Sonu F ile biten 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "f" olan 8 harfli toplam 95 adet kelime bulundu. Sonu f harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında f harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde f harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MAALESEF

Üzülerek söylüyorum ki, ne yazık ki, maatteessüf.

HONGURAF

Gramofon, fonograf.

TAKİGRAF

Hızölçer.

BATİSKAF

Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanılan araç.

MUHTELİF

Çeşit çeşit, çeşitli. Zıt, birbirini tutmayan.

DİREKTİF

Yönerge.

MUSANNİF

Sınıflandırma işlemi yapan kimse. Kitap yazan, yazar.

DEMOGRAF

Nüfus bilimci.

PSÖDOHİF

Kandida türü maya mantarlarında görülen tomurcuklanmayla oluşan blastosporların ana hücreden ayrılmaması sonucu ana hücreye bağlı uzantılar.

MEZOMORF

Yapı, şekil ve büyüklüğün normal olması.

HİPOTROF

Az besin alan.

APOSTROF

Kesme işareti.

ADVENTİF

Kallustan sürgün ve kök çıkması veya zigottan başka bir kaynaktan embriyo oluşması gibi doğal yerinden başka yerde gelişme. Hücre kültürlerini bulaştıran etkenler.

KOLEKTİF

Birçok kimseyi veya nesneyi içine alan, birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan. Ortaklaşa.

DEFANSİF

Savunmalı.

LAGOMORF

Çeşitli otları yiyerek beslenen, tamamen tüylerle kaplı ayakları ve iki çift çok iyi gelişmiş üst kesici dişleri olan Lagomorpha takımına ait memeliler.

FOTOTROF

Enerji kaynağı olarak güneş ışığını kullanan organizma. Karbondioksit, oksijen ve su gibi basit moleküllerden kendi besinini sentezlemek için ışık enerjisini kullanabilen organizmalar.

FOTOĞRAF

Çeşitli araç ve malzeme kullanarak görüntüyü özel bir yüzey üzerinde sabitleme. Bu yöntemle aktarılarak çoğaltılan resim, foto. Görüntü.

PRİMİTİF

İlkel.

MONODELF

Plâsentalı memelilerde olduğu gibi, az çok birleşmiş tek bir uterusu olan. Bazı iplik solucanlarında (Nematoda) olduğu gibi tek bir uterusu olan.