GI ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "" olan, toplam 1029 adet kelime bulunmaktadır. gı ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu gı ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde gı olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

GIRTLAKSILLAŞMA

14 harfli kelimeler

GILIKLANDIRMAK

13 harfli kelimeler

GIRTLAKLAŞMAK, GICIRDATILMAK, GINDILLANINAK, GIZIRĞALANMAK, GIZIRİKLENMEK

12 harfli kelimeler

GIRTLAKLAMAK, GIRTLAKLAŞMA, GIRTLAKLAYIŞ, GICIRDATILMA, GILDIRLANMAK, GIMRANDIRMAK, GINCIHLANMAH, GINCIKLANMAK, GINCILLANMAK, GINDILLANMAK, GINDIRLANMAK, GIRGIRLATMAK, GIRMALILETİN, GIRTIKLANMAK, GIVRIKTIRMAK, GIVRIŞTIRMAK, GIVŞIRLANMAK, GIYDIŞLANMAK, GIYGAŞTIRMAK, GIYNAŞTIRMAK

11 harfli kelimeler

GICIKLANMAK, GICIRDATMAK, GIDIKLANMAK, GIRGIRLAMAK, GIRTLAKLAMA, GICILLANMAK, GICIRGANMAK, GICIRLANMAK, GICIRTDADAN, GIDAKSINMAK, GIDAKTIRMAK, GIDILDANMAK, GIDİKLENMEK, GIGIŞTIRMAK, GILAĞILAMAK, GILAVLANMAK, GILDIRDAMAK, GILDIRGICIK, GILDIRGICİK, GILDIRGÜCÜK, GILDIRİNCİK, GILDIRLAMAK, GILLANMAMAK, GILLASLAMAK, GILLIGIŞSIZ, GIMIŞTATMAK, GIMIŞTIRMAK, GINAŞTIRMAK, GINCINLAMAH, GINCIRDAYIK, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

GICIKLAMAK, GICIKLAYIŞ, GICIRDAMAK, GICIRDAYIŞ, GIDAKLAMAK, GIDAKLAYIŞ, GIDASIZLIK, GIDIKLAMAK, GILLIGIŞLI, GIBGIZARIH, GICIKLANMA, GICILDAMAK, GICINLAMAK, GICIRANCIK, GICIRDATMA, GICIRLAMAK, GICIRTISIZ, GICITLAMAK, GIÇINLAMAK, GIDIHLAMAH, GIDIKLANMA, GIDIKLAYIŞ, GIDILANMAK, GIDILDAMAK, GIFILDAMAK, GIFIRDAMAK, GIĞILLAMAK, GIĞIŞDAMAK, GIĞIŞTAMAK, GIJILDAMAK, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

GICIKLAMA, GICIRDAMA, GICIRTILI, GIDAKLAMA, GIDIKLAMA, GIRNATACI, GIRTLAKSI, GIYABINDA, GIBIRTMAK, GICILAMAK, GICILIMAK, GICILTDAK, GICIMADEN, GICIRAMAH, GICIRTDAK, GICIRTMAÇ, GIÇGIRMAK, GIÇKIRMAK, GIDIGISTI, GIDILAMAK, GIGILAMAK, GIHBEŞLİK, GIJGIRMAK, GIJGURMAH, GIJĞIRMAK, GIJKURMAK, GILABADAN, GILDIRDAK, GILDIRGIÇ, GILDIRĞIŞ, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

GIYBETÇİ, GIYGIYCI, GIBITMAK, GICARMAK, GICIHMAK, GICIKLIK, GICINMAK, GICIRDAK, GICIRDEK, GICIRGAÇ, GICIRLIK, GICIRTAN, GICIRTIM, GICIRTMA, GICIŞMAK, GICITMAK, GICLAMAK, GIÇLAMAK, GIDAKMAK, GIDALMAK, GIDIGIDI, GIDIKLIK, GIDIMCIK, GIDIMCUK, GIDIŞGIN, GIDLAMAK, GIFFADAK, GIFILDAK, GIGILMAK, GIGIRMAK, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

GICIKÇA, GICIRTI, GIDASIZ, GIRNATA, GIRTLAK, GIYABEN, GIBGIBI, GIBIRGI, GIBITLI, GICARÇI, GICIMAH, GICIMIK, GICIRAK, GICIRAN, GICIRGA, GICIRGI, GICIRIK, GICIRIM, GICIRİK, GICIRLI, GICİRİK, GIÇILDI, GIDALAK, GIDANAK, GIDIBIK, GIDILIK, GIDIMAN, GIDIMIK, GIDIREL, GIDIRIK, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

GIDALI, GIYABİ, GIYBET, GIBAŞI, GIBÇIK, GIBILE, GIBİYH, GIBRIZ, GICEVİ, GICILI, GICINE, GICIRA, GICIVA, GICİME, GIÇMUH, GIDIMA, GIDIRA, GIDİLİ, GIDİYH, GIDMIR, GIGART, GIGIRT, GIĞİCİ, GIJDİK, GIJGIJ, GIKKIZ, GILADE, GILAĞI, GILAĞU, GILALI, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

GICIK, GICIR, GIDIK, GIDIM, GIPTA, GIRLA, GIYAP, GIBAL, GIBIK, GIBIŞ, GIBIT, GIBLA, GIBLE, GIBRA, GICAN, GICIG, GICIH, GICIM, GICİK, GICRA, GIÇÇI, GIÇIR, GIÇUK, GIDAK, GIDAL, GIDAM, GIDAN, GIDEŞ, GIDIF, GIDIG, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

GIDA, GIGI, GINA, GIRT, GIBI, GICA, GICI, GIDI, GIGA, GIGİ, GIIŞ, GIKA, GIKI, GILA, GILE, GILI, GILİ, GILT, GILU, GIMI, GIMİ, GINÇ, GIRA, GIRÇ, GIRH, GIRK, GIRO, GIRR, GIRS, GIRZ, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

GIK, GIR, GIC, GIÇ, GID, GIF, GIG, GIĞ, GII, GIJ, GIL, GIN, GIS, GIŞ, GIT, GIV, GIY, GIZ

2 harfli kelimeler

GI

Bazı kelimelerin anlamları

GI

Be...' Hey...' gibi çağırma, seslenme ünlemi (kadınlar için kullanılır): Gı Ayşe buraya gel. Deve, keçi, koyun ve benzerleri Hayvanların pisliği. Kız.

GIRTLAKLAMAK

Birinin gırtlağını sıkmak.

GILIKLANDIRMAK

İsteklendirmek.

GIZIRİKLENMEK

Bir şey ateş karşısmda büzülmek.

GIRTLAKLAŞMAK

Birbirinin gırtlağına sarılarak dövüşmek.

GICIRDATILMAK

Gıcırdatma işi yapılmak.

GINDILLANINAK

Yuvarlanmak.

GIRTLAKLAYIŞ

Gırtlaklama işi.

GIRTLAKSILLAŞMA

Bir sesin çeşitli etkenler altında gırtlak sesine dönüşmesi olayı. Yazı dilimizde görülmeyen bir olaydır. Bazı Anadolu ağızlarında özellikle Orta ve Doğu Anadolu ağızlarında k>h, k>g>g şeklinde örnekler verir: yakışı>yakşı>yahşı, dakuz>dohuz, bakacak>bahacah; kardeş>gardaş>gardaş, koyun>goyun>goyun vb.

GINCIHLANMAH

Nefes borusuna bir şey kaçarak devamlı öksürmek.

GINCIKLANMAK

Birine hoş görünmek için hafif hareketler yapmak, yaltaklanmak. Yemek borusu içten içe kaşınmak.

GIZIRĞALANMAK

Cimrilik etmek.

GICIRDATILMA

Gıcırdatılmak işi.

GILDIRLANMAK

Yuvarlanmak (Erzincan Merkez).

GIRTLAKLAŞMA

Gırtlaklaşmak işi.

GIMRANDIRMAK

Dua etmek.

  -   -   -  

Anlamında GI bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GI geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ADENİT

Ak kan bezi yangısı.

ABLA

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın. Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II).

AÇIKLAYICI

Bir sorunu gerekli açıklığa kavuşturan. Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açıklayan (kelime veya kelimeler): "Atatürk, yeni Türkiye'nin kurucusu, daima saygı ile anılacaktır" cümlesindeki 'yeni Türkiye'nin kurucusu' sözü Atatürk adının açıklayıcısıdır.

İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü. Ulaşım ve iletişim gibi alanlarda ülkenin her yerine yaygınlaştırılmış şebeke. Örümcek vb. hayvanların salgılarıyla oluşturdukları örgü. Çaprazlama örgü ile yapılmış olan ve kale direkleri arkasına gerilen örgü, file. Pantolon veya külotun apış arasına gelen yeri, apışlık. Tuzak. Oyun alanını ortadan ikiye bölen iple yapılmış örgü, file.

AĞIZLIK

Bir ucuna sigara takılan, öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç. Hayvanın ısırmasına, zararlı bir şey yemesine engel olmak için ağzına takılan tel, deri vb. kafes. Nefesli çalgılarda ağza gelen yer. Kuyu bileziği. Su tesisatında su alıp vermeye yarayan vanalı uç. Yemiş küfelerinin üzerine yapraklı dallarla yapılmış olan kapak. Telefon vb. cihazlarda ağza yaklaştırılan bölüm. Huni. Bir şeyin başladığı yer. Dokumacılıkta çözgünün açılıp kapandığı ve içinde mekiğin geçtiği yer.

AÇMAK

Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek. Yakışmak, güzel göstermek. Engeli kaldırmak. Savaşla almak, fethetmek. Bir kuruluşu, bir iş yerini işler duruma getirmek. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak. Birbirinden uzaklaştırmak. Satranç, poker vb. oyunları başlatmak. Ayırmak, tahsis etmek. Yarmak. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak. Düğümü veya dolaşmış bir şeyi bu durumdan kurtarmak. Yapmak, düzenlemek. Avunmak veya danışmak üzere söylemek, içini dökmek. Alışverişi başlatmak. Görünür duruma getirmek. Geçit sağlamak. Bir toplantıyı, etkinliği başlatmak. Bulutların dağılmasıyla gökyüzü aydınlanmak. Ferahlık vermek. Bir konu ile ilgili konuşmak. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak. Sıkılganlığını, utangaçlığını gidermek. Rengin koyuluğunu azaltmak. Beğenmek. Bir aygıtı, bir düzeneği çalıştırmak. Alanını genişletmek.

AKIMÖLÇER

Bir elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarayan aygıt, amperölçer, ampermetre.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

AFYONLU

İçinde afyon bulunan. Dalgın, uyuşmuş, uyuşuk (kimse). Afyon yutmuş.

ADEMELMASI

Gırtlak çıkıntısı.

AKKARAMAN

Orta ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yaygın olarak yetiştirilen, vücudu beyaz, ağız, burun, göz etrafı, kulak ve ayaklarında siyah lekeler bulunabilen, kaba karışık yapağılı, yerli bir tür koyun.

AKILCILIK

Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümdengelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm, deneycilik karşıtı. Akla ve akıl yolu ile varılan yargıya inanma, akla aykırı veya akıl dışı hiçbir şeyi tanımama davranışı ve tutumu, akliye, rasyonalizm. Bilginin evrensellik ve zorunluluğunun deneyden ve deneye dayanan genellemeden değil, yalnızca akıldan çıkartılabileceğini savunan öğreti, rasyonalizm.

AKITMA

Akıtmak işi, isale. Enli bilezik. Un, süt, yağ, yumurta, şeker veya pekmezle yoğrularak cıvık bir duruma getirilen hamurun kızgın sac üzerinde pişirilmesiyle yapılmış olan bir tatlı türü. Hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan ve burunlarına doğru uzanan beyaz leke.

AĞABEY

Büyük erkek kardeş, ağa, aka, ede, efe. Saygı ve sevgi göstermek üzere yaşça büyük olan erkeklere söylenen bir seslenme sözü.

ADRENALİN

Hekimlikte damarları daraltma, bronşları açma, kanamaları kesme vb. amaçlarla kullanılan, kan şekerinin yükselmesine yol açan böbrek üstü bezlerinin salgısı.

ADAPTÖR

Bir aletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı. Aygıtın kullanabileceği düzeye göre elektrik akımını ayarlayan alet, uyarlayıcı.

AĞIRLAMAK

Konuğa saygı göstererek onun her türlü rahatını, gereksinimini sağlamak, ikram etmek, izaz etmek.

AKLAMAK

Suçsuz veya borçsuz olduğu yargısına vararak birini temize çıkarmak, tebriye etmek, ibra etmek.

AKIN

Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması. Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul vb. amaçlarla toplu olarak yapılmış olan baskın. Gol atmak veya sayı yapmak amacıyla karşı takımın sahasına doğru genellikle topluca girişilen hücum. Kazak ve Kırgız Türklerinin saz şairlerine verdiği ad.

ABECE

Alfabe. Başlangıç.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük