G ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "g" olan, 15 harfli toplam 72 adet kelime bulunmaktadır. g harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu g harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde g harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GRANÜLOSİTOPATİ

Granülosit serisindeki hücrelerin herhangi bir bozuluğu.

GÖKKUZGUNGİLLER

En iyi bilinen türü gökkuzgun olan gökkuzgunumsular takımının, gökkuzgunlar alt takımına giren bir familya.

GÖZETLEYEBİLMEK

Gözetleme imkânı veya olasılığı bulunmak, dikizleyebilmek.

GÜMRÜKLENDİRMEK

Bir malın gümrük işlemlerini yaptırmak.

GAZİDERETABAKLI

Sinop şehrinde, Boyabat ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

GIRTLAKSILLAŞMA

Bir sesin çeşitli etkenler altında gırtlak sesine dönüşmesi olayı. Yazı dilimizde görülmeyen bir olaydır. Bazı Anadolu ağızlarında özellikle Orta ve Doğu Anadolu ağızlarında k>h, k>g>g şeklinde örnekler verir: yakışı>yakşı>yahşı, dakuz>dohuz, bakacak>bahacah; kardeş>gardaş>gardaş, koyun>goyun>goyun vb.

GLOSSOFARİNGEUS

Yutağa ve dile ait olan.

GNATHOBDELLİDAE

Hirudinea aile altında Dinobdella, Haemadipsa, Haemopis, Hirudinaria, Hirudo, Limnatis, Macrobdella ve Theromyzon cinslerini içeren sülük ailesi.

GARPLILAŞTIRMAK

Batılılaştırmak.

GURURLANABİLMEK

Gururlanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

GÜVEMKÜÇÜKTARLA

Balıkesir şehri, Savaştepe ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

GÜNEYDEMİRCİLER

Bolu kenti, Gerede ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

GÖRÜŞTÜREBİLMEK

Görüştürme imkânı veya olasılığı bulunmak.

GASTROHEPATİTİS

Mide ve karaciğerin yangısı.

GÜDÜLELMAHACILI

Yozgat kenti, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

GELİŞTİREBİLMEK

Geliştirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

GLİKOSEREBROSİT

Serebrosit.

GERÇEKLEŞEBİLME

Gerçekleşebilmek işi.

GASTRODİSCOİDES

Paramphistomatidae ailesinde bulunan birçok türü bağırsaklarda parazitlenen trematod cinsi, Gastrodiscus.

GÜZELLEŞTİRİLME

Güzelleştirilmek işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük