Sonu F ile biten 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "f" olan 8 harfli toplam 95 adet kelime bulundu. Sonu f harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında f harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde f harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FOTOTROF

Enerji kaynağı olarak güneş ışığını kullanan organizma. Karbondioksit, oksijen ve su gibi basit moleküllerden kendi besinini sentezlemek için ışık enerjisini kullanabilen organizmalar.

FİİİZKÜF

Filizküfler topluluğundan mantar türlerinin ortak adı.

PORTATİF

Kolay taşınabilen, katlanarak taşınabilir duruma getirilebilen, seyyar. Sökülüp başka yerde kurulma imkânı bulunan.

İSTİNKAF

Çekinme, geri durma, sakınma.

MUSANNİF

Sınıflandırma işlemi yapan kimse. Kitap yazan, yazar.

HONGURAF

Gramofon, fonograf.

İNOVATİF

Yenileşimci.

TEKELLİF

Kız evinin oğlan evine armağan olarak aldığı sekiz on çift ayakkabı.

OBJEKTİF

Nesnel, subjektif karşıtı. Fotoğraf makinesi, mikroskop, dürbün vb. optik aletlerde cisimlerden gelen ışınları alıp ekran üzerine aktaran mercek veya mercek sistemi.

SELEKTİF

Seçmeli.

FOTOĞRAF

Çeşitli araç ve malzeme kullanarak görüntüyü özel bir yüzey üzerinde sabitleme. Bu yöntemle aktarılarak çoğaltılan resim, foto. Görüntü.

MAALESEF

Üzülerek söylüyorum ki, ne yazık ki, maatteessüf.

ETNOGRAF

Etnografya uzmanı, budun betimci.

APERİTİF

Ön içki. Yemek öncesinde yenen çerez vb. yiyecek.

POLİMORF

Bir tür ya da populasyonda iki ya da daha fazla farklı formun bulunması. Çok şekilli veya değişik evreli organizma veya böyle bir organizmanın şekillerinden biri, çok biçimli.

PARAGRAF

Düzyazıların kendi içinde satır başlarıyla ayrıldıkları bölümler. Bölüm. Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her biri. Çengel işareti (§).

LAKSATİF

Dışkının yumuşamasını sağlayarak atılımını kolaylaştıran.

İSTİHLAF

ardıl (halef) olma.

TİLGIRAF

Telgraf, karşılığı telegıraf.

TEKELLÜF

Zahmet veren bir iş görme, güçlüğe katlanma. Bir işi gösterişli bir biçimde yapmaya çalışma, özenme, gösteriş.