Sonu GIDAN ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "gıdan" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. Sonu gıdan ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında gıdan olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde gıdan olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GIDAN

Kadar.

YILGIDAN

Bozuk, kokmuş. Kuluçkadaki bozuk yumurta.

  -   -   -  

Anlamında GIDAN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GIDAN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

TAMALGI

Algının belli bir konu ya da nokta üzerinde toplanması, öğrenilenin tam olarak bilincine varılması durumu. Bir kimsenin yeni öğrenilen şeyi daha önceki yaşantılarıyla bütünleştirmesi, kaynaştırması işlemi. Algıdan daha üstün ve daha karmaşık bir bilgi derecesi. Herhangi bir şeyin algılanan özelliklerinin, eskiden kazanılmış ve benzeş olan ya da onların ilgili bulunduğu bilgilere bağlanıp tam olarak anlaşılabilir duruma gelmesi.

DEMİRBITIRAĞI

Çobankalgıdan da denilen, dikenli, battığı zaman dikeni çok acıtan bir ot.

DEMİRLİYEN

Çobankalgıdan da denilen, dikenli, battığı zaman dikeni çok acıtan bir ot.

YADSIMA

Yadsımak işi, yokumsama, inkâr. Bir yargıdan onun karşıtı olan yargıya geçme, nefiy.

TASIM

Doğru olarak kabul edilen iki yargıdan üçüncü bir yargı çıkarma temeline dayanan bir uslamlama yolu, kıyas.

ŞIMARMAK

Kendisine gösterilen sevgi ve saygıdan veya verilen değerden yüreklenerek yersiz ve aşırı davranışlarda bulunmak.

RHİZOPS

Birçok gıdanın çürümesine neden olan ve hava kaynaklı kontaminantlar olarak bilinen küf cinsi.

HASBELKADER

Rastlantı sonucu olarak, tesadüfen. Yazgıdan dolayı.

KELLİ

"Sonra" edatı gibi, çıkma durumundaki sözlerin ardı sıra geldiğinde birbirine bağladığı iki yargıdan birincisini zorlayıcı bir sebep olarak gösteren bir söz.

SIRGI

Baş ağrısı : Sırgıdan yüzüm şişti. Öküz koşularak çekilen harman toplama aygıtı.

DEMİRDİKENİ

Çobankalgıdan da denilen, dikenli, battığı zaman dikeni çok acıtan bir ot.