Sonu G ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "g" olan 3 harfli toplam 52 adet kelime bulundu. Sonu g harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında g harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde g harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ZAG

Kargaya benzeyen, kara renkli bir kuş. Hayvan çanı. (Söğütönü Eskişehir).

DAG

Sabah, tan vakti. Pancar, şeker pancarı. Pancar cinsi, haşlanarak yenen yiyecek (Erzincan Merkez).

ŞEG

Aşığın dik yüzünün düz kısmı.

CAG

Büyük bez veya deri torba, tuluk. Parmaklık, korkuluk.

LOG

Toprak damlarda, yollarda toprağı ezmek için kullanılan taş silindir. Loğ, yuvak taşı.

GIG

Deve, keçi, koyun ve benzerleri Hayvanların pisliği.

TÖG

Aşığın tümsek yanı. Aşığın kabarık olan yassı tarafı.

CUG

Küçük çorba kazanı.

SOG

Hayvan derisi parçası, gön.

IGG

İnsan serum immünoglobulinlerinin %80'ini oluşturan, 6.5-7.0 S çökelme kat sayısına sahip, 150000 molekül ağırlığında, %3 karbohidrat içeren, anneden plasenta aracılığıyla yavruya geçebilen, ikincil bağışıklık cevaplarında oluşan immunoglobulin ana molekülleri. İmmünoglobulin G.

ILG

Kuvvet, güç.

SEG

Şap.

LIG

Selin, akarsuyun getirdiği ince çamur, tortu, birikinti.

DIG

Çekiştirme, yerme.

JİG

Bir Orta Çağ çalgısı.

PAG

Yalnız dört yanı duvarla çevrili, bir boy yüksekliğindeki yayla evi. Yıkılmış ev ve yeri. Çevresi taştan, üstü tahtadan yapılmış keçi ağılı. Harabe ev, yapı.

ARG

Karmaşık sayıların argumentini gösteren simge.

HUG

Tarla ve bostanlara yapılan küçük bekçi kulübesi.

IRG

Talih, şans.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük