Sonu F ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "f" olan 10 harfli toplam 38 adet kelime bulundu. Sonu f harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında f harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde f harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

CİNSİLATİF

Güzel, alımlı, hoşa giden kadın.

HİYEROGLİF

Resim yazı.

ABDÜLLATİF

Bağışta bulunan Tanrı'nın kulu.

FAKÜLTATİF

İstemli. Değişik koşullar altında yaşayabilme yeteneğine sahip olan. Hücre içinde veya oksjensiz koşullar gibi özel bir çevrede de yaşama yeteneğinde olma. İsteğe bağlı, mecburi olmayan.

KIZILYUSUF

Muş ilinde, Karahasan nahiyesine bağlı bir bölge.

ASLANYUSUF

Erzincan kenti, Akarsu bucağına bağlı bir yer.

MÜTEVAKKIF

Gerçekleşmesi bir şeye bağlı bulunan.

PSİKROTROF

Optimum üreme sıcaklığı 20-30 oC olan, ancak donma noktasının altında -10 oC' ye kadar gelişme yeteneği bulunan mikroorganizma.

ANTEROGRAF

Bağırsak kasılmalarını ölçmeye yarayan alet.

BİRİNCASIF

Birleşikgillerden, hekimlikte kullanılan bir bitki.

KOMPARATİF

Karşılaştırma.

KANTİTATİF

Nicel. Niceliğe bağlı olan, miktarla ilgili olan, nicel.

MUTASAVVIF

Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Tanrı'ya adamış kimse, İslam gizemcisi, sufi.

HİPERAKTİF

Aşırı etkin.

KOOPERATİF

Ortaklarının gereksinimlerini uygun şartlarda elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan birlik. Üreticilerin, aracıyı ortadan çıkararak ürünlerini daha iyi şartlarda pazarlamak için kurdukları ortaklık.

İNİSİYATİF

Öncecilik, üstünlük. Karar verme yetkisi. Gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği.

İNTERAKTİF

Etkileşimli.

GAYINDİREF

Sabanı boyunduruğa bağlayan ağaç ya da kayış halka.

ALTERNATİF

Seçenek. Karşı. Dalgalı. Değişik, farklı. Almaşık.