F ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "f" olan, 15 harfli toplam 34 adet kelime bulunmaktadır. f harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu f harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde f harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FOSFATİDİLSERİN

Hücre zarlarında bulunan ve ek grup olarak serin amino asidini taşıyan bir fosfolipit. Hücre zarlarında bulunan ve fosfatidik aside bağlı ek grup olarak serin aminoasidini taşıyan bir fosfolipit.

FİZOHEMATOMETRA

Döl yatağı boşluğunda gaz ve kan toplanması.

FAYDALANDIRILMA

Yararlandırılma.

FAEOHİFOMİKOZİS

Kimi pigmentli mantar türlerinin oluşturduğu fırsatçı enfeksiyonların genel adı.

FARENGOSTENOSİS

Yutak daralması.

FOSFATİDİLKOLİN

Hücre zarlarında bol bulunan ve ek grup olarak kolin taşıyan bir fosfolipit Lesitin. Fosfatidik aside bağlı ek grup olarak kolin taşıyan, hücre zarlarında en çok bulunan, kolinin vücut deposu olan ayrıca yağ oranı yüksek gıdalarda emülgatör olarak kullanılan bir fosfolipit, lesitin.

FEOKROMOBLASTOM

Feokromositom.

FANCONİSENDROMU

İnsanlarda, kemik iliğinin yetersiz gelişimi, deride yama tarzında kahverengi melanin birikimleri, kas ve iskelet sistemleriyle boşaltım ve üreme organlarındaki yapılış bozukluklarıyla belirgin kalıtsal bozukluk. Proksimal böbrek tübülüslerinde emilim bozukluğu sonucu idrarda glikoz, fosfor, sodyum, ürik asit, amino asitlerin bulunması ve metabolik asidozisle belirgin sadece Basenji ırkı av köpeklerinde görülen kalıtsal hastalık.

FOTOHİYALOGRAFİ

Camın fotomekanik yöntem ile işlenip şekillendirilmesi.

FIRÇALAYABİLMEK

Fırçalama imkânı veya olasılığı bulunmak.

FAHRİBEYMEZRASI

Elâzığ ilinde, Çaybağı bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

FOLİKÜLOGENEZİS

Yumurtalıklardaki primordial foliküllerin gelişme süreci.

FAŞİSTLEŞTİRMEK

Faşistleşmesini sağlamak.

FOTOSENSİTİVİTE

Gün ışığına aşırı duyarlı olma durumu.

FATURALANDIRMAK

Faturalama işini yaptırmak.

FLOROKİNOLONLAR

Bakteriler üzerindeki etkilerini, DNAjiraz enzimini baskılayıp bölünmelerini engelleyerek ölümlerine neden olmak suretiyle gösteren, genel olarak vücut pH'sında ve yağda iyi çözünemeyen, zayıf bazik nitelikte, gram pozitif ve negatif bakteriler üzerine etkili, brusella ve mikobakteriler gibi hücre içerisine giren bakteriler üzerine de etkili, makrofajlarda interlökin I üretimini artırarak bağışıklık sistemi üzerine olumlu yönde etki gösteren, dağılım hacimleri oldukça yüksek ve özellikle insanlarda dirençli suş oluşumuna neden olduğundan dolayı hâlen ülkemizde sütü tüketilen hayvanlarda kullanımı yasaklanmış, ABD'de ise gıda değeri olan tüm hayvanlarda kullanımı yasak olan ve içerisinde enrofloksasin, danofloksasin, siprofloksasin, ofloksasin ve benzerleri birçok etken maddeyi bulunduran antibiyotik grubu, kinolonlar.

FISILDAYABİLMEK

Fısıldama imkânı veya olasılığı bulunmak.

FİBRİNOHÜCRESEL

Fibrin ve hücrelerden yapılmış.

FRANSIZLAŞTIRMA

Fransızlaştırmak işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük