Sonu G ile biten 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "g" olan 7 harfli toplam 117 adet kelime bulundu. Sonu g harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında g harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde g harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GÜNAŞIG

Ayçiçeği.

BESİREG

Besili, semiz.

DAGANAG

Değnek.

KANARIG

Karanlık.

PÖHRENG

Yeraltında kapalı suyolu, künk.

EĞİRMEG

Yünü büküp iplik yapmak.

DİREMEG

Bir şeyi dikine koymak, dayamak, durdurmak. İnat ve ısrar etmek.

DENEMEG

Toplamak.

EMENMEG

Boş yere yorulmak, emek ver mek, uğraşmak, didinmek.

OTODRAG

Kalkış yarışı.

KATALOG

Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist. Kitabevi, yayınevi, kurum vb. kuruluşların yayınlarını, ürettikleri malları, eşyaları tanıtan, gösteren liste veya kitap, fihrist.

FİTOFAG

Bitkilerle beslenen canlı.

EMİŞMEG

Su ile karıştırılan un, toprak, alçı gibi şeyler iyice bağdaşmak.

BARRİNG

Telli çalgıların klavyesinde bir parmakla birden fazla tele basılması.

TÜKÜRÜG

Tükrük.

BITIRAG

Kırlarda yetişen yabani bir otun dışı dikenli tohumu.

KOLAGOG

Safra söktürücü.

BRİFİNG

Bilgilendirme.

LEMMİNG

Kemiriciler (Rodentia) takımının, sıçangiller (Muridae) familyasından, 15 cm kadar uzunlukta, 2 cm kadar kuyruğu olan, esmer, sarı renkli, üzerinde kara lekeler bulunan, soğuk mevsimlerde sürüler hâlinde göç eden, Avrupa ve Asya'da yaşayan bir tür. Yaban sıçanı. (Lemmus lemmus), Kemiriciler (Rodentia) takımının sıçangiller (Muridae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 15, kuyruğu 2 cm. Rengi esmer-sarı olup üzeri kara lekelidir. Soğuklar başlayınca, sürüler halinde yıkıcı göçler yapar. Avrupa ve Asyada yaşar.

BUZZİNG

Perdeli çalgılarda yanlış sap demirine, köprü yüksekliği ayarlarına veya düzensiz yükseklikte ya da aşınmış perde demirlerine bağlı olarak tellerin titreşimi sırasında üst perde demirlerine çarpması sonucu kötü ve istenmeyen seslerin çıkması.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük