F ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "f" olan, 14 harfli toplam 55 adet kelime bulunmaktadır. f harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu f harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde f harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FACİALAŞTIRMAK

Facia durumuna getirmek.

FOTOİLETKENLİK

Bir maddenin ışığa maruz bırakıldığında elektriği iletme özelliği.

FİBROKARTİLAGO

İpliksel kıkırdak.

FAKIEKİNCİLİĞİ

Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

FLEBOTOMİDOZİS

Tatarcık sineklerin neden olduğu hastalıklar.

FOTOMANYETİZMA

ışık tarafından oluşturulan manyetik olayın tarifi.

FOTODERMATİTİS

Güneş yanığı.

FIRTINAKUŞLARI

(Tubinares, anlamdaş). Procellariiformes,olmak üzere iki familyası vardır.

FONKSİYONALİZM

İşlevcilik.

FERAHLANDIRMAK

Ferahlamasını sağlamak.

FARMAKODİNAMİK

Farmakodinami ile ilgili.

FİKİRLEŞTİRMEK

Fikri yanını geliştirmek, olgunlaştırmak.

FİLEBOVİRÜSLER

Bunyaviridae ailesinde bulunan bir virüs cinsi, Phlebovirus.

FASİOLOPSİOZİS

Fasciolopsis cinsi trematodların neden olduğu enfeksiyon.

FERAHNAKAŞİRAN

Klasik Türk müziğinde bir makam.

FEYİZLENDİRMEK

Feyizlenme işini yaptırmak.

FARMAKOGENETİK

İlaç etkinliği ve kinetiğinin etnik gruplar arası farkını inceleyen bilim dalı.

FORAMİNİFERLER

Bir hücrelilerden (Protozoa), kök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının hemen hepsi genel olarak bir ya da çok odacıklı, kalsiyum karbonattan yapılmış bir kabukla örtülü olan, iğne biçimindeki yalancı ayakları kabuk üzerindeki deliklerden dışarı uzanan, bazısı tath suda, çoğu denizlerde yaşayan, bugün fosil olmuş pek çok türü bulunan, globijerin (Globigerina) ve nümülit (Nummulites) cinsleri iyi bilinen, bir takımı. Delikli hayvanlar. (Foraminifera),iyi bilinen cinsleridir.

FİTOPLANKTOFAJ

Fitoplankton üzerinden beslenen.