GÖRK ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "görk" olan, toplam 16 adet kelime bulunmaktadır. görk ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu görk ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde görk olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

GÖRKEMSİZLİK

11 harfli kelimeler

GÖRKEMLİLİK

9 harfli kelimeler

GÖRKEMSİZ, GÖRKLÜREK

8 harfli kelimeler

GÖRKEMLİ, GÖRKEMNİ, GÖRKİMLİ

7 harfli kelimeler

GÖRKMEN, GÖRKSEV

6 harfli kelimeler

GÖRKEM, GÖRKLÜ, GÖRKEL, GÖRKER, GÖRKEY

5 harfli kelimeler

GÖRKÜ

4 harfli kelimeler

GÖRK

Bazı kelimelerin anlamları

GÖRK

Güzellik, gösteriş.

GÖRKİMLİ

Gösterişli, yakışıklı, göz alıcı kimse.

GÖRKLÜREK

Daha güzel.

GÖRKÜ

Görgülü kişi.

GÖRKER

Gösterişli kimse.

GÖRKEMSİZLİK

Görkemsiz olma durumu.

GÖRKEL

Eline ayağına düzgün kimse.

GÖRKEMLİLİK

Görkemli olma durumu. Yücelikle parlaklığın ve üstün söyleyişin birleşmesiyle oluşan anlatım.

GÖRKEM

Göz alıcı ve gösterişli olma durumu, gösteriş, debdebe, ihtişam, tantana, haşmet, şatafat, şaşaa. Büyüklük.

GÖRKEMSİZ

Görkemi olmayan.

GÖRKSEV

"Güzeli, güzelliği sev" anlamında kullanılan bir isim".

GÖRKEMLİ

Büyüklüğü, görünüşü ve güzelliğiyle görenleri etkileyen, gösterişli, debdebeli, haşmetli, ihtişamlı, muhteşem, şaşaalı, şatafatlı, tantanalı, anıtsal. İri yapılı, iyice serpilmiş.

GÖRKLÜ

Güzel, gösterişli.

GÖRKEY

Güzellik.

GÖRKMEN

Yakışıklı, gösterişli kimse.

GÖRKEMNİ

Gösterişli, yakışıklı, göz alıcı kimse.

  -   -   -  

Anlamında GÖRK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GÖRK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

LARGO

Bir parçanın ağır ve görkemli çalınarak veya söylenerek. Bu ağırlıkta çalınan müzik parçası.

ANITSAL

Anıt niteliğinde olan, anıta benzeyen, abidevi. Görkemli.

GÖSTERİŞLİLİK

Gösterişli olma durumu. Görkemlilik.

MUHTEŞEM

Görkemli. Büyük.

SALTANATSIZ

Gösterişsiz, görkemsiz.

DEBDEBE

Görkem.

HAŞMETLİ

Görkemli. Hükümdarlara verilen unvan.

HAŞMET

Görkem.

MUTANTAN

Görkemli, şatafatlı.

ALAYLI

Erlikten yetişmiş, askerî okullarda okumadan başarı gösterip rütbe alan ve yükselen subay. Gerekli okul eğitimini görmeden kendini yetiştirmiş olan (kimse), mektepli karşıtı. Gösterişli, görkemli, debdebeli. Alay edici, küçümseyici, müstehzi.

İHTİŞAMLI

Görkemli.

GÖSTERİŞSİZ

Gösterişi olmayan, mütevazı. Gösteriş yapmayan. Görkemsiz.

GÖSTERİŞLİ

Gösterişi olan. Görkemli.

MAESTOSO

Bir parça görkemli bir biçimde ve ağır tempoyla çalınarak. Eğlenceli müzik parçası. Bu tempo ile çalınan parça.

DEBDEBELİ

Görkemli.

AZAMETLİ

Ulu, çok büyük. Debdebeli. Çalımlı, kurumlu. Gururlu. Görkemli, heybetli.

AZAMET

Ululuk, büyüklük. Görkem, gösteriş, heybet. Gurur. Çalım, kurum, tekebbür. Debdebe.

İHTİŞAM

Görkem.

SALTANATLI

Gösterişli, görkemli.

GÖSTERİŞ

Gösterme işi. Başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için birinin yaptığı yapay davranış, çalım, alım çalım, kurum. Görkem. Göze çarpıcı nitelik, göz alıcılık.