FİN ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "fin" olan, toplam 66 adet kelime bulunmaktadır. fin ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu fin ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde fin olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

FİNGERPİCKİNG

12 harfli kelimeler

FİNGİRDEŞMEK, FİNLANDİYALI

11 harfli kelimeler

FİNGİRDEMEK, FİNGİRDEŞME, FİNCANBURNU, FİNİKTİRMEK

10 harfli kelimeler

FİNCANDİBİ, FİNCANAĞZI, FİNGERLİNG, FİNGİLEMEK, FİNGİRDEME

9 harfli kelimeler

FİNANSMAN, FİNCANLIK, FİNGİRDEK, FİNEYERLİ, FİNİSHİNG, FİNİYERLİ

8 harfli kelimeler

FİNALİST, FİNALİZM, FİNANSAL, FİNCANCI, FİNASMAN, FİNGİLLİ, FİNGİRTİ, FİNİKMAK, FİNİKMEK, FİNİZLİK, FİNNARDI, FİNÜKMEK

7 harfli kelimeler

FİNANSE, FİNDERE, FİNGERE, FİNİKER, FİNİMEK, FİNİYER, FİNKMEK, FİNNARİ

6 harfli kelimeler

FİNANS, FİNCAN, FİNİKE, FİNCİK, FİNDOS, FİNERİ, FİNGEL, FİNGİL, FİNİNİ, FİNİSH, FİNNAS, FİNNİK, FİNTOS, FİNZAN

5 harfli kelimeler

FİNAL, FİNCE, FİNİŞ, FİNER, FİNGİ, FİNGO, FİNİK, FİNTİ, FİNYA, FİNYE

4 harfli kelimeler

FİNK, FİNO, FİNT

3 harfli kelimeler

FİN

Bazı kelimelerin anlamları

FİN

Finlandiyalı.

FİNLANDİYALI

Finlandiya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

FİNGİRDEŞMEK

Karşılıklı fingirdemek.

FİNGERPİCKİNG

Telli çalgıların pena, mızrap gibi yardımcı nesneler yerine parmak ve tırnaklarla çalınması.

FİNCANLIK

Miktarı herhangi bir fincan kadar olan. Herhangi bir sayıda fincan alabilecek genişlikte olan.

FİNCANBURNU

Kütahya şehri, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

FİNGİRDEMEK

Dikkati çekecek kadar kırıtkan, oynak davranmak. Gülüşerek sohbet etmek.

FİNGİRDEME

Fingirdemek işi.

FİNGİLEMEK

Sürgülemek, kilitlemek.

FİNGİRDEŞME

Fingirdeşmek işi.

FİNCANAĞZI

Bir çorap motifi. (Yenikent Aksaray Niğde).

FİNGİRDEK

Aşırı derecede oynak ve kırıtkan, cilveli (kadın).

FİNGERLİNG

Balıkçık.

FİNCANDİBİ

Arazi koşulları nedeniyle inilmesi zor olan, çukurda kalan havaalanı.

FİNİKTİRMEK

Oraya buraya kaçırmak: Oğlum şu hayvanları ne finiktiriyorsun.

FİNANSMAN

Bir girişime işleyebilmesi, gelişebilmesi için gereken para ve krediyi sağlama işi.

  -   -   -  

Anlamında FİN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde FİN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DEFİNECİLİK

Definecinin yaptığı iş.

BİLGİLENDİRME

Bilgilendirmek işi. Alt makamın üst makama bir konuda özet olarak verdiği bilgi veya açıklama, brifing.

BE

Türk alfabesinin ikinci harfinin adı, okunuşu. Berilyum elementinin simgesi. "Ey, hey" anlamlarında bir seslenme sözü.

AYIN

Arap alfabesinin on sekizinci harfinin adı.

ALACAKLANDIRICI

Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan haklarını devralan finansal kuruluş.

DE

Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu.

ARITIM

Petrol, yağ vb. maddeleri arıtma işi, rafinaj.

ALACAKLANDIRMAK

Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan haklarını alacaklandırıcı adı verilen finansal kuruluşlara devretmek.

ELİF

Arap alfabesinin ilk harfinin adı.

DÖMİFİNAL

Yarı final.

BİTME

Bitmek işi, finiş.

AFYON

Olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerine yapılmış olan çiziklerden sızan, güçlü bir zehir olmakla birlikte içinde morfin, kodein vb. uyuşturucular bulunan madde.

ARITIMEVİ

Şeker, petrol vb. maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri.

ÇUHÇUH

Çocuk dilinde tren. Lokomotifin çalışırken çıkardığı ses.

CİM

Arap alfabesinin beşinci harfinin adı.

ALFABE

Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü, abece, yazı. Bir işin başlangıcı. Bir dilin harflerini tanıtarak okuma öğrenmeyi sağlayan kitap.

DİTİRAMP

Eski Yunanların Dionysos şerefine okudukları tören şarkısı. Lirik şiir.

BÜTEN

Olefin grubundan C4H8 formülünde iki hidrokarbonun adı.

ALKAN

Doymuş alifatik hidrokarbonların genel adı, parafin.

BİTİŞ

Bitme işi. Bir müzik parçasının son bölümü, final.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük