Sonu F ile biten 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "f" olan 8 harfli toplam 95 adet kelime bulundu. Sonu f harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında f harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde f harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İNOVATİF

Yenileşimci.

HOMOMORF

Aynı biçimli.

GÜLŞEREF

Gül gibi ünlü olan.

KANDIRIF

Sabanı boyunduruğa bağlayan "u"biçiminde kayış ya da eğri ağaç.

İSTİHFAF

Küçümseme, hor görme, hafifseme.

TASARRUF

Bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisi, kullanım. Tutum. Para biriktirme, artırım.

APARATİF

İştah açıcı, iştah ilacı, aperitif.

PRİMİTİF

İlkel.

GENDÜRÜF

İneklerin boğazına takılan tam halka olmayan eğri ağaç.

KOLEKTİF

Birçok kimseyi veya nesneyi içine alan, birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan. Ortaklaşa.

TEKELLİF

Kız evinin oğlan evine armağan olarak aldığı sekiz on çift ayakkabı.

PALYATİF

Geçici. Geçiştirici.

POLİMORF

Bir tür ya da populasyonda iki ya da daha fazla farklı formun bulunması. Çok şekilli veya değişik evreli organizma veya böyle bir organizmanın şekillerinden biri, çok biçimli.

TAKOGRAF

Hızölçer.

PSÖDOHİF

Kandida türü maya mantarlarında görülen tomurcuklanmayla oluşan blastosporların ana hücreden ayrılmaması sonucu ana hücreye bağlı uzantılar.

TEŞERRÜF

Bir kimse ile tanışmaktan onurlanma, şereflenme, şeref duyma.

MÜKELLEF

Yükümlü. Eksiksiz, özenli bir biçimde yapılmış. Vergi vermekle yükümlü olan kimse veya kuruluş.

KÖRYUSUF

Elâzığ şehrinde, Başyurt nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

İSTİHLAF

ardıl (halef) olma.

TRNAMETF

Bakterilerde, yeni sentezlenen polipeptit zincirinde formilmetiyonin taşıyan tRNA molekülü.