Sonu F ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "f" olan 10 harfli toplam 38 adet kelime bulundu. Sonu f harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında f harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde f harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KOMPETİTİF

Rekabetçi.

CİNSİLATİF

Güzel, alımlı, hoşa giden kadın.

KANTİTATİF

Nicel. Niceliğe bağlı olan, miktarla ilgili olan, nicel.

ASLANYUSUF

Erzincan kenti, Akarsu bucağına bağlı bir yer.

MUTASAVVIF

Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Tanrı'ya adamış kimse, İslam gizemcisi, sufi.

MÜTEVAKKIF

Gerçekleşmesi bir şeye bağlı bulunan.

ALTERNATİF

Seçenek. Karşı. Dalgalı. Değişik, farklı. Almaşık.

PERSPEKTİF

Görünge. Bakış açısı. Nesneleri bir yüzey üzerine görüldükleri gibi çizme sanatı.

SPEKÜLATİF

Kurgusal. Saptırıcı.

RADYOAKTİF

Işın etkin.

PSİKROTROF

Optimum üreme sıcaklığı 20-30 oC olan, ancak donma noktasının altında -10 oC' ye kadar gelişme yeteneği bulunan mikroorganizma.

ANTİTÜSSİF

Öksürük kesici.

ÇAKIRKEYİF

Yarı sarhoş. Yarı sarhoş bir durumda.

ŞAPİROGRAF

Daktiloda, mumlu kâğıda karbon şeritsiz olarak yazılan yazıyı ispirtolu çoğaltma tekniğiyle basan ve elle çalıştırılan makine.

KOOPERATİF

Ortaklarının gereksinimlerini uygun şartlarda elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan birlik. Üreticilerin, aracıyı ortadan çıkararak ürünlerini daha iyi şartlarda pazarlamak için kurdukları ortaklık.

İNİSİYATİF

Öncecilik, üstünlük. Karar verme yetkisi. Gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği.

MEHMETAKİF

Ordu şehrinde, Fatsa ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

HİPERAKTİF

Aşırı etkin.

GAYINDİREF

Sabanı boyunduruğa bağlayan ağaç ya da kayış halka.

LİKEFAKTİF

Sulanmayla ilgili olan. Sulanma gösteren, sulanmayla belirgin. Sulanmaya neden olan, sulandırıcı.