FOTOFLOROSKOP Nedir?

FOTOFLOROSKOP kelimesi ilk harfi F ve son harfi P olan bir kelimedir. Başında f sonunda p olan kelimenin birinci baş harfi f , ikinci harfi o , üçüncü harfi t , dördüncü harfi o , beşinci harfi f , altıncı harfi l , yedinci harfi o , sekizinci harfi r , dokuzuncu harfi o , onuncu harfi s , onbirinci harfi k , onikinci harfi o , onüçüncü harfi p şeklindedir. Başı f sonu p olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

FOTOFLOROSKOP anlamı

ZnS gibi floresans yapan bir madde ile kaplı bir ekran vasıtasıyla X-ışınlarının görülebilir hale getirilmesi.

FOTOFLOROSKOP hakkında bilgiler

FOTOFLOROSKOP ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük