Sonu G ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "g" olan 10 harfli toplam 39 adet kelime bulundu. Sonu g harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında g harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde g harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OFTALMOLOG

Göz bilimci.

PREDİPPİNG

Sağım öncesi memeleri mastitisten korumak amacıyla meme başlarının antiseptik çözeltia daldırılması.

FARMAKOLOG

İlaç bilimi ile uğraşan, ilaç bilimi uzmanı.

PİTYALOGOG

Siyalogog.

İREÇBERLİG

Çiftçilik, bk. ireçbernig, reçberlıg.

DERMATOLOG

Cildiyeci.

SIHINTILİG

Dert, keder.

EMBRİYOLOG

Embriyoloji uzmanı.

ANTROPOLOG

İnsan bilimi uzmanı, insan bilimci.

GASTROSTEG

Yılanlarda (Ophidia), vücudun ventralinde, ağzın arkasından başlayarak anüse kadar tek sıra hâlinde dizili pullar. Ventral pullar.

GURDLANMAG

Kıskanmak.

YAPYALINAG

Yapyalnız, yapayalnız.

KLİMATOLOG

İklim bilimci.

FORFEYTİNG

Özellikle mal ve hizmet dışsatımından doğan ve belirli bir ödeme planına (3 aydan 10 yıla kadar vadeli) göre tahsil edilebilecek olan alacaklarla ilgili hakkın, bir banka ya da bu alanda uzmanlaşmış bir finansal kurum tarafından tüm ticari ve ülke riskleri üstlenilerek belli bir iskonto oranından satın alınmasına dayanan bir finansman tekniği. karşılığı alacaklandırma.

ÇİPİLDEMEG

Su içinde el ve ayakları çırpmak.

LEKSİKOLOG

Sözcük bilimci.

EHTİYATLIG

İhtiyat hâli.

SİPLAYZİNG

Fonksiyonel mRNA'nın oluşması için öncü RNA'dan intronların uzaklaştırılması ve geriye kalan ekson yapıların birleştirilmesi işlemi.

MUDULLAMAG

Hayvanı üvendireyle dürtüklemek.

KRİMİNOLOG

Kriminoloji ile uğraşan kimse.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük