F ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "f" olan, 14 harfli toplam 55 adet kelime bulunmaktadır. f harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu f harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde f harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FLAVOBACTERİUM

Gram negatif, aerobik, hareketsiz, çubuk biçiminde olan ve türleri, soğukta saklanan tavuk, yumurta, tereyağı, süt ve benzerleri gıdaların bozulmasına neden olan bakteri cinsi.

FORMALİTECİLİK

Formaliteci olma durumu.

FAYDALANABİLME

Yararlanabilme.

FATURALANDIRMA

Faturalandırmak işi.

FOTOMANYETİZMA

ışık tarafından oluşturulan manyetik olayın tarifi.

FACİALAŞTIRMAK

Facia durumuna getirmek.

FLEBOSKLEROZİS

Toplardamar duvarlarının normal dışı kalınlaşması ve sertleşmesi.

FARKLILAŞTIRMA

Farklılaştırmak işi.

FİKİRLEŞTİRMEK

Fikri yanını geliştirmek, olgunlaştırmak.

FİBRİNSİZLEŞME

Fibrinin yıkılması veya uzaklaştırılması, defibrinasyon.

FİLEBOVİRÜSLER

Bunyaviridae ailesinde bulunan bir virüs cinsi, Phlebovirus.

FOTODERMATİTİS

Güneş yanığı.

FARMAKODİNAMİK

Farmakodinami ile ilgili.

FAYDALANDIRMAK

Yararlandırmak.

FOTOPERİYODİZM

Bitkilerin gün uzunluğuna bağlı olarak gösterdikleri tepki. Canlıların gün uzunluğuna bağlı olarak gösterdikleri tepki.

FİTOPLANKTOFAJ

Fitoplankton üzerinden beslenen.

FERAHNAKAŞİRAN

Klasik Türk müziğinde bir makam.

FLEBOTOMİDOZİS

Tatarcık sineklerin neden olduğu hastalıklar.

FORAMİNİFERLER

Bir hücrelilerden (Protozoa), kök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının hemen hepsi genel olarak bir ya da çok odacıklı, kalsiyum karbonattan yapılmış bir kabukla örtülü olan, iğne biçimindeki yalancı ayakları kabuk üzerindeki deliklerden dışarı uzanan, bazısı tath suda, çoğu denizlerde yaşayan, bugün fosil olmuş pek çok türü bulunan, globijerin (Globigerina) ve nümülit (Nummulites) cinsleri iyi bilinen, bir takımı. Delikli hayvanlar. (Foraminifera),iyi bilinen cinsleridir.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük