F ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "f" olan, 3 harfli toplam 59 adet kelime bulunmaktadır. f harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu f harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde f harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FOS

Çürük, temelsiz, boş, kof.

FFA

Serbest yağ asidi.

FPA

Dış ticaret sözleşmelerinde kısmi hasarın sözleşme dışı tutulması.

FEK

Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma.

FÖÜ

Beyaz taneli çok ürün veren bir çeşit üzüm asması.

FOR

Genellikle canlı hayvanlardan oluşan malların satıcı tarafından, alıcının belirlediği demiryolu istasyonunda teslim edilmesi yükümlülüğünü içeren bir teslim biçimi ve buna dayalı fiyat.

FÜG

Çok sesli müzikte üretici bir konunun birbirine benzer biçimde yenilenmesinden oluşan bir beste türü.

FİĞ

Baklagillerden, hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki (Vicia sativa).

FÖN

Sıcak, kuru ve sert esen bir tür rüzgâr. Sıcak veya soğuk hava üfleyen bir aletle saçı kurutup biçim vererek tarama. Yüksek dağ yamaçları boyunca alçak koyaklara doğru esen, sıcak ve kuru rüzgârlara İsviçre Alplerinde verilen ad.

FAŞ

"Gizli olanı açığa vurmak, duyurmak, ortaya dökmek, dile vermek" anlamlarındaki faş etmek, "belli olmak, açıklanmak, ortaya çıkmak" anlamlarındaki faş olmak birleşik fiillerinde geçen bir söz.

FAL

Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası vb.ne bakarak anlam çıkarma, bakı.

FAD

Flavin adenin dinükleotit.

FUŞ

İçi boş, fos.

FOŞ

Suyun ani ve fazla miktarda dökülmesi sırasında çıkan ses.

FİZ

Kurnaz: Fizlina diyecek yoh.

FAZ

Elektrik geriliminde evre.

FIK

Çok sıcak.

FEL

Görüngü.

FER

Parlaklık, aydınlık. Canlılık. Güç, kuvvet.

FAY

Kayaç kütlelerinin bir kırılma düzlemi boyunca yerlerinden kayması, kırık (III).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük