Sonu FOS ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "fos" olan, toplam 9 adet kelime bulunmaktadır. Sonu fos ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında fos olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde fos olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

BİLANOFOS

8 harfli kelimeler

BROMOFOS

6 harfli kelimeler

FOSFOS

5 harfli kelimeler

ZİFOS, KOFOS, LİFOS, NÜFOS, SİFOS

3 harfli kelimeler

FOS

Bazı kelimelerin anlamları

FOS

Çürük, temelsiz, boş, kof.

KOFOS

Sağır.

ZİFOS

Yerden sıçrayan çamur. Yararsız, boş.

FOSFOS

Fısıltı.

SİFOS

Sonu olmayan iş, hiç : Bu işin sonu sifos çıktı. Denizden esen yel, siklon.

BROMOFOS

Sarı renkte, kristalize, suda çok az eter ve toluende iyi çözünen fosforothioat türevi organik fosforlu bir madde.

NÜFOS

Nüfus.

LİFOS

Ticarette batma, batkınlık: Taşdemir lifosa uğradı.

BİLANOFOS

Beyaz toz hâlinde renksiz, kristalize, suda çözünen, böcek öldürücü zehirli bir madde.

  -   -   -  

Anlamında FOS bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde FOS geçen kelimeler listesi verilmiştir.

FOSFAT

Yapay gübre ve bazı ilaçların yapımında kullanılan fosforik asidin tuzu veya esteri.

FOSLAMA

Foslamak işi.

FOSFORSUZ

Fosfor içermeyen. Fosfor olmadan.

FOSİLLEŞME

Fosilleşmek durumu, taşıllaşma.

FOSFATSIZ

İçinde fosfat olmayan.

FOSFORIŞIL

Fosforışı özelliği olan.

APATİT

Doğada bulunan, içinde flor veya klor olan doğal kalsiyum fosfat.

FOSFATLI

İçinde fosfat olan.

FOSİLLİ

İçinde fosil bulunan.

ANTROK

Triyas devri katmanlarında bulunan, derisi dikenlilerden, deniz lalelerinin saplarını oluşturan kalsiyum karbonat birleşimli fosil.

FİRUZE

Küpe ve yüzük taşı gibi süslemede kullanılan, mavi renkli, saydam olmayan hidratlı doğal alüminyum ve fosfattan oluşan değerli bir mineral.

ARKEOPTERİKS

Hem kuş hem sürüngen özellikleri gösteren bir hayvan fosili.

FOSFORLU

Birleşiminde fosfor olan. Alımlı, gösterişli. Işıklı, parlak.

FOSİLLEŞMEK

Fosil durumuna gelmek, taşıllaşmak. Gerilemek, köhneleşmek. Düşünme gücünü yitirmek.

DEFOLU

Defosu olan, bozuk, özürlü, kusurlu, ayıplı (kumaş, giysi, mal vb.).

DİYATOME

Silisli sert kabukları olan ve fosilleri, kalın yer katmanları oluşturan bir algler familyası.

DEFOSUZ

Defosu olmayan, sağlam.

AZOİK

En eski jeolojik sistem. İçinde fosil bulunmayan (toprak).

FOSFATLAMAK

Ekilen topraklara fosfatlı gübre vermek. Madensel bir parçanın yüzeyinde koruyucu bir fosfat tabakası oluşturmak.

ALOTROPİ

Karbon, fosfor vb. maddelerin fiziksel bakımdan ayrı özellikler gösterebilmesi durumu.