FAT ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "fat" olan, toplam 40 adet kelime bulunmaktadır. fat ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu fat ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde fat olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

FATURALANDIRMAK

14 harfli kelimeler

FATURALANDIRMA

12 harfli kelimeler

FATURALATMAK, FATURASIZLIK

11 harfli kelimeler

FATURALAMAK, FATURALATMA

10 harfli kelimeler

FATMAUŞAĞI, FATURALAMA

9 harfli kelimeler

FATURASIZ, FATMAKUYU

8 harfli kelimeler

FATALİST, FATALİTE, FATALİZM, FATİHANE, FATURALI, FATİHLER, FATMACIK, FATMACUH, FATMAGÜL, FATMANUR, FATMAŞAL

7 harfli kelimeler

FATMALI, FATTIKE

6 harfli kelimeler

FATİHA, FATURA, FATEHE, FATİNE, FATMAK, FATTAK

5 harfli kelimeler

FATİH, FATSA, FATAL, FATEY, FATIK, FATİK, FATİN, FATMA

4 harfli kelimeler

FATI, FATO

3 harfli kelimeler

FAT

Bazı kelimelerin anlamları

FAT

Fuat. Kekeme. Hırka.

FATALİTE

Alın yazısı, yazgı, kader. Uğursuzluk.

FATURALATMAK

Faturalama işini yaptırmak.

FATURALATMA

Faturalatmak işi.

FATURALAMAK

Bir malın faturasını düzenlemek. Bir suçu birinin üzerine yüklemek. Ödemeyi bir kuruluşa ve kişiye havale etmek. Bir görevi birine yerine getirmesi için vermek.

FATALİZM

Yazgıcılık.

FATMAKUYU

Adana ilinde, Tufanbeyli ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

FATİHANE

Fatih gibi, fatihe benzercesine.

FATURALANDIRMAK

Faturalama işini yaptırmak.

FATALİST

Yazgıcı.

FATURASIZ

Faturası olmayan.

FATURALI

Faturası olan.

FATURALANDIRMA

Faturalandırmak işi.

FATURALAMA

Faturalamak işi.

FATMAUŞAĞI

Aksaray şehri, Acıpınar bucağına bağlı bir bölge.

FATURASIZLIK

Faturasız olma durumu.

  -   -   -  

Anlamında FAT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde FAT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALTMIŞINCI

Altmış sıfatının sıra bildiren biçimi, sırada elli dokuzuncudan sonra gelen.

ANSIZIN

Hatıra gelmeyen bir sırada, ani, anide, aniden, ansız, apansız, apansızın, birden, birdenbire, dangadak, defaten, durup dururken, fücceten, gürpedek, larp, larpadak, patadak, pattadak, rappadak, şakkadak, şapadanak, şappadak, şırakkadak, bedaheten, fücceten, nagehan, vehleten.

ALTINCI

Altı sayısının sıra sıfatı, sırada beşinciden sonra gelen. Altın alıp satan kimse.

ALTIŞAR

Altı sayısının üleştirme sayı sıfatı. Her defasında altısı bir arada olan, her birine altı.

BEŞER

İnsanoğlu, insan. Beş sayısının üleştirme sayı sıfatı. Her birine beş, her defasında beşi bir arada.

ALKAN

Doymuş alifatik hidrokarbonların genel adı, parafin.

BEŞİNCİ

Beş sayısının sıra sıfatı, sırada dördüncüden sonra gelen.

BEYİN

Kafatasının içinde beyin zarları ile örtülü, iki yarım küre biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, ensefal, dimağ. Muhakeme, usa vurma. Bilgisi, eğitimi, düşüncesi yüksek düzeyde olan kimse. Akıl, anlayış. Bir şeyi yönetmede önemli görevi olan kimse.

ALTMIŞAR

Altmış sıfatının üleştirme sayı sıfatı. Her birine altmış, her defasında altmışı bir arada olan.

BEZZAZLIK

Kumaş satma işi, manifaturacılık.

BARYUM

Atom sayısı 56, yoğunluğu 3,78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element (simgesi Ba).

ANHİDRİT

Genellikle kaya tuzu ve alçı taşıyla birlikte bulunan doğal, susuz kalsiyum sülfat.

ANA

Anne. Temel, asıl, esas. Alacağın veya borcun, faizin dışında olan bölümü. Yaşlı kadınlara saygılı bir seslenme sözü. Yavrusu olan dişi hayvan. Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye sıfat olarak geldiğinde o çizginin, belirli bir kural altında hareket ederek bir yüzey oluşturmaya yaradığını anlatan bir söz. Velinimet. Dinî bakımdan aziz tanınan bazı kadınlara verilen saygı unvanı.

BEZZAZ

Kumaş alıp satan kimse, manifaturacı.

BARİT

Renksiz veya beyaz, sarı, gri renklerde olabilen, sondaz, dolgu vb. alanlarda kullanılan bir mineral, baritin, baryum sülfat Ba(OH)2.

BEY

Erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü. Satma, satış. As. Zengin, ileri gelen kimse, bay (I). Aşığın çukur yüzünün arkasındaki yumru bölge. Küçük bir toplumun veya küçük bir devletin başkanı. Erkek sıfatlarının hemen arkasına eklenir. Eş, koca. Komutan. Erkek özel adları yerine kullanılan bir söz.

BİLAR

Katranlı kıldan yapılmış olan ve kalafat işlerinde kullanılan bir macun türü.

APATİT

Doğada bulunan, içinde flor veya klor olan doğal kalsiyum fosfat.

BEYİNCİK

Kafatasının art bölümünde ve beynin altında, hareket dengesi merkezi olan organ.

BINGILDAK

Kafatasının kemikleşmeden önce kemiklerin birleşme yerlerinde bulunan kıkırdak bölümü.