G ile başlayan 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "g" olan, 4 harfli toplam 405 adet kelime bulunmaktadır. g harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu g harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde g harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GÖÇÜ

Toprak kayması.

GÖĞE

Tavuk, horoz ve kuşların başlarında bulunan yuvarlak tüy yığını. Kaba ve hafif taş. Yirmi altı çift kürekle çekilen eski savaş gemilerinin bir türü. Altı mavna, üstü kalyon olan ve yirmi altı çift kürekle çekilen eski bir harp gemisi.

GEVE

Kahve. Halı. Budanan dallarda kalan kuru uç. Saban okuna takılan çivi. Kağnı tekerinin dışarı fırlamaması için, dingil başına geçirilen demir çivi. (Çakı Gelendost Isparta). Halı. (Susuz Kars).

GARA

Kara. Siyah, kara - gara dutmah: Dargın olmak - gara zelve: Güreşte bir oyun. Maden suyu.

GADI

Solgun, kansız yüzlü kişi. Gelişememiş kısa boylu, çelimsiz (kimse). Çocukların deynekle oynadıkları bir oyun. Kadı.

GILI

Bana bak anlamında kullanılır.

GARD

Eskrim, boks vb. oyunlarda korunmak için alınan durum.

GELE

Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar.

GASP

Bir malı sahibinin izni ve haberi olmadan zorla alma.

GÖSE

Ev fırınlarını süpürmeğe yarayan bezden süpürge.

GENE

Yine.

GAPU

Kapı.

GILA

Salkımından kopmuş yaş üzüm taneleri. Bıçak ve benzerleri şeylerin keskinliği. Bileğlenen bıçağın ağzından çıkan kıl gibi ince kalıntı.

GOCU

Küçük kardeş. Büyükanne. Arpa yarmasından yapılan bir çeşit çorba. Kocaman. Kocaman, bk. gocuman.

GİNİ

Tepsi, sini. Gene.

GONT

Kısa dam ağacı. (Kartkale Çıldır Kars).

GAŞI

Karşı. Karşı (Kuşu).

GENA

Gene. Kene. Gene, gene de, vaz geçmeyip. Tekrar. Daha, başka, ayrıca.

GİGİ

Yere çukurlar açılarak, hayvan tüyünden yapılmış topla oynanan oyun.

GİYE

Ot: Koyuna giye getirmeye gidem. Çorap şişi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük