F ile başlayan 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "f" olan, 11 harfli toplam 212 adet kelime bulunmaktadır. f harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu f harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde f harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FOKUSLANMAK

Odaklanmak.

FİLDİRDEMEK

İnsan ya da hayvanın gözleri karanlıkta parlamak.

FARENGİSMUS

Yutak spazmı.

FOLİKÜLİTİS

Folikül veya foliküllerin yangısı. Esas olarak derideki kıl foliküllerinin yangısını ifade etmekle birlikte, diğer tip foliküllerin yangısı için de kullanılır.

FOSFATLATMA

Fosfatlatmak işi.

FIRÇALATMAK

Fırçalama işini yaptırmak.

FINDIKÇILIK

Fındıkçının yaptığı iş. Fındıkçı olma durumu.

FERROKSİDAZ

Seruloplazmin.

FİSTÜLOTOMİ

Fistüle kesit yapılması.

FİLİZLENMEK

Bitki filiz vermek. Gelişmeye, büyümeye başlamak.

FARKINDALIK

Farkında olma durumu.

FOSİLLEŞMEK

Fosil durumuna gelmek, taşıllaşmak. Gerilemek, köhneleşmek. Düşünme gücünü yitirmek.

FANFANLAMAK

İhtiyarlamak.

FELAKETZEDE

Felakete uğramış (kimse).

FOKURDATMAK

Fokurdamasını sağlamak.

FARAŞDERESİ

Sivas ilinde, Akçakışla bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

FAGOLİZOZOM

Fagozomla, lizozomun birleşmesinden oluşan sitoplâzmik kesecik. Fagozom ve lizozomun birleşmesiyle oluşan ve hücre içi sindirimin gerçekleştiği yer. Fagozom ve lizozomun birleşmesiyle oluşan ve alınan maddenin hücre içi sindirimininin gerçekleştiği yer.

FERROMANGAN

Kütlece %50 demir, %50 mangan içeren alaşım.

FENİKTİRMEK

Herhangi bir kimsenin fazla acele etmesini isteyerek elini ayağını şaşırtmak, iki ayağını bir pabuca sokmak. Şaşırtmak, korkutmak. Sersemletmek. Kıvrandırmak.

FARENGOSKOP

Yutak muayenesine mahsus endoskop cihazı.