FİK ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "fik" olan, toplam 38 adet kelime bulunmaktadır. fik ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu fik ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde fik olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

FİKİRLEŞTİRMEK

13 harfli kelimeler

FİKİRLEŞTİRME

11 harfli kelimeler

FİKİRSİZLİK, FİKİRLEŞMEK, FİKOERİTRİN, FİKOKSANTİN, FİKOMİKOZİS

10 harfli kelimeler

FİKİRLİLİK, FİKRİSABİT, FİKİRDEMEK, FİKİRLEŞME, FİKOKRİZİN

9 harfli kelimeler

FİKOPLAST, FİKRETTİN, FİKSASYON

8 harfli kelimeler

FİKİRDEŞ, FİKİRSİZ, FİKRİYAT, FİKSATİF, FİKOKROM, FİKOLOJİ, FİKSATOR

7 harfli kelimeler

FİKİRLİ, FİKSTÜR, FİKİRCİ, FİKRİYE

6 harfli kelimeler

FİKREN, FİKTİF, FİKARE, FİKERE, FİKRET, FİKSUS

5 harfli kelimeler

FİKİR, FİKKE, FİKRİ

4 harfli kelimeler

FİKE, FİKO

3 harfli kelimeler

FİK

Bazı kelimelerin anlamları

FİK

Yabani mercimek. Hayvan yemi. Yaban böğrülcesi, ak burçak.

FİKOKRİZİN

Kahverengi alglerde (Chrysophyta) bulunan kromatoforlardaki altın sarısı pigment.

FİKOKSANTİN

Bazı alglerde ve diyatomelerde bulunan sarı ya da kahverengimsi pigment.

FİKOMİKOZİS

Phycomycete'ler tarafından oluşturulan bir grup akut seyirli mantar hastalığı.

FİKİRLEŞTİRMEK

Fikri yanını geliştirmek, olgunlaştırmak.

FİKOPLAST

Chlorophyceae sınıfına giren yeşil alglerde, hücre bölünmesinde, çekirdek bölünme düzlemine paralel olarak gelişen mikrotüpçük sistemi.

FİKİRLEŞTİRME

Fikirleştirmek işi.

FİKİRLEŞMEK

Bir konuyu karşılıklı olarak tartışıp görüş alışverişinde bulunmak.

FİKSASYON

Tespit.

FİKİRLEŞME

Fikirleşmek işi.

FİKİRSİZLİK

Fikirsiz olma durumu, düşüncesizlik.

FİKİRDEMEK

Güleç yüzlü olmak.

FİKRETTİN

Din düşüncesi.

FİKOERİTRİN

Kırmızı alglere rengini veren ve bazı Cyanobacteria ve Cryptophyceae'de de bulunan yardımcı fotosentetik pigment.

FİKİRLİLİK

Fikirli olma durumu.

FİKRİSABİT

Saplantı.

  -   -   -  

Anlamında FİK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde FİK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DÜZENLEME

Düzenlemek işi, tertip, organizasyon. Düzene koyma, kodifikasyon, regülasyon. Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılmış olan değişiklik, aranjman. Belirli bir düzene göre bir araya getirilmiş olan nesne, aranjman. Yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılmış olan değişikliklerin ilgili ana mevzuata işlenmesi, kodifikasyon.

İTİBARİ

Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca, fiktif.

HEMFİKİRLİK

Hemfikir olma durumu.

DÜŞÜNCE

Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea. İlke, yönetici sav. Tasa, kaygı, sıkıntı. Niyet, tasarı. Dış dünyanın insan zihnine yansıması.

ARAYÜZ

Bilgisayar yazılımlarının kullanıcı tarafından çalıştırılmasını sağlayan, çeşitli resimlerin, grafiklerin, yazıların yer aldığı ön sayfa.

ETKİSİZLEŞTİRME

Etkisizleştirmek işi, pasifikasyon.

DEĞİŞKE

Varyant. Her canlıda dış etkilerle ortaya çıkabilen, kalıtımla ilgili olmayan değişiklik, modifikasyon.

BAĞLAŞIK

Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik. Sonuç, sebep gibi birbiriyle sıkı sıkıya bağlı ve karşılıklı bağımlı olan (nesne, terim).

DİYAGRAM

Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik. Bir çiçeğin bütün ayrıntılarını gösteren taslak.

İSTATİSTİK

Bir sonuç çıkarmak için verileri yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama. İlkelerini olasılık kuramlarından alarak eldeki verileri grafik ve sayı biçiminde değerlendirmeye dayandıran matematiğin uygulamalı dalı, sayım bilimi.

GÖRÜŞ

Görme işi. Cezaevi veya hastanedeki birine yapılmış olan ziyaret. Gözle bir şeyi algılama yetisi. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.

CANLICILIK

Olup bitenin, ruhlar alanının gizli güçleri tarafından yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm. Çocukta bir düşünce biçimi olarak bütün cisimlerin canlı olduğuna inanma. Bağımsız bir ruhsal varlığın insanda ve doğa nesnelerinde yerleşik olduğuna inanan ilkel dinî görüş. Tek ve aynı ruhun fikrî ve organik hayatın ilkesi olduğunu ileri süren öğreti.

ÇİZGE

Bir olayın çeşitli durumlarını göstermeye veya birkaç şey arasında karşılaştırma yapmaya yarayan çizgilerden oluşmuş biçim, grafik.

ARKADAŞ

Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, bacanak, eş, yâren, yoldaş. Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik.

HİN

Kurnaz, cin fikirli kimse. Zaman, zamane.

DÜŞÜNÜM

Düşün, fikir, ide.

GÜZELLİK

Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsün. Okşayıcı söz veya davranış, iyilik, yumuşaklık. Güzel olan bir kimsenin niteliği. Ahlak ve fikrî nitelikleriyle hayranlık uyandıran şey.

ENTELEKTÜEL

Aydın. Fikir sorunlarıyla ilgili.

DÜŞÜNSEL

Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî.

İCMA

Toplama. İslam bilginlerinin bir konuda fikir birliği etmeleri.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük

 

Warning: fopen(/home/ileilgil/public_html/kelimeler/cache/fi/fik_1_0.io): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ileilgil/public_html/kelimeler/func.php on line 37

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ileilgil/public_html/kelimeler/func.php on line 38

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ileilgil/public_html/kelimeler/func.php on line 39