Sonu F ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "f" olan 10 harfli toplam 38 adet kelime bulundu. Sonu f harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında f harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde f harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MÜTEVAKKIF

Gerçekleşmesi bir şeye bağlı bulunan.

SPEKÜLATİF

Kurgusal. Saptırıcı.

ANTİTÜSSİF

Öksürük kesici.

PSİKROTROF

Optimum üreme sıcaklığı 20-30 oC olan, ancak donma noktasının altında -10 oC' ye kadar gelişme yeteneği bulunan mikroorganizma.

HARFİTARİF

Tanımlık.

HÜSNÜYUSUF

Karanfilgillerden, bazı türleri bahçelere süs olarak dikilen bir bitki, gugu çiçeği (Dianthus barbatus).

MUTASAVVIF

Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Tanrı'ya adamış kimse, İslam gizemcisi, sufi.

KIZILYUSUF

Muş ilinde, Karahasan nahiyesine bağlı bir bölge.

KOOPERATİF

Ortaklarının gereksinimlerini uygun şartlarda elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan birlik. Üreticilerin, aracıyı ortadan çıkararak ürünlerini daha iyi şartlarda pazarlamak için kurdukları ortaklık.

ANTEROGRAF

Bağırsak kasılmalarını ölçmeye yarayan alet.

ŞAPİROGRAF

Daktiloda, mumlu kâğıda karbon şeritsiz olarak yazılan yazıyı ispirtolu çoğaltma tekniğiyle basan ve elle çalıştırılan makine.

KOMPETİTİF

Rekabetçi.

HETEROTROF

Dışbeslenen.

KORPORATİF

Korporasyonla ilgili.

İNTERAKTİF

Etkileşimli.

KÜÇÜKYUSUF

Kars şehri, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

GAYINDİREF

Sabanı boyunduruğa bağlayan ağaç ya da kayış halka.

MUTASARRIF

Kendinde kullanım hakkı olan, elinde bulunduran. Sancak beyi.

LORAKARBEF

Aksetil esteri ikinci nesil sefalosporin grubu antibiyotik.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük