Sonu FLOR ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "flor" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu flor ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında flor olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde flor olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FLOR

Atom numarası 9, atom ağırlığı 19, yoğunluğu 1,265 olan, kokusu ozonu andıran, yeşilimtırak sarı renkte, halojenler grubunun ilk elementi olan basit element (simgesi F).

  -   -   -  

Anlamında FLOR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde FLOR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

FLORIŞI

Bazı cisimlerin aldıkları ışığı, boyu daha uzun ışık ışınımlarına dönüştürmesi özelliği, floresans.

MÜHRÜSÜLEYMAN

Kuzey Anadolu'da orman ve çalılıklar altında bulunan, 30-80 santimetre yüksekliğinde, tüysüz, çok yıllık ve otsu bir bitki (Polygonatum multiflorum).

GULDEN

Florin.

AMİGDALİN

Elma, ayva, armut gibi meyve çekirdekleriyle acı bademde bol miktarda bulunan ve yenilmesine bağlı olarak sindirim kanalındaki bakteriyel floranın etkisiyle, hidrojen siyanür gazı açığa çıkaran ve zehirlenmeye neden olan bir siyanojenik glikozit.

HALOJEN

Madenlerle birleştiğinde tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementleri.

TOPAZ

Alüminyum silikatı ve florinden oluşan, kahverengi veya soluk sarı renkte değerli taş.

FLORESAN

Florışıl.

FLORIŞIL

Florışı özelliği gösteren, floresan.

FLORİT

Çeşitli renkleri olan, kalsiyum florür birleşiminde bir mineral.

ENFLURAN

Veteriner hekimlikte, evcil hayvanların genel anestezisi amacıyla kullanılan ve 2-kloro-1, 2, 3-trifloro-diflorometileter yapısında olan uçucu genel anestezik bir madde.

KLORÜR

Klorun, oksijen ve flor dışındaki elementlerle yaptığı birleşik.

ALCALİGENES

Çoğunlukla toprak, su, gübre ve omurgalıların bağırsak florasında bulunan, Gram negatif, mutlak aerob oksidaz ve katalaz pozitif, hareketli kokobasil veya çubuk biçimindeki bakteri cinsi.

MANOLYA

Manolyagillerden, yaprakları almaşık, iri ve parlak yeşil renkte bir süs ağacı (Magnolia grandiflora). Bu ağacın çok iri, beyaz ve limon kokusunda güzel çiçeği.

DESFLURAN

Yapısında flor bulunan, dietil eter yapılı bir uçucu anestezik.

FLORÜR

Florun başka bir elementle verdiği ikili birleşik.

ÇARKIFELEK

Yakıldığında dönerek kıvılcım saçan donanma fişeği. Çarkıfelekgillerden, güzel, büyük, parlak kırmızı çiçekleri olan, duvar kenarlarına ve kameriyeler çevresine ekilen tırmanıcı bir süs bitkisi, fırıldak çiçeği, saat çiçeği (Passiflora caerulea). Talih, kader. Bir tür talih oyunu.

APATİT

Doğada bulunan, içinde flor veya klor olan doğal kalsiyum fosfat.

ELEKTRONEGATİFLİK

Elementlerin, katıldıkları kimyasal bağdaki elektronlara sahip olma eğilimlerinin bağıl ölçüsü. Genel olarak, periyodik sistemin sağ üst kısmında yer alan elementlerin elektronegatiflikleri yüksektir En elektronegatif element olan Florun elektronegatifliği itibari olarak 4,00 kabul edilmiş ve diğer elementlerin elektronegatiflikleri buna göre sıraya dizilmişlerdir.

YELVE

Florya.

FLORESANS

Florışı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük