Sonu G ile biten 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "g" olan 7 harfli toplam 117 adet kelime bulundu. Sonu g harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında g harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde g harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ONUŞMAG

Yara kapanmak.

OLGAMAG

Seyrek seyrek dikmek, oyulgamak.

NÖROLOG

Sinir hastalıkları uzmanı.

BARRİNG

Telli çalgıların klavyesinde bir parmakla birden fazla tele basılması.

KRAKİNG

Bir yağ rafinerisinde beslemenin ya ısıtma ve basınç veya katalizör ile daha düşük kaynama noktalı hidrokarbonlara parçalandığı bir işlem. Karbon-karbon bağının ısı ve katalizör kullanılarak kırılması.

ÖĞÜRMEG

Çiftleşmek isteyen dişi sığır bağırmak, böğürmek.

FİLOLOG

Dil bilimci.

BANTENG

Çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından, 200 cm kadar uzunlukta, 150 cm kadar yükseklikte, Güney ve Doğu Asya'da sürüler hâlinde yaşayan bir memeli türü. (Bibos banteng); Çift-parmaklılar (Artiodactyla) takımının boynuzlugiller (Bovidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 200, yüksekliği 150 cm. Güney ve Doğu Asyada küçük sürüler halinde yaşar.

EMENMEG

Boş yere yorulmak, emek ver mek, uğraşmak, didinmek.

HİRULOG

Hirudin analogu.

AREOPAG

Eski Atina'da, toplandığı yerin adına göre anılan yüksek yargıçlar kurulu.

EVERMEG

Evlendirmek.

İDEOLOG

Bir felsefi veya toplumsal öğretiye sistemli biçimde bağlanan kimse. Fransa'da fizikötesini ortadan kaldırarak manevi bilimleri antropolojiye ve psikolojiye dayandırmayı amaçlayan, Condillac'a bağlı felsefe okulunun taraftarı. Bir ideolojinin akıl hocalığını yapan kimse.

HOLDİNG

Ana ortaklık.

KURÜMEG

Kürekle atıp temizlemek, küremek, süpürmek, sıyırmak.

YARATIG

Yaratık.

KANARIG

Karanlık.

ÖLÜMSEG

Ölecekmiş gibi zayıf, cılız olan.

AĞABBAG

Bembeyaz, çok beyaz.

SİNAGOG

Yahudilerin ibadet etmek için toplandıkları yer, havra.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük