Sonu F ile biten 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "f" olan 8 harfli toplam 95 adet kelime bulundu. Sonu f harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında f harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde f harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MÜKELLEF

Yükümlü. Eksiksiz, özenli bir biçimde yapılmış. Vergi vermekle yükümlü olan kimse veya kuruluş.

TEKELLÜF

Zahmet veren bir iş görme, güçlüğe katlanma. Bir işi gösterişli bir biçimde yapmaya çalışma, özenme, gösteriş.

BERTARAF

Kaldırılmış, giderilmiş.

ETNOGRAF

Etnografya uzmanı, budun betimci.

HEMOLENF

Bazı omurgasızların hemosölünde bulunan sıvı; böcek kanı. Bazı omurgasızlarda, hemosöl adı verilen vücut boşluğu içerisinde bulunan sıvı. Eklem bacaklıların hemoseli içerisinde, nematodlarda ise psödosölom içerisinde bulunan kan ve lenf karışımı sıvı.

MÜŞERREF

Onur verilerek yüceltilmiş.

TAKİGRAF

Hızölçer.

TELEGRAF

Bakınız telgraf. Mors alfabesi kullanılarak haberleşmeyi sağlayan eski bir teknoloji cihazı.

DEDEKTİF

Suç sayılan bir işi veya bu işi yapanı ortaya çıkarmakla görevli kimse, hafiye, polis hafiyesi.

TEŞERRÜF

Bir kimse ile tanışmaktan onurlanma, şereflenme, şeref duyma.

HANHARAF

Berbat, harap, pis: Bir iş ki gayırammersan neye hanharaf elliyersen.

NOMOGRAF

Hızlı hesaplama ve karmaşık eşitliklerin çözümünde kullanılan grafiksel ölçekler, çizgili kartlar.

GÜLŞEREF

Gül gibi ünlü olan.

ADVENTİF

Kallustan sürgün ve kök çıkması veya zigottan başka bir kaynaktan embriyo oluşması gibi doğal yerinden başka yerde gelişme. Hücre kültürlerini bulaştıran etkenler.

DEFEKTİF

Sakat, noksan, kusurlu, hatalı, eksik.

GANDIRIF

Sabanı boyunduruğa bağlayan ağaç.

TELGIRAF

(Fransızca kökenli telegraphe) telgıraf.

GÜLŞERİF

Gül gibi değerli olan.

HOMOMORF

Aynı biçimli.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük