G ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "g" olan, 3 harfli toplam 119 adet kelime bulunmaktadır. g harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu g harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde g harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GOK

İdrar torbası. Yeşillik, yeşerti, sebze (bitki hakkında). Mavi, masmavi. Gök.

GAL

Güherçile. Yapılabilecek bir işi bozmayı anlatır. Bitkilerde, böcek ya da mantar gibi organizmaların sebep olduğu anormal gelişen yapılar. Bitkilerde, böcek veya mantar gibi organizmaların neden olduğu anormal gelişen yapılar.

GID

Bir ısırmada dişle koparılan parça, lokma.

GUD

Yanmış ekmek. Tandırın içine düşen, piştikten sonra alınan ekmek.

GÜZ

Sonbahar. 22 Eylül ile 21 Aralık arasındaki mevsim.

GAN

Kan.

GUK

İnsanı kızdırmak için söylenir (çocuk dilinde). Kuluçka (tavuk için).

GET

Sırık, değnek. Bozuk dikiş, pot. Eskiden potin üstüne geçirilerek bağlanan, diz kapaktan topuğa kadar uzanan kösele tozluk. Arapça kökenli khıt: Kıt.

GOV

Dedikodu, birini arkasından çekiştirme.

GEÇ

Belirli zamandan sonra olan. Kararlaştırılan, beklenen veya alışılan zamandan sonra, erken karşıtı.

GUT

Damla hastalığı.

GAT

Huzur makam. Elbise; gat geymek. Kat.

GİY

Dana ya da boğa güreşi.

GÖN

İşlenmiş deri. Hayvan derisi. Kösele.

GÖZ

Görme organı, basar. Bakış, görüş. Çekmece. Delik, boşluk. Suyun topraktan kaynadığı yer, kaynak. Bölüm, hane. Bazı deyimlerde, görme ve bakma. Oda. Sevgi, ilgi, gönül bağlantısı. Terazi kefesi. Ağacın tomurcuk veren yerlerinden her biri. Nazar. Bazı yaraların uç bölümü.

GOP

Kolsuz. Kağnının iki oku arasını sabit tutmaya yarayan iki paralel tahta.

GÜÇ

Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet, efor. Bir akarsuyun aşındırma ve taşıma yeteneği. Bir olaya yol açan her türlü hareket, kuvvet, takat. Sınırsız, mutlak nitelik. Bir toprağın verimlilik yeteneği. Ağır ve yorucu emekle yapılan, çetin, müşkül, kolay karşıtı. Yeterliliğini ve güvenilirliğini kanıtlamış kimse. Birim zamanda yapılmış olan iş. Bir cihazın, bir mekanizmanın iş yapabilme niteliği. Büyük etkinliği ve önemi olan nitelik. Siyasi, ekonomik, askerî vb. bakımlardan etki ve önemi büyük olan devlet, devletler topluluğu. Zorlukla. Bir ulus, bir ordu vb.nin ekonomik, endüstriyel ve askerî potansiyeli.

GÖY

Mavi, masmavi. Yeşil, yemyeşil. gök (II)-2]. Gök. Taze, yeşil (sebzeler için).

GÜN

Güneş. Güneş ışığı. İçinde bulunulan zaman. Çağ, devir. İyi yaşanmış zaman. Tarih. Zaman, sıra. Yer yuvarlağının kendi ekseni etrafında bir kez dönmesiyle geçen 24 saatlik süre. Belirli günlerde ev hanımlarının konuk ağırlamak için yaptıkları toplantı. Gündüz. Bayram niteliğinde özel gün.

GAJ

Elma, armut kurusu. Kızartmak, kızarmış, ateşte kızartmak.