FO ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "fo" olan, toplam 430 adet kelime bulunmaktadır. fo ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu fo ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde fo olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

FOTOFOSFORİLASYON, FOTOSENSİTİZASYON

16 harfli kelimeler

FONOKARDİYOGRAFİ, FOSFOFRUKTOKİNAZ, FOTOPERİYODİKLİK, FOTOPOLİMERLEŞME, FOTOREAKTİVASYON

15 harfli kelimeler

FORMÜLLEŞTİRMEK, FOLİKÜLOGENEZİS, FOLLİKULOSTATİN, FONOKARDİYOGRAM, FORMİLMETİYONİN, FOSFATİDİLKOLİN, FOSFATİDİLSERİN, FOTOELEKTRİKLİK, FOTOFABRİKASYON, FOTOHİYALOGRAFİ, FOTOSENSİTİVİTE

14 harfli kelimeler

FONKSİYONALİZM, FORAMİNİFERLER, FORMALİTECİLİK, FORMÜLLEŞTİRME, FOSFODİESTERAZ, FOTODERMATİTİS, FOTOİLETKENLİK, FOTOMANYETİZMA, FOTOMİKROGRAFİ, FOTOPERİYODİZM, FOTOREDÜKSİYON

13 harfli kelimeler

FOTOĞRAFÇILIK, FOTOĞRAFLAMAK, FOTOLİTOGRAFİ, FOSFOGLİSERİT, FOSFORIŞILLIK, FOSFORİLASYON, FOSFORLANMALI, FOTOFLOROSKOP, FOTOHALOJENÜR, FOTOHASSASLIK, FOTOKATALİZÖR, FOTOKOPİCİLİK, FOTOMAKROGRAF, FOTOMİKROGRAF, FOTORETİNİTİS

12 harfli kelimeler

FOLKLORCULUK, FORMÜLLEŞMEK, FOTOELEKTRİK, FOTOĞRAFHANE, FOTOĞRAFLAMA, FORAMİNİFERA, FORMALİTESİZ, FORMATLATMAK, FORMATSIZLIK, FOSFATLATMAK, FOSFOARJİNİN, FOSFOKREATİN, FOSFOPROTEİN, FOSFORİMETRİ, FOSFORLARIMA, FOTOBİYOLOJİ, FOTOELEKTRON, FOTOKİMYASAL, FOTOKROMOJEN, FOTOMODELLİK, FOTORESEPTÖR, FOTOSENSİTİF

11 harfli kelimeler

FOKURDATMAK, FONKSİYONEL, FONOTELGRAF, FORMALDEHİT, FORMALİTECİ, FORMATLAMAK, FORMÜLLEŞME, FOSFATLAMAK, FOSİLLEŞMEK, FOSURDATMAK, FOTOMEKANİK, FOTOTAKTİZM, FOTOTROPİZM, FOCULLANMAK, FOKUSLANMAK, FOLİKÜLİTİS, FOLLİSTATİN, FOLLİTROPİN, FONENDESKOP, FONGURDAMAK, FORAMİNOZUS, FORFORLAMAK, FORMALİTELİ, FORMATLATMA, FORMÜLASYON, FOSFATAZEMİ, FOSFATLATMA, FOSFORESANS, FOSFORIŞIMA, FOSFORLANMA, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

FODLACILIK, FOKURDAMAK, FOLKLORİST, FORTEPİANO, FORTİSSİMO, FOSFORIŞIL, FOSİLLEŞME, FOSURDAMAK, FOTOĞRAFÇI, FOTOKİNEZİ, FOTOMONTAJ, FOTOMORFOZ, FOTOSENTEZ, FOTOTERAPİ, FOKURDATMA, FOKUSLAMAK, FOKUSLANMA, FOLAKLAMAK, FOLİSTATİN, FOLLİKULUS, FONTANELLE, FONTİKULUS, FORFEYTİNG, FORMATLAMA, FORNİKATUS, FOSFATLAMA, FOSFOKİNAZ, FOSFOLİPAZ, FOSFOLİPİT, FOSFORLAMA, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

FOKGİLLER, FOKURDAMA, FOLKLORCU, FOLKLORİK, FONETİKÇİ, FONKSİYON, FONOGRAFİ, FONOJENİK, FONOLOJİK, FORMALİST, FORMALİTE, FORMALİZM, FORMASYON, FORSMAJÖR, FORTÇULUK, FOSFATSIZ, FOSFORIŞI, FOSFORSUZ, FOSLATMAK, FOSURDAMA, FOTOFİNİŞ, FOTOJENİK, FOTOKİMYA, FOTOMETRE, FOTOMETRİ, FOTOMODEL, FOTOROMAN, FOTOTAKSİ, FOKUSLAMA, FOLİKÜLER, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

FODULLUK, FOKSTROT, FOKURDAK, FONDÖTEN, FONOGRAF, FONOLOJİ, FORMALIK, FORMATLI, FORMÜLER, FOSEPTİK, FOSFATLI, FOSFORLU, FOSLAMAK, FOSLATMA, FOTOAKIM, FOTOĞRAF, FOTOKOPİ, FOTOSFER, FOTOSKOP, FOTOŞİMİ, FODURĞAN, FOKOMELİ, FOLLAMAK, FOLYALAK, FONLAMAK, FONTANEL, FORMALİN, FORMATÖR, FORMİYAT, FORMÜLLÜ, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

FODLACI, FODULCA, FOKURTU, FOLKLOR, FONETİK, FONOLİT, FONOLOG, FORMİKA, FORMÜLE, FORSEPS, FOSİLLİ, FOSLAMA, FOSURTU, FOTOJEN, FOTOTEK, FOKALMA, FOLASİN, FOLİKÜL, FOLİYUM, FOLLADI, FOLLAMA, FOMATIR, FONLAMA, FORAMEN, FORMARE, FORMİCA, FORNİKS, FORTACI, FORTMAN, FORTRAN, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

FOLLUK, FONDAN, FONDİP, FORİNT, FORMAT, FORMEL, FORMEN, FORMOL, FORMÜL, FORSLU, FORTÇU, FORVET, FOSFAT, FOSFOR, FOSGEN, FOREKS, FODANA, FODERE, FODİNE, FODRİN, FODUMA, FOLATA, FOLLİS, FOLLUH, FOLTAH, FOLTAK, FOLTAN, FONGUL, FORANT, FORARE, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

FODLA, FODRA, FODUL, FOLYO, FONDA, FONEM, FORMA, FOROZ, FORSA, FORTE, FORUM, FOSİL, FODİK, FODUK, FOKAL, FOKUS, FOKYE, FOLAK, FOLAS, FOLAT, FOLAZ, FOLGU, FOLİK, FOLİT, FOLLU, FOLOS, FOLOZ, FOLTA, FOLUK, FOLUS, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

FOBİ, FOÇA, FOLK, FONT, FORA, FORM, FORS, FOŞA, FOTA, FOTO, FOYA, FODA, FOLA, FOLİ, FOLU, FONG, FONİ, FONS, FONU, FONÜ, FORK, FORU, FOSA, FOSİ

3 harfli kelimeler

FOK, FOL, FON, FOS, FOA, FOB, FOR, FOŞ, FOT

Bazı kelimelerin anlamları

FOTOELEKTRİKLİK

Fotoelektrik etkide olduğu gibi ışığın elektriğe dönüşümü.

FOLİKÜLOGENEZİS

Yumurtalıklardaki primordial foliküllerin gelişme süreci.

FOLLİKULOSTATİN

İnhibin.

FOTOPERİYODİKLİK

Bitkilerin gün ışığına maruz kalmaları neticesinde bileşimlerinde meydana gelen ritmik değişiklikler.

FOSFATİDİLSERİN

Hücre zarlarında bulunan ve ek grup olarak serin amino asidini taşıyan bir fosfolipit. Hücre zarlarında bulunan ve fosfatidik aside bağlı ek grup olarak serin aminoasidini taşıyan bir fosfolipit.

FOSFATİDİLKOLİN

Hücre zarlarında bol bulunan ve ek grup olarak kolin taşıyan bir fosfolipit Lesitin. Fosfatidik aside bağlı ek grup olarak kolin taşıyan, hücre zarlarında en çok bulunan, kolinin vücut deposu olan ayrıca yağ oranı yüksek gıdalarda emülgatör olarak kullanılan bir fosfolipit, lesitin.

FOTOSENSİTİZASYON

Işığa duyarlılık, derinin ışığa karşı hassasiyet gösterme hâli. Canlı, kimyasal madde ve benzeri şeyleri ışığa karşı duyarlı kılma.

FOTOREAKTİVASYON

Bakterilerin, mor ötesi ışınlanmasından hemen sonra görülebilen ışınlara tutularak oluşan timin dimerlerinin (T-T) gün ışığında etkinleşen özel enzimlerle (fotoreaktif enzimler) hidrolize edilerek aralarındaki bağlantının koparılmasıyla meydana gelen öldürücü etkinin giderilmesi işlemi.

FORMİLMETİYONİN

Formil grubu bağlanmış metiyonin olup prokaryotlarda protein üretimi sırasındaki başlangıç aminoasidi.

FOSFOFRUKTOKİNAZ

Glikoliziste fruktoz 6-fosfatı fruktoz 1, 6-difosfata çeviren enzim. Glikolitik yolun çalışma hızını düzenleyen enzimlerden biri.

FONOKARDİYOGRAFİ

Kalp seslerinin mekanik kaydı.

FOTOFOSFORİLASYON

Fotosentez sırasında ışık enerjisi kullanılarak ATP teşekkülü. Fotosentez sırasında ışık enerjisi kullanılarak ATP'nin oluşumu, fotosentetik fosforilasyon. Fotosentez esnasında kloroplastlarda ışık enerjisi kullanılarak ADP'nin ATP'ye dönüştürülmesi.

FONOKARDİYOGRAM

Hem sistolik ve diastolik kalp sesleri hem de iç ve dış kalp üfürümlerin mikrofon sayesinde alınması, filtre cihazıyla belirli ses frekanslarının seçilmesi, ayrıca bir kuvvetlendirici ve bir yazıcı yardımıyla kalp sesi eğrisinin kaydedilmesi.

FORMÜLLEŞTİRMEK

Formül durumuna getirmek.

FOTOPOLİMERLEŞME

Işık etkisiyle moleküllerin kondensasyon reaksiyonu vermesi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük