Sonu F ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "f" olan 4 harfli toplam 80 adet kelime bulundu. Sonu f harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında f harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde f harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TORF

Su birikmesi sonucu havasızlıktan çürüyen bitki.

ELAF

Hayvanlara yedirilmek için budanan ağaç yaprakları.

AYIF

Ayıp.

ŞELF

Karaları çevreleyen ve karalardan sayılan, 200 metre derinliğe kadar olan sığ deniz dipleri.

AŞEF

Çapa, çapa yapmak.

ERİF

Herif. Herif, adam.

ÜSUF

Yusuf.

LENF

Damarlarda dolaşan kanla, doku ögeleri arasında aracı görevi yapan, kan plazması ve lenfositten oluşan saydam, sarı renkte bir sıvı, ak kan, lenfa.

CİLF

Koca öküz, manda.

TAYF

Görüntü, hayalet, ruh. Birleşik bir ışık demetinin bir biçmeden geçtikten sonra ayrıldığı basit renklerden oluşmuş görüntü.

ALAF

Alev. Telâş, korku: Ahmet bize bir alaf salıverdi. Hayvanların kışlık yiyeceği, saman, ot, mısır sapı v.b.: Bu yıl alaf bol, sığırlar semiz olur. Suyu çekilmiş, yarı kurumuş buğday veya haşhaş. Hayvan yemi satıcısı. Hayvanlara yedirilen yeşil yaprak ve dallar: Sığırlara biraz alaf topla gel. Taş, kerpiç veya ağaçtan yapılmış hayvan yemliği: Koyunların alafında ot kalmamış. Hayvanların su içtikleri yer, yalak. Süprüntünün yüze gelen iri kısmı, çalı, çırpı: Bahçenin alafını ateşe verdim. Hayvanlara yedirmek için kurutulmuş ot, mısır sapı. Hayvanların yem yediği yer. Hayvan yemi. Arapça kökenli alef: Hayvan yemi, yiyeceği (Erzincan Merkez). Arpa, hayvan yemi. Arapça kökenli alef: Hayvan yemi, hayvan gübresinin kurusu. Mısır sapı. Hayvan yiyeceği, yal.

NİMF

Yan başkalaşım (hemimetabol) gösteren böceklerde, dış görünüşü ergine benzeyen, fakat eşey organları ve kanatları tam olarak gelişmemiş evre. Pupa. Yarı başkalaşım gösteren böceklerde, dış görünüşü ergine benzeyen, fakat boyutları, eşey organları, kanatları tam gelişmemiş olan ve imagolara dönüşen son larval dönem. Uyuz böcekleri ve keneler gibi akarların 4 çift bacağı bulunan larval evresi.

HARF

Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri, kod.

HÜLF

Çekingenlik, korku: Benim kimseden hülfüm yok.

HAZF

(Divan edebiyatı terimi) Eski yazıda noktasız kelimelerden yazı meydana getirme sanatı. Böyle olan yazıya mahzuf denirdi.

SARF

Harcama, tüketme, kullanma. Dil bilgisi, yapı bilgisi.

İLAF

Laf, söz.

HÖRF

Korku.

GOLF

Çimenlerle kaplı, açık, geniş bir alanda, ufak bir topu özel sopalarla ilerleterek belli bir deliğe sokma amaçlı oynanan oyun.

ZARF

Kap, kılıf, sarma. İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap. Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç. İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese.