F ile başlayan 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "f" olan, 12 harfli toplam 138 adet kelime bulunmaktadır. f harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu f harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde f harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FOTOMODELLİK

Fotomodelin yaptığı iş.

FİLOVİRÜSLER

Marburg ve Ebola virüsleri gibi yapılarında negatif anlamlı ve tek iplikli RNA genomu bulunduran, şerit benzeri morfolojiye sahip virüslerin oluşturduğu virüs ailesi, Filoviridae.

FARENGOSPAZM

Yutak spazmı.

FOTOELEKTRİK

Işığın etkisiyle elektrik üretme. Işık ışımalarının etkisiyle oluşan her tür elektrik olayı.

FISIKOLAŞMAK

Sessiz sessiz konuşmak.

FİSEBİLİLLAH

Hiçbir karşılık beklemeden.

FAŞİSTLEŞMEK

Faşist duruma gelmek.

FİBRİNOJENAZ

Fibrinojenin hidrolizini sağlayan enzim.

FİTOSÖNOLOJİ

Bitki topluluklannın (komünite) incelenmesi. Bitki topluluklarını inceleyen bilim.

FARENGOPLEJİ

Yutak felci.

FRANSIZLAŞMA

Fransızlaşmak işi.

FIYDITTIRMAK

Kaçmak.

FANEROGAMLAR

Tohumlu bitkiler.

FARKSIZLAŞMA

Farksızlaşmak işi.

FOSFOARJİNİN

Bazı omurgasız hayvanların kas ve sinir dokusunda bulunan yüksek enerjili fosfatı depolayan bileşik, arjinin fosfat.

FISFISLATMAK

Koku, ilaç ve benzerleri sıvıları püskürttürmek.

FIRÇİKLENMEK

Daha fazla sürtünmek, sürtünerek rahatsız etmek. Sululuk etmek.

FORMÜLLEŞMEK

Formül durumuna gelmek. Kısa ve özlü duruma gelmek.

FİBRİNOLİZİN

Plazmin.

FIRLANDIRMAK

Dolaştırmak, etrafını çevirmek, sarmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük