G ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "g" olan, 16 harfli toplam 33 adet kelime bulunmaktadır. g harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu g harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde g harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GRANÜLOSİTOPENİK

Granülositopeniye ait veya granülositopeniyle ilgili olan.

GELİŞTİRİLEBİLME

Geliştirilebilmek işi.

GÖRÜNTÜLEYEBİLME

Görüntüleyebilmek işi.

GASTROENTEROLOJİ

Sindirim bilimi. Hastanelerde sindirim organları hastalıklarının incelendiği, tedavi edildiği bölüm.

GONİYODİSGENEZİS

İridokorneal açıyı dolduran mezenkimin atrofisi veya ligamentum pektinatumu oluşturan ipliklerdeki yoğunlaşma yetersizliğinden kaynaklanan gözün filtrasyon açısının yapılış bozukluğu. Kimi köpek ırklarında baskın, kalıtsal ailevi bir bozukluk olarak görülür.

GEREKÇELENDİRMEK

Gerekçeli duruma getirmek.

GASTRODİSKİYOZİS

Gastrodiscoides hominis'in neden olduğu enfeksiyon.

GNATHOSTOMATİDAE

Spiruroidea üst ailesinde bulunan, memelilerde parazitlenen Gnathostoma cinsini içeren nematod ailesi.

GAMMAGLOBÜLİNEMİ

Kanda gamaglobülin bulunması.

GİNGİVOGLOSSİTİS

Diş eti ve dilin yangısı.

GELENEKLEŞTİRMEK

Bir şeyi gelenek durumuna getirmek.

GÜÇLENDİREBİLMEK

Güçlendirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

GÖZLEMLEYEBİLMEK

Gözlemleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

GEÇERSİZLEŞTİRME

Geçersizleştirmek durumu.

GENELLEŞTİRİLMEK

Genelleştirme işi yapılmak.

GARANTİLEYEBİLME

Garantileyebilmek durumu.

GERÇEKLEŞEBİLMEK

Gerçekleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

GASTROÖZOFAGİTİS

Mide ve yemek borusu yangısı.

GELENEKSELLEŞMEK

Gelenek durumunu almak.

GÖKKUZGUNUMSULAR

Gökkuzgunlar, ağaçkakanlar, çobanaldatanlar ve sağanları içine alan kuşlar sınıfından bir takım.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük