Sonu F ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "f" olan 10 harfli toplam 38 adet kelime bulundu. Sonu f harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında f harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde f harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KIZILYUSUF

Muş ilinde, Karahasan nahiyesine bağlı bir bölge.

HİPERAKTİF

Aşırı etkin.

KOMPETİTİF

Rekabetçi.

RADYOAKTİF

Işın etkin.

HARFİTARİF

Tanımlık.

KOOPERATİF

Ortaklarının gereksinimlerini uygun şartlarda elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan birlik. Üreticilerin, aracıyı ortadan çıkararak ürünlerini daha iyi şartlarda pazarlamak için kurdukları ortaklık.

SPEKÜLATİF

Kurgusal. Saptırıcı.

ABDÜLLATİF

Bağışta bulunan Tanrı'nın kulu.

FAKÜLTATİF

İstemli. Değişik koşullar altında yaşayabilme yeteneğine sahip olan. Hücre içinde veya oksjensiz koşullar gibi özel bir çevrede de yaşama yeteneğinde olma. İsteğe bağlı, mecburi olmayan.

POLAROGRAF

Cıva damla elektrotu kullanarak seyreltik elektrolit çözeltilerinin çözümlenmesini sağlayan aygıt. Çözeltilerin elektrokimyasal olarak analizini sağlayan cihaz.

İNTERAKTİF

Etkileşimli.

İNİSİYATİF

Öncecilik, üstünlük. Karar verme yetkisi. Gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği.

MÜTEVAKKIF

Gerçekleşmesi bir şeye bağlı bulunan.

KÜÇÜKYUSUF

Kars şehri, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

MUTASAVVIF

Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Tanrı'ya adamış kimse, İslam gizemcisi, sufi.

FOTOTOTROF

Işığı enerji, karbondioksiti karbon kaynağı olarak kullanan organizma.

ANTEROGRAF

Bağırsak kasılmalarını ölçmeye yarayan alet.

ŞAPİROGRAF

Daktiloda, mumlu kâğıda karbon şeritsiz olarak yazılan yazıyı ispirtolu çoğaltma tekniğiyle basan ve elle çalıştırılan makine.

LORAKARBEF

Aksetil esteri ikinci nesil sefalosporin grubu antibiyotik.