Sonu G ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "g" olan 4 harfli toplam 71 adet kelime bulundu. Sonu g harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında g harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde g harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AZIG

Azık.

İŞEG

Çiş, idrar. İşek, idrar.

İNEG

İnek.

MORG

Hastanelerde veya mezarlıklarda ölülerin belirli süre için saklandıkları soğuk ortam. Adliyede kovuşturmayı gerektiren olaylar sonucu veya birdenbire ve şüpheli ölümlerde, ölüm sebebinin ve ölünün kim olduğunun belirlenmesi için ölülerin konulduğu ve incelendiği yer.

İLİG

İplik bükmeye yarayan araç. Kardeş. Eski Türklerde hükümdar.

AYAG

Ayak.

YENG

Renk. Şekil, tarz, üslûp, usul, biçim, suret.

HİNG

(Çince) Çin edebiyatında, bir olayın doğurduğu fikir çağrışımlarına dayanan şiir türü.

DROG

Hayvan ve bitkilerden kurutularak veya özel metotlarla toplanarak elde edilen, eczacılık ve kısmen sanayide kullanılan ham veya yarı ham madde.

LİNG

Dokuma tezgâhlarında tarağı tutan araç, tefe. Kendir dövmeye yarayan ve su ile dönen dolap. Bir çeşit tırıs yürüyüş.

HENG

Ahenk: Dövüşürken hengine mi baktın ?. Özellikle kızların eğlenip oynaması için.

RENG

Renk.

IŞIG

Işık.

ZEVG

Zevk.

TONG

Büyük tür tınga. (Akpınar Gümüşhacıköy Amasya).

HALG

Halk.

VENG

Gırtlaktan kaval sesi çıkarma. Harp.

BÜYG

Büyük.

ACİG

Azıcık, karşılığı accıh, acıh.

ŞANG

Şak sesinin çınıltılısı. ''Şang'' sesi.