Sonu F ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "f" olan 11 harfli toplam 22 adet kelime bulundu. Sonu f harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında f harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde f harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AGLUTİNATİF

Aglutine edici.

FONOTELGRAF

Telefonla iletilen telgraf.

BİBLİYOGRAF

Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman.

DİYAPOZİTİF

Saydam.

MAATTEESSÜF

Maalesef.

PREZERVATİF

Cinsel ilişkiyle geçebilecek hastalıklardan korunmak veya kadının hamile kalmasını önlemek için erkeklerin kullandığı ince, saydam bir tür kılıf, kondom, kaput (I).

KONSERVATİF

Varis çorabı, bandaj ve benzerleri malzemeler kullanılarak yapılan tedavi yöntemi. Koruyucu.

DAKTİLOGRAF

Yazı makinesi ile yazı yazan kimse, daktilo.

REPRODÜKTİF

Üremeyle ilgili olan. Doğurucu, yavru meydana getirici.

KONSTRÜKTİF

Yapısal.

PREOPERATİF

Ameliyattan önce, ameliyat öncesinde cereyan eden.

KORTİKOTROF

Adenohipofizde salgı granülleri içeren küçük, düzensiz görünümlü hüce. Adenokortikotrofik hormon ve beta-endorfin salgılar, kortikotrop, kortikotrof hücre, kortikotrof-lipotrof.

EKSFOLYATİF

Hücrelerin dökülmesine neden olan.

SEROPOZİTİF

Bir bireyde belirli bir mikroorganizmaya karşı antikorların bulunma durumu.

HAYRULHALEF

Hayırlı çocuk, hayırlı evlat.

LEKSİKOGRAF

Sözlükçü.

SPEKTROGRAF

Giriş yarığı, merceği, prizması(veya şebekesi) ve dedektörü (fotoğrafik, termal veya iyonik) olan, spektrumları fotoğraf plağına veya kağıdına kaydeden optik cihaz.

PÜTREFAKTİF

Çürüme veya kokuşmayla ilgili olan. Çürüme veya kokuşmaya neden olan.

DEJENERATİF

Dejenerasyonla ilgili, dejenerasyon oluşturan, dejenerasyona ait veya ona neden olan.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük