Sonu GÜRLE ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "gürle" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. Sonu gürle ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında gürle olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde gürle olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GÜRLE

Aydın ili, Karacasu ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Bursa ilinde, Orhangazi ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Manisa şehrinde, Muradiye bucağına bağlı bir yer.

YENİGÜRLE

Bursa kenti, Orhangazi belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

  -   -   -  

Anlamında GÜRLE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GÜRLE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ANRAMAK

Hayvanlar toprakta yatıp yuvarlanmak. Boşalmak, sessizleşmek: Komşular gidince evimiz anradı kaldı. Sağırlaşmak, dilsiz kalmak (ilenç olarak), inşallah anrarsın. Çoğalmak, gürleşmek. Homurtulu ses çıkarmak, haykırmak, kükremek.

GROTESK

Eski Çağ Roma yapılarında bulunan tuhaf, gülünç figürlerden oluşmuş süsleme üslubu. Kaba gülünçlüklerden, tuhaf ve olmayacak şakalaşmalardan yararlanan, karşıt görüntüleri, bağdaşmaz durumları şaşırtıcı biçimde birleştiren güldürü biçimi.

GÜRLEŞTİRMEK

Gürleşme işi yaptırılmak.

CURLAMAK

Gaz çıkarmak. Gök gürleyerek yağmur yağmak. Oyunda sayıyı çürütmek.

GÜRLETME

Gürletmek işi.

BROTEYON

Eski Yunan tiyatrosunda gök gürlemesini sağlayan ilkel aygıt.

GRADE

Türüne göre kimi zaman damarlarının sıklık ve paralellik düzeyinden doğan güzelliği ile, kimi zaman üzerindeki figürlerin düzgünlüğü ve çekiciliği ile ölçülen; bir taneden dört taneye kadar yan yana konulabilen A harfleri ile derecelendirilen; kerestenin fiyatı için belirleyici olan ağaç ve kereste özelliği.

GÜRLEME

Gürlemek işi.

GIJGIRMAK

Ateş alevlenmek, harlanmak. Deve bağırmak. Haykırmak, gürlemek, fışıltılı ses çıkarmak, haykırarak saldırmak.

KUKLA

Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven gibi bir kesiti kullanarak bir perdenin üzerinden oynatılan, bez, karton vb. hafif nesnelerden yapılmış insan ve hayvan figürleri. Bu bebeklerle oynatılan oyun. Ayakları olmayan, alttan içine el sokularak oynatılan çeşitli nesnelerden yapılmış bebek. Başkasının etkisinde olan, onun isteklerine göre davranan (kimse).

GÜRLEŞME

Gürleşmek işi.

GÜRLEŞTİRME

Gürleştirmek işi.

ÖZGÜRLEŞTİRME

Özgürleştirmek durumu.

BALE

Belli hafif figürlere, adım atışlara, çoğunlukla sahne düzenine ve müziğe dayalı gösteri türü.

GÜRLETMEK

Gürlemesine sebep olmak.

KOREOGRAF

Baleyi oluşturan adım ve figürleri düzenleyen sanatçı. Defile, müzikli gösteri vb. gösterilerdeki programın genel hatlarını düzenleyen kimse. Koreografi eserleri yazarı.

ÖZGÜRLEŞME

Özgürleşmek durumu.

GÜRLEYİŞ

Gürleme işi.

GULLAMAK

Gürlemek.

GURLEMEK

Gürlemek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük