GIS ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "gıs" olan, toplam 40 adet kelime bulunmaktadır. gıs ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu gıs ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde gıs olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

GISTIRACAK

9 harfli kelimeler

GISDIRGAÇ, GISDIRMAK, GISGANMAK, GISGIVRAH, GISGIVRAK, GISLENMAK, GISTIRMAK

8 harfli kelimeler

GISDAMAK

7 harfli kelimeler

GISIRAH, GISIRAK, GISIRUK, GISMISI

6 harfli kelimeler

GISAĞI, GISGAÇ, GISGAŞ, GISGIÇ, GISGIS, GISĞAÇ, GISHAŞ, GISMAT, GISMEN, GISMET, GISMIR, GISMUH, GISMUK, GISNIK

5 harfli kelimeler

GISGA, GISĞA, GISHA, GISIK, GISIM, GISIR, GISKA, GISSA, GISTA, GISTI

Bazı kelimelerin anlamları

GIS

Kalabalık sözcüğüyle beraber kullanılarak pekiştirme yapar, çok kalabalık anlamını verir: Gısgalabalık yer. Kız. Kız, bk. gız, giz.

GISIRUK

Aralık.

GISGIVRAK

Güzel, gösterişli.

GISGAÇ

Ateşten köz almaya yarayan alet.

GISDIRMAK

Kıstırmak, zorlamak, taciz etmek, sıkıştırmak. Eski türkçe kısmak: kıstırmak; sıkıştırmak.

GISMISI

Takım, bölük.

GISIRAK

Dişi at, kısrak.

GISGIVRAH

Kıskıvrak; sımsıkı.

GISTIRACAK

Saç tokası.

GISDAMAK

Sıkıştırmak.

GISLENMAK

Bir şeyi inadına, kasıtlı olarak yapmak.

GISGANMAK

Kıskanmak.

GISTIRMAK

Kıstırmak.

GISDIRGAÇ

Yengeç. Saç tokası.

GISAĞI

Davarlarda bel ve göğüs ile karın arası.

GISIRAH

Eski türkçe kısır+ T. ak: Kısrak.

  -   -   -  

Anlamında GIS bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GIS geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BEĞENİ

Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk. Herhangi bir konuda güzeli çirkinden ayırma yetisi, gusto.

ÇOĞUMSAMAK

Bir şeyin düşünülenden daha çok olduğu yargısına varmak, çok görmek, çok bulmak.

ADRENALİN

Hekimlikte damarları daraltma, bronşları açma, kanamaları kesme vb. amaçlarla kullanılan, kan şekerinin yükselmesine yol açan böbrek üstü bezlerinin salgısı.

BOYUNLUK

Boyna sarılan şey, boyun sargısı.

ASTASIM

Öncüllerinden biri önceki tasımın vargısı durumunda olan bir ek tasım.

ANAKRONİZM

Tarih yanılgısı.

BASSO

En kalın erkek sesi. En kalın sesli orkestra çalgısı.

BADERNA

Halatın aşınabilecek yerine sarılan bez, halat sargısı.

ÇALGISIZ

Çalgısı olmayan.

ARMONİKA

Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflendiğinde ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka, armonik. Akordiyon.

CIVIMAK

Cıvık duruma gelmek. Bir iş çığırından çıkmak. Saygısızca davranışta bulunmak.

ASKER

Orduda görev yapan erden generale kadar herkes. Askerlik görevi ya da ödevi. Er. Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli. Yurdunu iyi koruyan, kahraman özelliği taşıyan.

BARİTON

Tenor ve bas arasındaki erkek sesi. Basso ile alto arasında ses veren, pistonlu bir ağız çalgısı türü.

AZIMSAMAK

Bir şeyin umulduğundan az olduğu yargısına varmak, az görmek, az bulmak.

BALALAYKA

Üç köşeli, üç teli olan Rus çalgısı.

BUZUKİ

Bağlamaya benzer, bozuk düzen çalınan bir Yunan çalgısı.

BAS

En kalın erkek sesi. En kalın sesli orkestra çalgısı. Sesi böyle olan sanatçı.

ADENİT

Ak kan bezi yangısı.

AKLAMAK

Suçsuz veya borçsuz olduğu yargısına vararak birini temize çıkarmak, tebriye etmek, ibra etmek.

CÜRETKAR

Yürekli. Saygısız.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük