G ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "g" olan, 16 harfli toplam 33 adet kelime bulunmaktadır. g harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu g harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde g harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GELENEKLEŞTİRMEK

Bir şeyi gelenek durumuna getirmek.

GÖKKUZGUNUMSULAR

Gökkuzgunlar, ağaçkakanlar, çobanaldatanlar ve sağanları içine alan kuşlar sınıfından bir takım.

GNATHOSTOMATİDAE

Spiruroidea üst ailesinde bulunan, memelilerde parazitlenen Gnathostoma cinsini içeren nematod ailesi.

GEREKÇELENDİRMEK

Gerekçeli duruma getirmek.

GONİYODİSGENEZİS

İridokorneal açıyı dolduran mezenkimin atrofisi veya ligamentum pektinatumu oluşturan ipliklerdeki yoğunlaşma yetersizliğinden kaynaklanan gözün filtrasyon açısının yapılış bozukluğu. Kimi köpek ırklarında baskın, kalıtsal ailevi bir bozukluk olarak görülür.

GLİKOPROTEİNOZİS

Glikoproteinlerin, karbonhidrat bileşenlerindeki bozuklukla belirgin bir grup kalıtsal depo hastalığı.

GELİŞTİRİLEBİLME

Geliştirilebilmek işi.

GECESEFASIGİLLER

Örnek bitkisi gecesefası olan bir bitki familyası.

GÜÇLENDİREBİLMEK

Güçlendirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

GENELLEŞTİRİLMEK

Genelleştirme işi yapılmak.

GÖREVLENDİRİLMEK

Görev verilmek, tavzif edilmek.

GRANÜLOSİTOPENİK

Granülositopeniye ait veya granülositopeniyle ilgili olan.

GÜZELLEŞTİRİLMEK

Kendisine güzellik verilmek, güzel duruma getirilmek.

GERÇEKLEŞEBİLMEK

Gerçekleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

GASTRODUODENİTİS

Mide ve onikiparmak bağırsağı yangısı.

GİNGİVOGLOSSİTİS

Diş eti ve dilin yangısı.

GAZİMÜRSELTEPESİ

Hatay şehri, Reyhanlı ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

GÜNCELLEYEBİLMEK

Güncelleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

GAMMELOSTPEYNİRİ

Geleneksel olarak üretilen ve karakteristik bir kokuya sahip olan eski İskandinavya peyniri, Gamalost peyniri, Gammalost peyniri.

GERÇEKLEŞTİRİLME

Gerçekleştirilmek işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük