G ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "g" olan, 15 harfli toplam 72 adet kelime bulunmaktadır. g harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu g harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde g harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GÖZLEMLEYEBİLME

Gözlemleyebilmek işi.

GİNANDROMORFİZM

Ginandromorf olma durumu. Dişi ve erkek eşey karakterlerini bir arada gösterme; bireyin bir yarısının dişi, diğer yarısının erkek karakteri göstermesi. ginandromorf olma durumu. Dişi ve erkek eşey karakterlerini bir arada gösterme. Bireyin bir yarısının dişi, diğer yarısının erkek karakteri göstermesi.

GASTROENTERİTİS

Mide ve bağırsağın birlikte yangısı, enterogastritis.

GENELLEYEBİLMEK

Genelleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

GÜNEŞLENEBİLMEK

Güneşlenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

GERGİNLEŞTİRMEK

Gergin duruma getirmek.

GÖKÇEAĞAÇSAKIZI

Sinop kenti, Boyabat ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

GEREKÇELENDİRME

Gerekçelendirmek işi.

GLİKOSEREBROSİT

Serebrosit.

GÜLÜNÇLEŞTİRMEK

Gülünç duruma getirmek.

GURURLANABİLMEK

Gururlanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

GANGLİYOSİDOZİS

Enzim bozukluğuna ilgili olarak gangliyositlerin dokularda birikmesi, gelişme geriliği, baş ve bacak titremeleri, körlük, felç, gliozis, miyelin ve nöron kayıplarıyla belirgin bir grup kalıtsal lipit depo hastalığı. GM1 ve GM2 olmak üzere iki farklı formda görülür.

GRANÜLOSİTOPATİ

Granülosit serisindeki hücrelerin herhangi bir bozuluğu.

GASTROHEPATİTİS

Mide ve karaciğerin yangısı.

GECEKONDULAŞMAK

Gecekondu sayısı çoğalmak.

GASTROENTEROLOG

Sindirim bilimci.

GÜVEMKÜÇÜKTARLA

Balıkesir şehri, Savaştepe ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

GARPLILAŞTIRMAK

Batılılaştırmak.

GÜÇLENDİREBİLME

Güçlendirebilmek işi.

GÜÇSÜZLEŞTİRİCİ

Güçlü bir vericinin yakınındaki almaçlarda kullanılan ve televizyon iminin yeğinliğini azaltan aygıt.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük