Sonu G ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "g" olan 10 harfli toplam 39 adet kelime bulundu. Sonu g harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında g harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde g harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PREDİPPİNG

Sağım öncesi memeleri mastitisten korumak amacıyla meme başlarının antiseptik çözeltia daldırılması.

FARMAKOLOG

İlaç bilimi ile uğraşan, ilaç bilimi uzmanı.

METEOROLOG

Hava tahmincisi.

ANTROPOLOG

İnsan bilimi uzmanı, insan bilimci.

KRİMİNOLOG

Kriminoloji ile uğraşan kimse.

PİTYALOGOG

Siyalogog.

EVİNLENMEG

Olgunlaşmak (buğday, arpa ve benzerleri için).

EHTİYATLIG

İhtiyat hâli.

SIHINTILİG

Dert, keder.

BALKANOLOG

Balkanoloji uzmanı.

BAKFLAŞİNG

Makineli sağım sırasında inekten ineğe geçişte sağım pençelerinin otomatik temizlenmesi.

ÇİPİLDEMEG

Su içinde el ve ayakları çırpmak.

ARKILANMAG

Arkalanmak, güvenmek.

KLİMATOLOG

İklim bilimci.

TOKSİKOLOG

Toksikoloji ile uğraşan kimse.

İLEŞBELLİG

Rençperlik.

SİTAJERLIG

(Fransızca kökenli stagiaire+lıg) stajyerlik.

İREÇBERLİG

Çiftçilik, bk. ireçbernig, reçberlıg.

SERBESTLIG

Hürriyet.

MUDULLAMAG

Hayvanı üvendireyle dürtüklemek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük