GÜBRE ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "gübre" olan, toplam 11 adet kelime bulunmaktadır. gübre ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu gübre ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde gübre olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

GÜBRELENMEK, GÜBRELETMEK

10 harfli kelimeler

GÜBRELEMEK, GÜBRELENME, GÜBRELETME

9 harfli kelimeler

GÜBRELEME

8 harfli kelimeler

GÜBRELİK, GÜBRESİZ, GÜBREMEK

7 harfli kelimeler

GÜBRELİ

5 harfli kelimeler

GÜBRE

Bazı kelimelerin anlamları

GÜBRE

Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre.

GÜBRELENME

Gübrelenmek işi.

GÜBRELETMEK

Gübreleme işini yaptırmak.

GÜBRELİ

Gübrelenmiş olan.

GÜBRELEMEK

Verimini artırmak için toprağa gübre dökmek.

GÜBRELİK

Gübre konulan yer, kemrelik.

GÜBRELEME

Toprağa gübre dökme, gübre karıştırma.

GÜBREMEK

Kabarmak.

GÜBRELENMEK

Gübre dökülmüş olmak. Gelişmesi, yetişmesi için her türlü imkân sağlanmış olmak.

GÜBRESİZ

Gübrelenmemiş olan.

GÜBRELETME

Gübreletmek işi.

  -   -   -  

Anlamında GÜBRE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GÜBRE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

GUANO

Özellikle deniz kuşlarının pisliklerinin bir yerde uzun süreden beri birikip yığılmasıyla oluşan, azot ve fosfat bakımından zengin, gübre olarak kullanılan madde.

YASTIK

Başın altına koymak veya sırtı dayamak için kullanılan, içi yün, pamuk, kuş tüyü, ot vb.yle doldurulmuş küçük minder. Fide yetiştirmek için ince toprak ve gübreden hazırlanmış yüksekçe yer. Yapılarda, makinelerde bazı bölümlerin üzerine dayandığı parça. Bu biçimde yapılmış ve türlü işlerde kullanılan şey.

FOSFATLAMAK

Ekilen topraklara fosfatlı gübre vermek. Madensel bir parçanın yüzeyinde koruyucu bir fosfat tabakası oluşturmak.

ABGIN

Gübre, fışkı.

KÜSPE

Hayvan yemi, yakacak ve gübre olarak kullanılan, yağı veya suyu çıkarılmış her türlü yağlı tohum ve bitki artığı. Özü alınmış meyvelerin kalan bölümü.

PİRİNA

Zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi.

BİYOGAZ

Gübre gazı.

KEMRE

Gübre, tezek. Deride kalınlaşmış kir tabakası. Başta olan kepek.

TETANOS

İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren, genellikle toprakta, gübrede yaşayan bir basilin yol açtığı, kasların sürekli ağrılı kasılmasıyla kendini gösteren ateşli ve tehlikeli bir hastalık, kazıklı humma.

ABGUN

Gübre.

BASMA

Basmak işi. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua. İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun. Gübre, tezek. Basılmış, matbu. Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş. Yerin alçalmasıyla bu yeri örten deniz sularının yükselmesi, çekilme karşıtı. Bu kumaştan yapılan.

ŞERBETLENMEK

Yılan vb. hayvanların sokmaması veya soktuğunda zehrinin etkisiz olması için afsunlanmak. Tarımda toprağın verimini artırmak için bitkiye gübre suyu verilmek.

TEMEK

Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere.

KARABURÇAK

Baklagillerden, hayvan yemi ve gübre olarak kullanılan bir tür, küşne (Ervum ervilla).

GÜHERÇİLE

Tarımda gübre, hekimlikte ilaç olarak kullanılan, barut vb. patlayıcı maddeler yapımına yarayan, beyaz renkte ve ince billurlar durumunda birleşik bir madde, potasyum nitrat (KNO3).

FOSFAT

Yapay gübre ve bazı ilaçların yapımında kullanılan fosforik asidin tuzu veya esteri.

KEMRELİK

Gübrelik.

ŞERBETLEMEK

Yılan vb. hayvanların sokmaması veya soktuğunda zehrin etkisiz olması için bir kimseyi afsunlamak. Tarımda toprağın verimini artırmak için bitkiye gübre suyu vermek.

SAĞI

Kuş tersi, kuş gübresi.

FIŞKILAMAK

Toprağı fışkı ile gübrelemek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük