GÜVE ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "güve" olan, toplam 112 adet kelime bulunmaktadır. güve ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu güve ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde güve olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

GÜVEMKÜÇÜKTARLA

14 harfli kelimeler

GÜVERCİNGİLLER, GÜVENİLEBİLMEK

13 harfli kelimeler

GÜVENCESİZLİK, GÜVERCİNBOYNU, GÜVERCİNGÖĞSÜ, GÜVEÇETNEVİRİ, GÜVENİLEBİLME

12 harfli kelimeler

GÜVENİLİRLİK, GÜVENCECİLİK, GÜVENEBİLMEK, GÜVERCİNDERE, GÜVESEKLEMEK

11 harfli kelimeler

GÜVENSİZLİK, GÜVERCİNLER, GÜVERCİNLİK, GÜVEYFENERİ, GÜVENDİRMEK, GÜVENEBİLME

10 harfli kelimeler

GÜVELENMEK, GÜVEĞİBAŞI, GÜVEĞİKÖMÜ, GÜVEMALANI, GÜVEMÇETMİ, GÜVENCESİZ, GÜVENDİRME, GÜVENIŞIĞI, GÜVENİLMEK, GÜVENİRLİK, GÜVENMELİK, GÜVENSİZCE, GÜVERCİNLİ

9 harfli kelimeler

GÜVELENME, GÜVENCELİ, GÜVENİLİR, GÜVENİLME, GÜVEYİLİK, GÜVEÇDERE, GÜVEĞİLİK, GÜVEĞİÖNÜ, GÜVELOĞLU, GÜVENCECİ, GÜVENÇLER, GÜVENÇSİZ, GÜVENKAYA, GÜVENOCAK, GÜVENTAŞI, GÜVENTEPE, GÜVENYURT, GÜVERENTİ, GÜVEYTEPE

8 harfli kelimeler

GÜVENLİK, GÜVENMEK, GÜVENOYU, GÜVENSİZ, GÜVERCİN, GÜVELDEK, GÜVELDEN, GÜVELEME, GÜVEMCİK, GÜVEMÖZÜ, GÜVENÇLİ, GÜVENDİK, GÜVENGİL, GÜVENKÖY, GÜVERÇİN, GÜVERİYE, GÜVERMEK, GÜVERTME

7 harfli kelimeler

GÜVENCE, GÜVENİŞ, GÜVENLİ, GÜVENME, GÜVERTE, GÜVEÇÇİ, GÜVEÇLİ, GÜVEGEN, GÜVEĞEN, GÜVELEK, GÜVELER, GÜVEMLİ, GÜVENAY, GÜVENÇE, GÜVENDE, GÜVENEK, GÜVENİR, GÜVERTİ, GÜVEYEN, GÜVEYGİ, GÜVEYİN

6 harfli kelimeler

GÜVENÇ, GÜVEYİ, GÜVEBE, GÜVEGİ, GÜVELA, GÜVELİ, GÜVENK, GÜVERE, GÜVERİ, GÜVEZİ

5 harfli kelimeler

GÜVEÇ, GÜVEN, GÜVEZ, GÜVEİ, GÜVEK, GÜVEL, GÜVEM, GÜVER, GÜVEŞ, GÜVET, GÜVEY

4 harfli kelimeler

GÜVE

Bazı kelimelerin anlamları

GÜVE

Kurtçuğu yapağı, yünlü kumaş ve dokuma yiyen pul kanatlılardan bir böcek (Tine pellionella).

GÜVENSİZLİK

Güvensiz olma durumu, itimatsızlık.

GÜVERCİNDERE

Bayburt şehrinde, Demirözü belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

GÜVERCİNBOYNU

Yeşil, mavi ve pembe arasında dalgalanır gibi görünen renk. Bu renkte olan.

GÜVENİLEBİLMEK

Güvenilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

GÜVEÇETNEVİRİ

Elörgüsü çoraplarda görülen bir motif. (Yenikent Aksaray Niğde).

GÜVERCİNGÖĞSÜ

Yeşil ile mavi arasında böcekkabuğuna benzer dalgalı ve değişken renk. Bu renkte olan.

GÜVENİLEBİLME

Güvenilebilmek durumu.

GÜVENCECİLİK

Garantörlük.

GÜVENEBİLMEK

Güvenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

GÜVEMKÜÇÜKTARLA

Balıkesir şehri, Savaştepe ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

GÜVERCİNGİLLER

Güvercin, kumru vb. kuşları içine alan geniş bir familya.

GÜVENCESİZLİK

Güvencesiz olma durumu, garantisizlik.

GÜVENİLİRLİK

Güvenilir olma durumu. Alınan borcun geri ödenebileceğine dair güvence, kredibilite.

GÜVESEKLEMEK

İnek ve manda çiftleşmek istemek.

GÜVERCİNLER

Güvercin, kumru vb. kuşları içine alan takım.

  -   -   -  

Anlamında GÜVE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GÜVE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ASES

Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından önceki güvenlik görevlisi. Gece bekçisi.

BOZGUN

Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık. Yenilgi. Morali bozulmuş, çökmüş, yılgın. Bozulmuş, dağılmış.

ARKALAMAK

Arkasına almak, yüklenmek. Bir kimseye güven vererek yardım etmek, destek olmak, korumak, müzaheret etmek.

ADAM

İnsan. Birinin yararlandığı, kullandığı kimse. Birinin yanında bulunan ve işini yapan kimse. Bir alanı benimseyen kimse. Eş, koca. Görevli kimse. İyi huylu, güvenilir kimse. Erkek kişi. Daima birinin yanında olan, onu destekleyen, isteklerini yerine getiren kimse.

AĞIRLAMA

Ağırlamak işi, ikram, izaz. Gelin veya güveyi karşılanırken çalınan kıvrak bir hava.

ARMUZ

Gemilerde güverte ve borda kaplama tahtalarının yan yana gelmeleri sonucu aralarında oluşturdukları çizgi.

BABACAN

Olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek).

ADA

Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire. Tali yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu. Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan.

ALAMANA

Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan, tek veya iki direkli ve açık güverteli, büyük kayık, alamanata.

AVAL

Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi durumunda üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence. Saflığı sersemlik derecesine varan (kimse).

AKREDİTİF

Güven yazısı. Kredi mektubu.

ASAYİŞ

Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik.

ARTÇI

Geçmiş bir sanat veya edebiyat çığırını sürdüren sanatçı veya hareket. Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğin güvenliğini sağlamak için arkadan gelmek üzere bırakılan kıta, dümdar, öncü karşıtı. Arkadan gelen, sonra olan, öncü karşıtı.

AMANNAME

İslam devletlerinde düşmana güvenlik içinde olduğunu bildirmek üzere verilen belge.

BATARYA

En küçük topçu birliği. Savaş gemilerinde borda topları ve bunların bulunduğu güverte parçası. Birkaç aygıtın bir araya getirilerek belirli bir biçimde eklenmesinden oluşan takım. Pil.

ADAMSIZ

Adam olmadan. Güvenecek kimsesi olmayan, dayanağı bulunmayan, arkasız. Erkeksiz, kocasız.

APOKRİF

Doğruluğuna güvenilmez söz ya da yazı.

BOSTANCI

Bostan işleriyle uğraşan kimse. Osmanlılarda sarayın korunmasına ve şehrin güvenliğine bakmakla görevli olan erlerden her biri.

BUNALIM

Doğal bir süreçte birdenbire oluşan aykırılık, bunluk, buhran, kriz. Tehlikeli sonuç doğurabilecek gerginlik, buhran, kriz. Uyaranlara karşı duyarlığın, iş yapabilme gücünün, kendine güvenin azalarak karamsarlığın, umutsuzluğun güçlenmesiyle ortaya çıkan ruhsal bozukluk, ruhsal çöküntü, depresyon. Bir hastalıkta iyileşme veya ölümle sonuçlanan, birdenbire ortaya çıkan fizyolojik değişiklik, kriz. Çöküntü.

BABAYİĞİT

Yürekli kimse. Güçlü kuvvetli (kimse). Bir girişimde kendine güvenebilecek durumda olan kimse.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük