Sonu F ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "f" olan 11 harfli toplam 22 adet kelime bulundu. Sonu f harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında f harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde f harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SPEKTROGRAF

Giriş yarığı, merceği, prizması(veya şebekesi) ve dedektörü (fotoğrafik, termal veya iyonik) olan, spektrumları fotoğraf plağına veya kağıdına kaydeden optik cihaz.

DAKTİLOGRAF

Yazı makinesi ile yazı yazan kimse, daktilo.

KORTİKOTROF

Adenohipofizde salgı granülleri içeren küçük, düzensiz görünümlü hüce. Adenokortikotrofik hormon ve beta-endorfin salgılar, kortikotrop, kortikotrof hücre, kortikotrof-lipotrof.

PREOPERATİF

Ameliyattan önce, ameliyat öncesinde cereyan eden.

LEKSİKOGRAF

Sözlükçü.

KONSTRÜKTİF

Yapısal.

DEJENERATİF

Dejenerasyonla ilgili, dejenerasyon oluşturan, dejenerasyona ait veya ona neden olan.

HAYRULHALEF

Hayırlı çocuk, hayırlı evlat.

KONSERVATİF

Varis çorabı, bandaj ve benzerleri malzemeler kullanılarak yapılan tedavi yöntemi. Koruyucu.

DİYAPOZİTİF

Saydam.

AGLUTİNATİF

Aglutine edici.

REPRODÜKTİF

Üremeyle ilgili olan. Doğurucu, yavru meydana getirici.

DERMATOGRAF

Makyaj için kullanılan çizgi kalemi, (bk. çizgi kalemi.).

SEROPOZİTİF

Bir bireyde belirli bir mikroorganizmaya karşı antikorların bulunma durumu.

MAATTEESSÜF

Maalesef.

KARDİYOGRAF

Elektrokardiyograf.

KEMOOTOTROF

Karbondioksiti esas karbon kaynağı olarak kullanarak inorganik bileşiklerin oksidasyonundan enerji sağlayan organizmalar, bazı bakteriler.

PÜTREFAKTİF

Çürüme veya kokuşmayla ilgili olan. Çürüme veya kokuşmaya neden olan.