GÜRLE ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "gürle" olan, toplam 19 adet kelime bulunmaktadır. gürle ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu gürle ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde gürle olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

GÜRLEŞTİRMEK

11 harfli kelimeler

GÜRLEŞTİRME

9 harfli kelimeler

GÜRLEŞMEK, GÜRLETMEK

8 harfli kelimeler

GÜRLEMEK, GÜRLEŞME, GÜRLEYİŞ, GÜRLEDEK, GÜRLEGEN, GÜRLEŞEN, GÜRLETME, GÜRLEVİK, GÜRLEYEN, GÜRLEYİK

7 harfli kelimeler

GÜRLEME, GÜRLEVİ

6 harfli kelimeler

GÜRLEK, GÜRLEN

5 harfli kelimeler

GÜRLE

Bazı kelimelerin anlamları

GÜRLE

Aydın ili, Karacasu ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Bursa ilinde, Orhangazi ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Manisa şehrinde, Muradiye bucağına bağlı bir yer.

GÜRLEŞTİRMEK

Gürleşme işi yaptırılmak.

GÜRLETMEK

Gürlemesine sebep olmak.

GÜRLEGEN

Çağlayan.

GÜRLEME

Gürlemek işi.

GÜRLEŞME

Gürleşmek işi.

GÜRLEMEK

Kalın ve gür ses çıkarmak. Kuvvetli ve etkili bir biçimde varlığını göstermek.

GÜRLETME

Gürletmek işi.

GÜRLEŞEN

Adana ilinde, Saimbeyli ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

GÜRLEŞMEK

Gür bir duruma gelmek.

GÜRLEYEN

Balıkesir ilinde, Kireç bucağına bağlı bir bölge.

GÜRLEVİK

Yer altında akan suyun sesi. Erzincan şehrinde, Çağlayan bucağına bağlı bir yer.

GÜRLEDEK

Duvar ve benzerleri şeylerin ansızın yıkılmasını anlatır.

GÜRLEŞTİRME

Gürleştirmek işi.

GÜRLEYİK

Çağlayan. Serçe. Kahverenkli tüylü, sebze tohumlarını eşeleyen bir kuş. Denizli şehrinde, Honaz ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer. Eskişehir ili, Mihalıççık ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Gümüşhane ilinde, Kelkit ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer. Kastamonu kenti, Şenpazar ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

GÜRLEYİŞ

Gürleme işi.

  -   -   -  

Anlamında GÜRLE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GÜRLE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ANRAMAK

Hayvanlar toprakta yatıp yuvarlanmak. Boşalmak, sessizleşmek: Komşular gidince evimiz anradı kaldı. Sağırlaşmak, dilsiz kalmak (ilenç olarak), inşallah anrarsın. Çoğalmak, gürleşmek. Homurtulu ses çıkarmak, haykırmak, kükremek.

ÖZGÜRLEŞTİRME

Özgürleştirmek durumu.

BROTEYON

Eski Yunan tiyatrosunda gök gürlemesini sağlayan ilkel aygıt.

CURLAMAK

Gaz çıkarmak. Gök gürleyerek yağmur yağmak. Oyunda sayıyı çürütmek.

ÖZGÜRLEŞTİREBİLME

Özgürleştirebilmek durumu.

GIJGIRMAK

Ateş alevlenmek, harlanmak. Deve bağırmak. Haykırmak, gürlemek, fışıltılı ses çıkarmak, haykırarak saldırmak.

GÜRÜLEMEK

Gürlemek. İçinden geçmek, istemek, neşelenmek.

KUKLA

Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven gibi bir kesiti kullanarak bir perdenin üzerinden oynatılan, bez, karton vb. hafif nesnelerden yapılmış insan ve hayvan figürleri. Bu bebeklerle oynatılan oyun. Ayakları olmayan, alttan içine el sokularak oynatılan çeşitli nesnelerden yapılmış bebek. Başkasının etkisinde olan, onun isteklerine göre davranan (kimse).

BALE

Belli hafif figürlere, adım atışlara, çoğunlukla sahne düzenine ve müziğe dayalı gösteri türü.

ÖZGÜRLEŞME

Özgürleşmek durumu.

ÖZGÜRLEŞEBİLME

Özgürleşebilmek durumu.

KOREOGRAF

Baleyi oluşturan adım ve figürleri düzenleyen sanatçı. Defile, müzikli gösteri vb. gösterilerdeki programın genel hatlarını düzenleyen kimse. Koreografi eserleri yazarı.

GRADE

Türüne göre kimi zaman damarlarının sıklık ve paralellik düzeyinden doğan güzelliği ile, kimi zaman üzerindeki figürlerin düzgünlüğü ve çekiciliği ile ölçülen; bir taneden dört taneye kadar yan yana konulabilen A harfleri ile derecelendirilen; kerestenin fiyatı için belirleyici olan ağaç ve kereste özelliği.

GÜVLEMEK

Gürlemek.

ORİGAMİ

Genellikle kare kâğıt parçalarını kesmeden ve yapıştırıcı kullanmadan sadece katlayıp çeşitli canlı ve cansız figürler oluşturularak yapılan kâğıt katlama sanatı.

GULLAMAK

Gürlemek.

ÖZGÜRLEŞEBİLMEK

Özgürleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

PALDIRAMAK

Bağırıp çağırmak. Gürültülü ses çıkarmak. Gök gürlemek. Kavga etmek.

GURLEMEK

Gürlemek.

GROTESK

Eski Çağ Roma yapılarında bulunan tuhaf, gülünç figürlerden oluşmuş süsleme üslubu. Kaba gülünçlüklerden, tuhaf ve olmayacak şakalaşmalardan yararlanan, karşıt görüntüleri, bağdaşmaz durumları şaşırtıcı biçimde birleştiren güldürü biçimi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük