F ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "f" olan, 15 harfli toplam 34 adet kelime bulunmaktadır. f harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu f harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde f harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FOSFATİDİLKOLİN

Hücre zarlarında bol bulunan ve ek grup olarak kolin taşıyan bir fosfolipit Lesitin. Fosfatidik aside bağlı ek grup olarak kolin taşıyan, hücre zarlarında en çok bulunan, kolinin vücut deposu olan ayrıca yağ oranı yüksek gıdalarda emülgatör olarak kullanılan bir fosfolipit, lesitin.

FİSALOPTERİOZİS

Physaloptera cinsi nematodların neden olduğu enfeksiyon.

FOSFATİDİLSERİN

Hücre zarlarında bulunan ve ek grup olarak serin amino asidini taşıyan bir fosfolipit. Hücre zarlarında bulunan ve fosfatidik aside bağlı ek grup olarak serin aminoasidini taşıyan bir fosfolipit.

FAHRİBEYMEZRASI

Elâzığ ilinde, Çaybağı bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

FAŞİSTLEŞTİRMEK

Faşistleşmesini sağlamak.

FARKLILAŞTIRMAK

Farklı duruma getirmek.

FORMİLMETİYONİN

Formil grubu bağlanmış metiyonin olup prokaryotlarda protein üretimi sırasındaki başlangıç aminoasidi.

FOTOSENSİTİVİTE

Gün ışığına aşırı duyarlı olma durumu.

FANCONİSENDROMU

İnsanlarda, kemik iliğinin yetersiz gelişimi, deride yama tarzında kahverengi melanin birikimleri, kas ve iskelet sistemleriyle boşaltım ve üreme organlarındaki yapılış bozukluklarıyla belirgin kalıtsal bozukluk. Proksimal böbrek tübülüslerinde emilim bozukluğu sonucu idrarda glikoz, fosfor, sodyum, ürik asit, amino asitlerin bulunması ve metabolik asidozisle belirgin sadece Basenji ırkı av köpeklerinde görülen kalıtsal hastalık.

FISILDAYABİLMEK

Fısıldama imkânı veya olasılığı bulunmak.

FERRİHEMOGLOBİN

Methemoglobin.

FERAHLAYIVERMEK

Çabucak ferahlamak.

FIRÇALAYABİLMEK

Fırçalama imkânı veya olasılığı bulunmak.

FERROMAGNETİZMA

Bazı maddelerin (özellikle Fe, Co ve Ni) sürekli mıknatıs oluşturabilme özelliği; atomların magnetik momentleri bölgecikleri şeklinde yönlenmiş olup, magnetik alan içinde bu bölgecikler sürekli mıknatıs vermek üzere yönlenirler.

FONOKARDİYOGRAM

Hem sistolik ve diastolik kalp sesleri hem de iç ve dış kalp üfürümlerin mikrofon sayesinde alınması, filtre cihazıyla belirli ses frekanslarının seçilmesi, ayrıca bir kuvvetlendirici ve bir yazıcı yardımıyla kalp sesi eğrisinin kaydedilmesi.

FORMÜLLEŞTİRMEK

Formül durumuna getirmek.

FARENGOSTENOSİS

Yutak daralması.

FLOROKİNOLONLAR

Bakteriler üzerindeki etkilerini, DNAjiraz enzimini baskılayıp bölünmelerini engelleyerek ölümlerine neden olmak suretiyle gösteren, genel olarak vücut pH'sında ve yağda iyi çözünemeyen, zayıf bazik nitelikte, gram pozitif ve negatif bakteriler üzerine etkili, brusella ve mikobakteriler gibi hücre içerisine giren bakteriler üzerine de etkili, makrofajlarda interlökin I üretimini artırarak bağışıklık sistemi üzerine olumlu yönde etki gösteren, dağılım hacimleri oldukça yüksek ve özellikle insanlarda dirençli suş oluşumuna neden olduğundan dolayı hâlen ülkemizde sütü tüketilen hayvanlarda kullanımı yasaklanmış, ABD'de ise gıda değeri olan tüm hayvanlarda kullanımı yasak olan ve içerisinde enrofloksasin, danofloksasin, siprofloksasin, ofloksasin ve benzerleri birçok etken maddeyi bulunduran antibiyotik grubu, kinolonlar.

FİZOHEMATOMETRA

Döl yatağı boşluğunda gaz ve kan toplanması.

FAYDALANABİLMEK

Yararlanabilmek.