Sonu GIS ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "gıs" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. Sonu gıs ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında gıs olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde gıs olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GIS

Kalabalık sözcüğüyle beraber kullanılarak pekiştirme yapar, çok kalabalık anlamını verir: Gısgalabalık yer. Kız. Kız, bk. gız, giz.

GISGIS

Cimri. Sessizce (gülme için).

  -   -   -  

Anlamında GIS bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GIS geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BASSO

En kalın erkek sesi. En kalın sesli orkestra çalgısı.

ASKER

Orduda görev yapan erden generale kadar herkes. Askerlik görevi ya da ödevi. Er. Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli. Yurdunu iyi koruyan, kahraman özelliği taşıyan.

BUZUKİ

Bağlamaya benzer, bozuk düzen çalınan bir Yunan çalgısı.

ÇALGISIZ

Çalgısı olmayan.

CÜRETKAR

Yürekli. Saygısız.

ASTASIM

Öncüllerinden biri önceki tasımın vargısı durumunda olan bir ek tasım.

CIVIMAK

Cıvık duruma gelmek. Bir iş çığırından çıkmak. Saygısızca davranışta bulunmak.

BADERNA

Halatın aşınabilecek yerine sarılan bez, halat sargısı.

ARMONİKA

Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflendiğinde ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka, armonik. Akordiyon.

AKLAMAK

Suçsuz veya borçsuz olduğu yargısına vararak birini temize çıkarmak, tebriye etmek, ibra etmek.

BALALAYKA

Üç köşeli, üç teli olan Rus çalgısı.

BOYUNLUK

Boyna sarılan şey, boyun sargısı.

BARİTON

Tenor ve bas arasındaki erkek sesi. Basso ile alto arasında ses veren, pistonlu bir ağız çalgısı türü.

BEĞENİ

Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk. Herhangi bir konuda güzeli çirkinden ayırma yetisi, gusto.

ÇOĞUMSAMAK

Bir şeyin düşünülenden daha çok olduğu yargısına varmak, çok görmek, çok bulmak.

ADENİT

Ak kan bezi yangısı.

BAS

En kalın erkek sesi. En kalın sesli orkestra çalgısı. Sesi böyle olan sanatçı.

ANAKRONİZM

Tarih yanılgısı.

ADRENALİN

Hekimlikte damarları daraltma, bronşları açma, kanamaları kesme vb. amaçlarla kullanılan, kan şekerinin yükselmesine yol açan böbrek üstü bezlerinin salgısı.

AZIMSAMAK

Bir şeyin umulduğundan az olduğu yargısına varmak, az görmek, az bulmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük