Büyük kalabalık. Kargaşa.

KARIŞIK

Ayrı nitelikteki şeylerden oluşmuş. Düzensiz, dağınık, intizamsız. Dolu. Karışmış. Saf olmayan. Halk inancına göre cin ve perilerle ilişkisi olan. Çalkantı, kargaşa, gerginlik içinde olan. Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık.

KAOS

Evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu. Kargaşa.

CANGIL

Cengel. Karışıklık, kargaşa.

ALAVERE

Bir şeyin elden ele geçmesi. Vapurlarda bu biçimde taşıma işi için bordalarda kurulan basamaklı iskele. Kargaşalık. Bir şeyi elden ele vererek aktarma.

ANARŞİST

Kargaşacı.

ANARŞİK

Kargaşalı.

ESRİMEK

Herhangi bir sebeple kendinden geçmek, gaşyolmak. Coşup kendinden geçmek, vecde gelmek. Mest olmak, sarhoş olmak.

ANARŞİSTLİK

Kargaşacılık.

ANARŞİZM

Kargaşacılık.

FİTNE

Karışıklık, kargaşa. Fitneci, ara bozucu.

KARGAŞALIK

Kargaşa durumu, alavere.

KARGAŞACI

Kargaşa çıkaran kimse, anarşist.

FESAT

Bozukluk. Karışıklık, kargaşalık, ara bozuculuk. Karıştırıcı, ara bozucu (kimse). Hile. Herhangi bir konuda iyimser olmayan, kötü yorumlayan (kimse).

ÇALKANTI

Deniz ve gölde dalgalanma. Coşku. Kalbur yardımıyla ayrılan çer çöp. Çalkanmış şey. Kargaşa ve bunalımın yol açtığı düzensiz, karışık, sıkıntılı durum.

FİTİLCİ

Fitil yapan veya satan kimse. Kargaşalık çıkaran kimse.

ANARŞİ

Kargaşa.

İHTİLAL

Bir ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılmış olan geniş halk hareketi, devrim. Kargaşalık, düzensizlik, karışıklık. Köklü değişim.

İFSAT

Düzeni bozma, karışıklık çıkarma. Kargaşalık.