Sonu G ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "g" olan 10 harfli toplam 39 adet kelime bulundu. Sonu g harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında g harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde g harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SERBESTLIG

Hürriyet.

İLEŞBELLİG

Rençperlik.

SIHINTILİG

Dert, keder.

BAKFLAŞİNG

Makineli sağım sırasında inekten ineğe geçişte sağım pençelerinin otomatik temizlenmesi.

LEKSİKOLOG

Sözcük bilimci.

ÇOKUNTULUG

Toplantı.

METEOROLOG

Hava tahmincisi.

PİTYALOGOG

Siyalogog.

KARDİYOLOG

Kalp hastalıklarında uzmanlaşmış hekim.

FORFEYTİNG

Özellikle mal ve hizmet dışsatımından doğan ve belirli bir ödeme planına (3 aydan 10 yıla kadar vadeli) göre tahsil edilebilecek olan alacaklarla ilgili hakkın, bir banka ya da bu alanda uzmanlaşmış bir finansal kurum tarafından tüm ticari ve ülke riskleri üstlenilerek belli bir iskonto oranından satın alınmasına dayanan bir finansman tekniği. karşılığı alacaklandırma.

GASTROSTEG

Yılanlarda (Ophidia), vücudun ventralinde, ağzın arkasından başlayarak anüse kadar tek sıra hâlinde dizili pullar. Ventral pullar.

OFTALMOLOG

Göz bilimci.

SİPLAYZİNG

Fonksiyonel mRNA'nın oluşması için öncü RNA'dan intronların uzaklaştırılması ve geriye kalan ekson yapıların birleştirilmesi işlemi.

TOKSİKOLOG

Toksikoloji ile uğraşan kimse.

PAKIRÇILIG

Bakırcılık.

KAZANÇILIG

Kazancılık.

SİTAJERLIG

(Fransızca kökenli stagiaire+lıg) stajyerlik.

GERONTOLOG

Yaşlılık bilimi uzmanı.

EMENDİRMEG

Yormak, zahmet vermek.

FİNGERLİNG

Balıkçık.