GÖZETİCİLİK Nedir?

GÖZETİCİLİK kelimesi ilk harfi G ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında g sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi g , ikinci harfi ö , üçüncü harfi z , dördüncü harfi e , beşinci harfi t , altıncı harfi i , yedinci harfi c , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi i , onbirinci harfi k şeklindedir. Başı g sonu k olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

GÖZETİCİLİK anlamı

Gözeticinin yaptığı iş. Gözetici olma durumu.

GÖZETİCİLİK hakkında bilgiler

GÖZETİCİLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük