F ile başlayan 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "f" olan, 12 harfli toplam 138 adet kelime bulunmaktadır. f harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu f harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde f harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FİSTÜLOGRAFİ

Fistül içerisine kontrast madde verilerek görüntü alınması.

FENOLFTALEİN

C20Hl4O4; asitlerin varlığında renksiz, bazların varlığında mor-kırmızı renk gösterdiğinden eşdeğerleyimde belirteç olarak kullanılan ak özdek.

FORAMİNİFERA

Delikli hayvanlar.

FİRAVUNLAŞMA

Firavunlaşmak işi.

FIRINGÖMBESİ

Yağlı haşhaş ekmeği. (Yukarıkaşıkara Yalvaç Isparta).

FİNGİRDEŞMEK

Karşılıklı fingirdemek.

FOLKLORCULUK

Folklorcunun işi ya da mesleği. Halk bilimi ile uğraşma işi. Halk oyunlarını öğretme veya öğrenme işi.

FİTOPATOLOJİ

Bitki hastalıklarını inceleyen bilim dalı.

FERSİZLEŞMEK

Fersiz duruma gelmek, donuklaşmak.

FERMANTASYON

Mayalanma.

FOTOKROMOJEN

Işığa maruz kaldığında pigment üreten mikobakterilere verilen ad.

FİSEBİLİLLAH

Hiçbir karşılık beklemeden.

FARENGOPLEJİ

Yutak felci.

FİLAROİDİDAE

Memelilerde solunum yolu enfeksiyonuna neden olan önemli nematod ailesi. Bu aile içerisinde bulunan Filaroides cinsi veteriner hekimlik açısından önem arz etmektedir.

FIRLATIVERME

Fırlatıvermek işi.

FİZYOKRATLIK

Fizyokrat olma durumu.

FURUNKULOZİS

Aynı anda çok sayıda furunkulün oluşması. Birkaç aylık bir süreçte birbiri ardı sıra çok sayıda furunkul oluşması.

FOTOELEKTRİK

Işığın etkisiyle elektrik üretme. Işık ışımalarının etkisiyle oluşan her tür elektrik olayı.

FORMATLATMAK

Formatlama işini yaptırmak.

FLAMANGİLLER

Kuşlar sınıfının leyleksiler takımına bağlı flamanlar alt takımının bir familyası. (Phoenicopteridae),türü iyi bilinir.