Sonu F ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "f" olan 11 harfli toplam 22 adet kelime bulundu. Sonu f harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında f harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde f harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

REPRODÜKTİF

Üremeyle ilgili olan. Doğurucu, yavru meydana getirici.

PREZERVATİF

Cinsel ilişkiyle geçebilecek hastalıklardan korunmak veya kadının hamile kalmasını önlemek için erkeklerin kullandığı ince, saydam bir tür kılıf, kondom, kaput (I).

AGLUTİNATİF

Aglutine edici.

DERMATOGRAF

Makyaj için kullanılan çizgi kalemi, (bk. çizgi kalemi.).

DAKTİLOGRAF

Yazı makinesi ile yazı yazan kimse, daktilo.

SEROPOZİTİF

Bir bireyde belirli bir mikroorganizmaya karşı antikorların bulunma durumu.

LEKSİKOGRAF

Sözlükçü.

PREOPERATİF

Ameliyattan önce, ameliyat öncesinde cereyan eden.

KONSTRÜKTİF

Yapısal.

PÜTREFAKTİF

Çürüme veya kokuşmayla ilgili olan. Çürüme veya kokuşmaya neden olan.

SPEKTROGRAF

Giriş yarığı, merceği, prizması(veya şebekesi) ve dedektörü (fotoğrafik, termal veya iyonik) olan, spektrumları fotoğraf plağına veya kağıdına kaydeden optik cihaz.

DİYAPOZİTİF

Saydam.

KARDİYOGRAF

Elektrokardiyograf.

EKSFOLYATİF

Hücrelerin dökülmesine neden olan.

FONOTELGRAF

Telefonla iletilen telgraf.

MAATTEESSÜF

Maalesef.

DEJENERATİF

Dejenerasyonla ilgili, dejenerasyon oluşturan, dejenerasyona ait veya ona neden olan.

KONSERVATİF

Varis çorabı, bandaj ve benzerleri malzemeler kullanılarak yapılan tedavi yöntemi. Koruyucu.