Sonu FORM ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "form" olan, toplam 37 adet kelime bulunmaktadır. Sonu form ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında form olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde form olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

HİPOKRATERİFORM

12 harfli kelimeler

VEZİKÜLİFORM, KOHLEARİFORM, HİDATİDİFORM, PSORYASİFORM

11 harfli kelimeler

SAGİTTİFORM, BİPENNİFORM, PAMPİNİFORM, OSTRAKİFORM, KARANGİFORM

10 harfli kelimeler

FİLARİFORM, SPONGİFORM, İKTİYOFORM, KANKRİFORM

9 harfli kelimeler

PİSKİFORM, MULTİFORM, TENYAFORM, MİTRİFORM, VİLLİFORM, KLOROFORM, ADENİFORM

8 harfli kelimeler

LİTOFORM, PLATFORM, SİLİFORM, SETİFORM, RENİFORM, AMİİFORM, ENSİFORM, FİLİFORM, FUZİFORM, FÜZİFORM, KOLİFORM

7 harfli kelimeler

PERFORM, İZOFORM, UNİFORM

6 harfli kelimeler

REFORM

4 harfli kelimeler

FORM

Bazı kelimelerin anlamları

FORM

Biçim, şekil. Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu. İstenilen şeylerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış basılı belge.

SPONGİFORM

Süngere benzeyen, süngerimsi.

BİPENNİFORM

Tüy gibi, bir eksenin iki yanında eşit yapıya sahip olma.

İKTİYOFORM

Iktiol formaldehit, suda çözünmeyen, kahverengi toz halinde bulunan bir bağırsak antiseptiği.

KARANGİFORM

Bazı balıklarda görülen dalgalanma benzeri yüzme biçimi.

HİPOKRATERİFORM

İnce ve uzun olan korolla tüpünün aniden genişleyip açılarak korolla loblarının düz ve yatay bir şekil almaları.

KOHLEARİFORM

Kaşık şeklinde.

PİSKİFORM

Balık biçiminde olan.

KANKRİFORM

Kansere benzeyen.

FİLARİFORM

İplik biçiminde, filaryaya benzeyen.

OSTRAKİFORM

Vücudu fazla esnek olmayan bazı balıklarda, sadece kuyruk sapı bölgesindeki kasılıp gevşemelerle sağlanan bir yüzme biçimi.

HİDATİDİFORM

Hidatit kiste benzeyen.

VEZİKÜLİFORM

Vezikül biçiminde olan.

PAMPİNİFORM

Sarmaşığa benzer biçimde, asma filizini andırır biçimde olan.

SAGİTTİFORM

Mızrak veya ok biçiminde olan vücut biçimi.

PSORYASİFORM

Sedef hastalığına benzeyen, onu andıran.

  -   -   -  

Anlamında FORM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde FORM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BİÇİM

Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Tarz.

ANLAMA

Anlamak işi, anlamaklık, derk, fehim, intikal, tefehhüm, vukuf. Bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya formülün sonucu olduğunu görme.

BÜTEN

Olefin grubundan C4H8 formülünde iki hidrokarbonun adı.

BENZEN

Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı. Benzin.

BİÇİMLENME

Biçimlenmek işi, şekillenme, şekilleşme, formasyon.

BİÇİMSELLİK

Biçime uygun olma durumu, formellik.

BÜROKRAT

Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yönetici. Devletle ilgili işlerin yürütülmesinde, kırtasiye işlerini öne sürerek işlemleri zorlaştıran, kırtasiyeci, şekilci, formalist.

BİÇİMSEL

Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel.

BAKALİT

Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine.

BİÇİMCİ

Biçime sıkı sıkıya bağlılık yanlısı olan. Alışılmış kural, tutum, davranış veya belli biçimin dışına çıkmayan, şekilci, şekilperest, formaliteci, formalist.

DANIŞMA

Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret. Danışılan yer, müracaat, enformasyon.

APOLET

Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformaların omuzlarına takılan işaretli parça, omuzluk. Giysilerin omuzlarına süs olarak takılan parça.

AÇILIM

Açılma işi. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapma. Yeni bir bakış açısı getirme. Sağ açıklık. Bir kısaltma veya formülün açık biçimi.

BİÇİMLENDİRMEK

Bir şeye belirli bir biçim vermek, şekillendirmek. Yazı ve simgeleri bilgisayara elverişli duruma getirmek, formatlamak. Bilgisayarda disket vb.ni kullanılabilir duruma getirmek veya disket vb.ni zararlı ögelerden temizlemek, formatlamak.

BİÇİMCİLİK

Biçimci olma durumu, formalizm. Özü, içeriği yeterince önemsemeden yalnız biçim üzerinde duran, biçime ağırlık veren görüş, formalizm.

CİLT

Ten. Bir eserin ayrı ayrı basılan bölümlerinden her biri. Formaları, yaprakları birbirine dikerek veya yapıştırarak kitap, defter, dergi vb.ne geçirilen deri, bez veya kâğıtla kaplı kapak.

BOYUT

Bir cismin herhangi bir yöndeki uzantısı. Durum, nitelik. Film ya da fotoğrafta boyut, format. Genişlik, kapsam. Doğruların, yüzeylerin veya cisimlerin ölçülmesinde ele alınan üç doğrultudan uzunluk, genişlik ve derinlikten her biri, buut.

BİLİŞİM

İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, enformatik.

BÜTAN

Metal bidonlar içinde az bir basınç altında sıvılaşan, yakıt olarak yararlanılan HC formülündeki hidrokarbür gazı.

BAŞARIM

Elde edilen bir başarı. Herhangi bir olayı veya durumu başarma isteği ve gücü. Kişinin yapabileceği en iyi derece, performans. Herhangi bir eseri, oyunu, işi vb.ni ortaya koyarken gösterilen başarı, performans.