Sonu G ile biten 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "g" olan 7 harfli toplam 117 adet kelime bulundu. Sonu g harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında g harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde g harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

YARATIG

Yaratık.

KAMANAG

Delgiyi döndürerek kalbur kasnağının delinmesini sağlayan iki uç kısmında ip bağlı deynek. (Göçmenler Beypazarı Ankara).

HİSSİNG

Kalitesiz ileticilerin sebep olduğu ses sinyalindeki kirlenme sonucu tıslama biçimli gürültü oluşması. Kalitesiz ileticilerin yol açtığı ses sinyalindeki kirlenme sonucu oluşan, tıslama biçimindeki istenmeyen gürültü.

HOLDİNG

Ana ortaklık.

KOLAGOG

Safra söktürücü.

TANIŞIG

Bildik, ahbap.

PEDAGOG

Eğitim bilimci.

HOSTİNG

Depolama alanı veren internet hizmeti.

PATOLOG

Özellikle patoloji ile uğraşan doktor.

KLİRİNG

İkili ticaret anlaşması çerçevesinde ülkeler arasında dışalım ve dışsatımdan doğan alacak ve borçların döviz kullanılmadan karşılıklı olarak denkleştirilmesine dayalı dış ticaret biçimi.

DIRDLAG

Hastalıklı, kansız cansız.

DOĞULUG

Çocuk doğduğu zaman götürülen hediye.

HIRTLİG

Gırtlak (Erzincan Merkez).

FİLOLOG

Dil bilimci.

IRATMAG

Uzatmak, geciktirmek.

EMENMEG

Boş yere yorulmak, emek ver mek, uğraşmak, didinmek.

BUZZİNG

Perdeli çalgılarda yanlış sap demirine, köprü yüksekliği ayarlarına veya düzensiz yükseklikte ya da aşınmış perde demirlerine bağlı olarak tellerin titreşimi sırasında üst perde demirlerine çarpması sonucu kötü ve istenmeyen seslerin çıkması.

DANACAG

Evlerde kapı ile eşik arasına konulan ve dayanmaya yarayan mermer.

PÖHRENG

Yeraltında kapalı suyolu, künk.

LEMMİNG

Kemiriciler (Rodentia) takımının, sıçangiller (Muridae) familyasından, 15 cm kadar uzunlukta, 2 cm kadar kuyruğu olan, esmer, sarı renkli, üzerinde kara lekeler bulunan, soğuk mevsimlerde sürüler hâlinde göç eden, Avrupa ve Asya'da yaşayan bir tür. Yaban sıçanı. (Lemmus lemmus), Kemiriciler (Rodentia) takımının sıçangiller (Muridae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 15, kuyruğu 2 cm. Rengi esmer-sarı olup üzeri kara lekelidir. Soğuklar başlayınca, sürüler halinde yıkıcı göçler yapar. Avrupa ve Asyada yaşar.