Sonu F ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "f" olan 10 harfli toplam 38 adet kelime bulundu. Sonu f harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında f harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde f harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ASLANYUSUF

Erzincan kenti, Akarsu bucağına bağlı bir yer.

ABDÜLLATİF

Bağışta bulunan Tanrı'nın kulu.

MÜTEVAKKIF

Gerçekleşmesi bir şeye bağlı bulunan.

KANTİTATİF

Nicel. Niceliğe bağlı olan, miktarla ilgili olan, nicel.

LİKEFAKTİF

Sulanmayla ilgili olan. Sulanma gösteren, sulanmayla belirgin. Sulanmaya neden olan, sulandırıcı.

ALTERNATİF

Seçenek. Karşı. Dalgalı. Değişik, farklı. Almaşık.

ANTİTÜSSİF

Öksürük kesici.

HARFİTARİF

Tanımlık.

ÇAKIRKEYİF

Yarı sarhoş. Yarı sarhoş bir durumda.

POLAROGRAF

Cıva damla elektrotu kullanarak seyreltik elektrolit çözeltilerinin çözümlenmesini sağlayan aygıt. Çözeltilerin elektrokimyasal olarak analizini sağlayan cihaz.

ANTEROGRAF

Bağırsak kasılmalarını ölçmeye yarayan alet.

İNTERAKTİF

Etkileşimli.

GAYINDİREF

Sabanı boyunduruğa bağlayan ağaç ya da kayış halka.

HÜSNÜYUSUF

Karanfilgillerden, bazı türleri bahçelere süs olarak dikilen bir bitki, gugu çiçeği (Dianthus barbatus).

ŞAPİROGRAF

Daktiloda, mumlu kâğıda karbon şeritsiz olarak yazılan yazıyı ispirtolu çoğaltma tekniğiyle basan ve elle çalıştırılan makine.

BİRİNCASIF

Birleşikgillerden, hekimlikte kullanılan bir bitki.

KOMPETİTİF

Rekabetçi.

PERSPEKTİF

Görünge. Bakış açısı. Nesneleri bir yüzey üzerine görüldükleri gibi çizme sanatı.

KIZILYUSUF

Muş ilinde, Karahasan nahiyesine bağlı bir bölge.

HETEROTROF

Dışbeslenen.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük