GIR ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "gır" olan, toplam 243 adet kelime bulunmaktadır. gır ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu gır ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde gır olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

GIRTLAKSILLAŞMA

13 harfli kelimeler

GIRTLAKLAŞMAK

12 harfli kelimeler

GIRTLAKLAMAK, GIRTLAKLAŞMA, GIRTLAKLAYIŞ, GIRGIRLATMAK, GIRMALILETİN, GIRTIKLANMAK

11 harfli kelimeler

GIRGIRLAMAK, GIRTLAKLAMA, GIRAŞTIRMAK, GIRCILANMAK, GIRCONNAMAK, GIRÇINLAMAK, GIRÇINNAMAK, GIRGIRLATMA, GIRHGÜNNÜYH, GIRIHLANMAK, GIRMALAŞMAK, GIRNAVLAMAK

10 harfli kelimeler

GIRANKANAK, GIRAVGIRAV, GIRDIRAKLI, GIREERTESİ, GIRGALAMAK, GIRGIRLAMA, GIRIKLAMAK, GIRINTULUK, GIRITLAMAK

9 harfli kelimeler

GIRNATACI, GIRTLAKSI, GIRCİNGOZ, GIREMİSSE, GIRGERGIR, GIRICIMAK, GIRKLAMAK, GIRLANGEÇ, GIRLANGIÇ, GIRLANMAK, GIRLAŞMAK, GIRMANDAL, GIRMAŞMAK, GIRNAŞMAK, GIRŞARMAK, GIRTDAMAK

8 harfli kelimeler

GIRAGIRA, GIRAHDAN, GIRAHLIH, GIRALMAK, GIRAMBUH, GIRANATA, GIRANBUH, GIRANLIK, GIRANMAK, GIRANNIK, GIRARMAK, GIRAŞMAK, GIRAVART, GIRBALIK, GIRCAMAK, GIRCIMAK, GIRCIMAN, GIRDALIK, GIRDAVUÇ, GIREŞLİK, GIRILMAH, GIRILMAK, GIRINCIK, GIRIŞGAN, GIRIŞKEN, GIRIŞMAK, GIRITMAK, GIRİLMEK, GIRİMPİS, GIRİNÇİL, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

GIRNATA, GIRTLAK, GIRADAŞ, GIRAFAN, GIRAGOS, GIRAHLİ, GIRANNI, GIRANOF, GIRANTA, GIRAŞMA, GIRAVAT, GIRAVGA, GIRBIZI, GIRBOĞA, GIRCALA, GIRCILI, GIRCİYH, GIRÇMAK, GIRDALA, GIRDİNİ, GIREMSE, GIRGIRA, GIRGIRI, GIRHLIH, GIRHMAH, GIRHMAK, GIRIDAK, GIRIDET, GIRIKLI, GIRIMSA, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

GIRABA, GIRADO, GIRAĞI, GIRAVI, GIRAVU, GIRBAŞ, GIRBIZ, GIRBON, GIRCIK, GIRCIN, GIRCİH, GIRCİK, GIRCON, GIRCOT, GIRÇIL, GIRÇIN, GIRÇOO, GIRDAL, GIRDAN, GIRDAP, GIRDIR, GIRDİK, GIREBİ, GIRGAL, GIRGAN, GIRGAT, GIRGIL, GIRGIR, GIRGIT, GIRGİL, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

GIRLA, GIRAÇ, GIRAF, GIRAĞ, GIRAH, GIRAK, GIRAL, GIRAM, GIRAN, GIRAŞ, GIRAT, GIRAV, GIRBA, GIRBO, GIRCA, GIRCI, GIRÇI, GIREB, GIRGI, GIRĞI, GIRHA, GIRIG, GIRIH, GIRIK, GIRIM, GIRIN, GIRIS, GIRİF, GIRİK, GIRİZ, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

GIRT, GIRA, GIRÇ, GIRH, GIRK, GIRO, GIRR, GIRS, GIRZ

3 harfli kelimeler

GIR

Bazı kelimelerin anlamları

GIR

Söz, lakırtı. Yalan, uydurma.

GIRTLAKLAMA

Gırtlaklamak işi.

GIRTIKLANMAK

Birine hoş görünmek için hafif hareketler yapmak, yaltaklanmak.

GIRAŞTIRMAK

Keçi, koyun sığır gibi hayvanları toslaştırmak.

GIRCILANMAK

Yağmur ince ince yağmak.

GIRGIRLAMAK

Gırgırla süpürmek.

GIRTLAKLAMAK

Birinin gırtlağını sıkmak.

GIRMALILETİN

Kıvrımlı, büzgülü olan kumaş.

GIRTLAKLAŞMA

Gırtlaklaşmak işi.

GIRÇINNAMAK

Duraklamak, tereddüt etmek.

GIRÇINLAMAK

Duraklamak, tereddüt etmek.

GIRTLAKLAYIŞ

Gırtlaklama işi.

GIRTLAKSILLAŞMA

Bir sesin çeşitli etkenler altında gırtlak sesine dönüşmesi olayı. Yazı dilimizde görülmeyen bir olaydır. Bazı Anadolu ağızlarında özellikle Orta ve Doğu Anadolu ağızlarında k>h, k>g>g şeklinde örnekler verir: yakışı>yakşı>yahşı, dakuz>dohuz, bakacak>bahacah; kardeş>gardaş>gardaş, koyun>goyun>goyun vb.

GIRCONNAMAK

Karıştırmak; buruşturmak.

GIRTLAKLAŞMAK

Birbirinin gırtlağına sarılarak dövüşmek.

GIRGIRLATMAK

Gırgırlama işini yaptırmak.

  -   -   -  

Anlamında GIR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GIR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ÇINGIRDATMA

Çıngırdatmak işi.

ÇINGIRDAMAK

Çıngırak sesi çıkarmak.

CAZGIRLIK

Cazgır olma durumu.

ADEMELMASI

Gırtlak çıkıntısı.

ÇIKIŞ

Çıkma işi. Bir yerden çıkmak için kullanılan nokta. Güreşte cazgırın alana çıkardığı pehlivanların izleyicilere doğru yürüyerek çalım yapmaya başlaması. Yokuş. Verilen bir işaretle yarışa başlama, depar. Uçağın bir havaalanından başka bir havaalanına gitme süreci, sorti. Çıktı. Mezuniyet, okul bitirme. Beklenilmeyen bir sırada yapılmış olan sert konuşma. Kuşatılmış bir bölgedeki birliklerin yaptığı saldırı. Çıkış belgesi.

ÇANGIRDAMA

Çangırdamak işi.

GIRTLAKSI

Gırtlakta boğumlanan (ses).

BANGIRDAMAK

Öfkelenerek yüksek sesle bağırıp çağırmak, bangır bangır bağırmak.

ÇANGIRTI

Çangırdama sesi.

HARE

Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır. Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş. Yeni yapılmış olan duvarların arasına harçla birlikte doldurulan taş parçaları.

ALABİLDİĞİNE

Sınırsız, uçsuz bucaksız bir biçimde. Olanca hızı ile. Aşırı derecede, gereğinden çok, gırla, sıvırya.

ÇINGIRTI

Çıngırağın sesine benzer keskin ve kesik sesin adı.

BARDO

Aygır ile dişi eşek çiftleşmesinden üretilen hayvan.

HEMZE

Gırtlakta, ses tellerinin birbirine yapışması sonucu havanın akışını birdenbire engellemesiyle oluşan ve bir kesinti izlenimi veren ünsüz.

ÇINGIRDAK

Çıngırak.

ATBALIĞI

Su aygırı.

ÇINGIRAK

Küçük çan. İçindeki tanelerin hareketiyle ses çıkaran metal nesne, çıngırdak. Çocuk oyuncağı olarak kullanılan saplı bir çıngırak türü.

HANÇERE

Gırtlak.

ÇINGIRDATMAK

Çıngırak sesi çıkarmasını sağlamak.

HİPOPOTAM

Su aygırı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük