Sonu FORU ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "foru" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu foru ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında foru olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde foru olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FORU

Otlak.

  -   -   -  

Anlamında FORU bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde FORU geçen kelimeler listesi verilmiştir.

FOSFORIŞIMA

Önceden ısı, ışık ya da elektrik boşalımının etkisinde bırakılmış bir özdeğin sonradan sürekli ışık yayması. Ak fosforun yavaş oksitlenmesinde gözlenen soluk yeşilimsi ışıma.

MEROZOİT

Coccidia'larda konak hücrenin parazitoforus vakuolleri içerisinde şizogoni sonucunda oluşan hareketli evreleri, şizozoit. Merozoitler üç tabakalı bir pellikül tarafından sınırlanmıştır ve konak hücrelerine girmeye yarayan bir apikal kompleksle donatılmıştır.

AYNA

Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilalı ve sırlı cam, gözgü, mirat. Gemilerde işaretçi erlerin kullandığı dürbün. Atların diz kapağı. İyi bir durumda, yolunda. Doğramacılık ve yapıcılıkta çerçeve içine geçirilen tahta veya taş levha. Küreğin yassı uç bölümü. Karagöz oyununda perde. Bir olayı, bir durumu yansıtan, göz önünde canlandıran olay, durum, şey. Akıntı ve anaforun birleştiği yerde oluşan su burgacı.

FİZAFYA

(Physalia) Hidralar (Hydrozoa) sınıfının sifonoforlar (Siphonophora) takımına giren bir knidli cinsi. Pnömatoforu büyük bir torba biçimindedir. Denizlerde yaşar.

TAKİZOİT

Kimi koksidiyaların (Toxoplasma) doku kistleri içerisinde bulunan ve endodiyogeni yoluyla hızla çoğalan hareketli evreleri. Takizoitler makrofajların ve diğer hücrelerin içerisinde parazitoforus vakuoller içerisinde bulunurlar, endozoit.

RADYOFOSFOR

Biyolojik ve fizyolojik araştırmalarda tedavi amacı ile kullanılan, yan ömrü on dört gün olan fosforun radyoaktif izotopu.

KONFORLU

Konforu olan.

CECORİK

Fosforu ile gece aydınlık yapan böcek, ateş böceği.

KONFORSUZ

Konforu olmayan.

KREATİN

Omurgalı kasında bulunan azotlu bir bileşik. Kasın kasılması sırasında ATP sağlanması için kreatin fosfat olarak ADP'ye yüksek enerjili fosforu grubu veren bileşik. Vücutta oluşan ve kanda belli bir düzey gösteren azotlu bir bileşik. Glisinden, arjininin guanido grubundan ve bunlara ek olarak S-adenozil-metiyoninden bir metil grubunun katılmasıyla sentezlenen, fosfokreatin şeklinde omurgalı kasında bulunan, kas kasılması için depo enerji kaynağını oluşturan, azotlu bir organik bileşik. Kas kasılması sırasında hücre içi ATP seviyesini sürdürmek için kreatin fosfat olarak ADP'ye yüksek enerjili fosfor grubunu veren bileşik.