GIS ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "gıs" olan, toplam 40 adet kelime bulunmaktadır. gıs ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu gıs ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde gıs olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

GISTIRACAK

9 harfli kelimeler

GISDIRGAÇ, GISDIRMAK, GISGANMAK, GISGIVRAH, GISGIVRAK, GISLENMAK, GISTIRMAK

8 harfli kelimeler

GISDAMAK

7 harfli kelimeler

GISIRAH, GISIRAK, GISIRUK, GISMISI

6 harfli kelimeler

GISAĞI, GISGAÇ, GISGAŞ, GISGIÇ, GISGIS, GISĞAÇ, GISHAŞ, GISMAT, GISMEN, GISMET, GISMIR, GISMUH, GISMUK, GISNIK

5 harfli kelimeler

GISGA, GISĞA, GISHA, GISIK, GISIM, GISIR, GISKA, GISSA, GISTA, GISTI

Bazı kelimelerin anlamları

GIS

Kalabalık sözcüğüyle beraber kullanılarak pekiştirme yapar, çok kalabalık anlamını verir: Gısgalabalık yer. Kız. Kız, bk. gız, giz.

GISDIRMAK

Kıstırmak, zorlamak, taciz etmek, sıkıştırmak. Eski türkçe kısmak: kıstırmak; sıkıştırmak.

GISAĞI

Davarlarda bel ve göğüs ile karın arası.

GISMISI

Takım, bölük.

GISIRUK

Aralık.

GISDAMAK

Sıkıştırmak.

GISGIVRAH

Kıskıvrak; sımsıkı.

GISIRAK

Dişi at, kısrak.

GISTIRMAK

Kıstırmak.

GISGIVRAK

Güzel, gösterişli.

GISDIRGAÇ

Yengeç. Saç tokası.

GISIRAH

Eski türkçe kısır+ T. ak: Kısrak.

GISGAÇ

Ateşten köz almaya yarayan alet.

GISLENMAK

Bir şeyi inadına, kasıtlı olarak yapmak.

GISGANMAK

Kıskanmak.

GISTIRACAK

Saç tokası.

  -   -   -  

Anlamında GIS bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GIS geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ANAKRONİZM

Tarih yanılgısı.

CIVIMAK

Cıvık duruma gelmek. Bir iş çığırından çıkmak. Saygısızca davranışta bulunmak.

ADRENALİN

Hekimlikte damarları daraltma, bronşları açma, kanamaları kesme vb. amaçlarla kullanılan, kan şekerinin yükselmesine yol açan böbrek üstü bezlerinin salgısı.

AZIMSAMAK

Bir şeyin umulduğundan az olduğu yargısına varmak, az görmek, az bulmak.

BEĞENİ

Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk. Herhangi bir konuda güzeli çirkinden ayırma yetisi, gusto.

BALALAYKA

Üç köşeli, üç teli olan Rus çalgısı.

ÇOĞUMSAMAK

Bir şeyin düşünülenden daha çok olduğu yargısına varmak, çok görmek, çok bulmak.

ASTASIM

Öncüllerinden biri önceki tasımın vargısı durumunda olan bir ek tasım.

BOYUNLUK

Boyna sarılan şey, boyun sargısı.

AKLAMAK

Suçsuz veya borçsuz olduğu yargısına vararak birini temize çıkarmak, tebriye etmek, ibra etmek.

BARİTON

Tenor ve bas arasındaki erkek sesi. Basso ile alto arasında ses veren, pistonlu bir ağız çalgısı türü.

BASSO

En kalın erkek sesi. En kalın sesli orkestra çalgısı.

BAS

En kalın erkek sesi. En kalın sesli orkestra çalgısı. Sesi böyle olan sanatçı.

CÜRETKAR

Yürekli. Saygısız.

BUZUKİ

Bağlamaya benzer, bozuk düzen çalınan bir Yunan çalgısı.

ASKER

Orduda görev yapan erden generale kadar herkes. Askerlik görevi ya da ödevi. Er. Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli. Yurdunu iyi koruyan, kahraman özelliği taşıyan.

ARMONİKA

Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflendiğinde ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka, armonik. Akordiyon.

ADENİT

Ak kan bezi yangısı.

BADERNA

Halatın aşınabilecek yerine sarılan bez, halat sargısı.

ÇALGISIZ

Çalgısı olmayan.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük