G ile başlayan 17 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "g" olan, 17 harfli toplam 13 adet kelime bulunmaktadır. g harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu g harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde g harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GLUKOKORTİKOİTLER

Böbrek üstü bezinin korteks bölgesinden salgılanan, karbohidrat, lipit ve protein metabolizmasında faaliyet gösteren 21 karbonlu steroit hormonlar. Kimyasal olarak androstan ve pregnan türevi olarak bilinen, böbrek üstü bezinin zona fasikülata ve retikülaris bölgelerinde üretilen, önceden doğal yollarla üretilirken günümüzde tamamen sentetik yolla elde edilen, steroit yapıda, şeker, yağ, protein metabolizması üzerine etkili olan ve ayrıca, yangı oluşumunu da önemli oranda engelleyen, kortizol, kortizon ve kortikosteron hormonlarına, kan glikoz düzeyini artırmasından dolayı verilen genel ad. Glikokortikoidler klinikte; ketozis, yangıyla karakterize eklem, tendo, bursa, deri, göz ve kulak hastalıkları, dolaşım şoku gibi hastalıkların tedavisiyle, doğumu teşvik etmek için kullanılırlar.

GEÇERSİZLEŞTİRMEK

Geçersiz duruma getirmek.

GÖRÜNTÜLEYEBİLMEK

Görüntüleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

GELİŞTİRİLEBİLMEK

Geliştirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

GÜMÜŞBALIĞIGİLLER

Asalakbilimde, yassı solucanlara arakonakçı türleri dolayısıyle adı geçen kemikli balıklar familyası.

GARANTİLEYEBİLMEK

Garantileme imkânı veya olasılığı bulunmak.

GENELLEŞTİREBİLME

Genelleştirebilmek işi.

GERÇEKLEŞTİRİLMEK

Gerçek duruma getirilmek.

GASTROKOLONOSTOMİ

Mideyle kolon arasında ameliyatla anastomoz yapılması.

GASTROENTEROLOJİK

Sindirim bilimi ile ilgili.

GÖREVLENDİREBİLME

Görevlendirebilmek işi.

GÖZDENGEÇİRİCİLİK

Devrimci bakış açısından Marksizmi doğrulamak ya da haklı çıkarmak için yeniden yorumlayıp özünü değiştirerek bu görüşü savunan akım.

GÜZELLEŞTİREBİLME

Güzelleştirebilmek işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük