GÖĞN ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "göğn" olan, toplam 11 adet kelime bulunmaktadır. göğn ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu göğn ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde göğn olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

GÖĞNÜKMEK, GÖĞNÜLMEK

8 harfli kelimeler

GÖĞNEMEK, GÖĞNÜGSÜ, GÖĞNÜKSÜ, GÖĞNÜMEK, GÖĞNÜMÜŞ

6 harfli kelimeler

GÖĞNEK, GÖĞNÜK

5 harfli kelimeler

GÖĞNÜ

4 harfli kelimeler

GÖĞN

Bazı kelimelerin anlamları

GÖĞN

Gönül: Bakalım göğnü var mı?.

GÖĞNÜGSÜ

Yanık kokusu.

GÖĞNÜMEK

Yanacak derecede ısınmak, hafif sararmak. Çok ağlamak. Toplandığı zaman sert olan meyveler kendi kendine fazla olgunlaşmak, yumuşamak.

GÖĞNÜKSÜ

Yanık kokusu.

GÖĞNÜKMEK

Üzülmek. Meraklanmak. Üzüntüden ağlar duruma gelmek.

GÖĞNEMEK

Olmak, olgunlaşmak. İhtiyarlamak.

GÖĞNÜMÜŞ

İyice olmuş meyve.

GÖĞNÜK

İyice olmuş meyve. Az yanmış, ateş karşısında renk değiştirmiş kumaş. Çamın sert, siyah ve yağlı kısmı. Üzüntüden ağlar duruma gelme. Su birikintisi. İrin ve kan toplamış yara, bere. Bayır.

GÖĞNÜ

İyice olmuş meyve. Çürük rengi.

GÖĞNEK

Kadın elbisesi. İç çamaşırı. Gömlek, iç giysisi.

GÖĞNÜLMEK

Toplandığı zaman sert olan meyveler kendi kendine fazla olgunlaşmak, yumuşamak.

  -   -   -  

Anlamında GÖĞN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GÖĞN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

GÖĞERMEK

Bitki büyüyerek yeşermek, yeşillenmek. Vurma ya da çarpma sonunda vücudun herhangi bir yeri morarmak, çürümek. Vücudun herhangi bir yeri soğuk etkisiyle morarmak, kızarmak. Küflenmek: Ekmekler göğermiş. Kalaysız bakır kaplar oksitlenmek: Bakır karavana göğermiş, kalaylatalım. Çok acıkmak (mecazen: Açlıktan göğnüm göğerdi. Sabahleyin ortalık aydınlanmaya başlamak, şafak sökmek. İyi yıkanmayan çamaşırın rengi değişmek, morarmak: çamaşır göğerdi. Çocuk yetiştirmek, büyütmek: Seni göğermiye! (ilenç olarak kullanılır). Morarmak, yeşermek, mavileşmek, bitki yapraklanmak.

KARAGÖĞNÜK

Soğuğa ve sıcağa dayanıklı insan : Karagöğnükler mukavemetli olur.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük