Sonu F ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "f" olan 4 harfli toplam 80 adet kelime bulundu. Sonu f harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında f harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde f harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ALEF

Alev. Sonsuz sayal sayıları göstermek için kullanılan im. N.

TILF

Posa (koruk, üzüm ve benzerleri şeyler için).

KEYF

Rahat.

TAYF

Görüntü, hayalet, ruh. Birleşik bir ışık demetinin bir biçmeden geçtikten sonra ayrıldığı basit renklerden oluşmuş görüntü.

AKİF

İbadet eden, ibadetle uğraşan kişi.

GULF

Kulp.

ZARF

Kap, kılıf, sarma. İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap. Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç. İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese.

ŞELF

Karaları çevreleyen ve karalardan sayılan, 200 metre derinliğe kadar olan sığ deniz dipleri.

RİFF

Tekrar eden ritme göre daha karmaşık ezgisel figürler ve akor dizileri.

İRİF

Dolaşık ve yolsuz davramş.

TİLF

Posa.

ZAAF

Düşkünlük. Eksiklik, yetersizlik. İrade zayıflığı.

RAUF

Esirgeyen, acıyan, çok merhametli. Tanrı adlarından.

NEMF

Böceklerin kurtçuk durumdan yetişkin duruma geçerken aldıkları özel biçim.

ZİLF

Zülüf, kâkül.

RAİF

Acıması olan, merhametli.

ABUF

Şaşma ve korku ünlemi.

EYEF

Kağnı ya da saban oklarını boyunduruğa bağlayan halka biçiminde bükülmüş ince ağaç. Sap, ot, çalı bağlamlarını denk yaparken ipleri sıkıştırmakta kullanılan özellikle çıtlık denilen ağaçtan yapılmış araç. Boyundurukla saban okunun kılıç aracılığıyla birbirine tutturulmasma yarayan ağaç halka. Saban okunun ucundaki demir halka. (Başkışla Karaman Konya). Saban, kızak, araba, pulluk ve düveni boyunduruğa bağlamak için kullanılan, uç kısımları birbiri üzerine oturmuş elips biçiminde ağaç. (Yeşilköy Gelendost, Ortayazı Senirkent Isparta; Ürkütlü, Bucak Burdur; Kemalpaşa İzmir). Kağnı ve arabalara yüklenmiş sapları, düzgün tutmak amacıyla bağlama iplerinin arasına konan, elips biçiminde ağaç. (Beylerli Çardak Denizli).

NAİF

Saf, deneyimsiz. Kendi kendini yetiştirmiş, doğal bir plastik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı. Güzel sanatların özellikle resim alanında kendi kendini yetiştirmiş sanatçısı veya onun yapıtı. Acemice yapılan.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük