Sonu F ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "f" olan 3 harfli toplam 62 adet kelime bulundu. Sonu f harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında f harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde f harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KUF

Kof, çürük.

CEF

Mercimek büyüklüğünde meyve veren yabani bir cins ağaç.

BAF

Akciğer.

RİF

Tekrar eden ritme göre daha karmaşık ezgisel figürler ve akor dizileri.

PÖF

İğrenme anlatan bir söz.

MUF

İki elektrik borusunu uç uca eklemekte kullanılan küçük boru parçası. Çivi. Kırdöküm pissu borusunun ağzındaki çanak biçimli bölüm.

TAF

Bul, ara.

ŞEF

Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse. Önder, lider.

ÇÜF

Çift.

ORF

Bulaşıcı ektima.

DİF

Dip.

SİF

İthalatta bir malın bedeli, sigortası ve navlun giderleriyle birlikte olmak üzere maliyeti.

PÜF

Bir ateşi söndürmek, canlandırmak için dudakları hafifçe büzerek dışarı verilen soluğun çıkardığı ses.

RAF

Üstüne öteberi koymak için duvara veya bir dolabın içine birbirine paralel olarak tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta veya metal levha.

SAF

Dizi, sıra. Katıksız, arı, katışıksız, halis, has. Kurnazlığa aklı ermeyen, kolaylıkla aldatılabilen, bön, safdil. Grup. İyi niyetli, art niyetsiz.

ZİF

Zift.

ŞIF

Soğan, sarmısak, pırasa gibi bitkilerin tohum sapı, filizi. Şırası alınmış üzüm posası.

SOF

Bir çeşit sertçe, ince yünlü kumaş. Ham ipekten yapılmış astarlık kumaş.

KAF

Tarla kenarlarındaki yüksekçe toprak setler.

LÖF

Kaba adam.