F ile başlayan 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "f" olan, 11 harfli toplam 212 adet kelime bulunmaktadır. f harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu f harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde f harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FARENGOPATİ

Yutak hastalığı.

FENİLALANİN

Aromatik bir yan zinciri olan kutupsuz, insan besini için temel bir amino asit. Suda çözünen, alkolde az çözünen, aromatik bir yan zinciri olan kutupsuz esansiyel bir aminoasit. Bütün amino asitlerin oluşumunda temel olan, artrit ağrılarının kontrolünde çok etkili olan, mental dikkati yükselten, merkezi sinir sistemi üzerine etkili iştahı azaltan, sembolü Phe ve F olan, aromatik ve hidrofobik yan zincirli esansiyel bir amino asit.

FUTBOLCULUK

Futbolcunun yaptığı iş.

FIKIRDAKLIK

Fıkırdak olma durumu.

FİLARİOİDEA

Nematoda sınıfında, Spirurina alt takımında bulunan, filariform vücut yapısına sahip ağızları papillalarla çevrili nematodların bir üst ailesi. Brugia, Dipetalonema, Loa, Mansonella, Onchocerca ve Wuchereria bu takım içerisinde bulunan ve insanlarda enfeksiyona neden olan önemli cinslerdir. Dirofilaria, Parafilaria, Setaria ve Stephanofilaria cinsleri ise evcil hayvanlarda enfeksiyonlara neden olmaktadır.

FORMÜLLEŞME

Formülleşmek işi.

FENİKTİRMEK

Herhangi bir kimsenin fazla acele etmesini isteyerek elini ayağını şaşırtmak, iki ayağını bir pabuca sokmak. Şaşırtmak, korkutmak. Sersemletmek. Kıvrandırmak.

FOTOEMİSYON

Bir yüzeyin UV ışın ile bombalanarak veya elektron yayıncaya kadar ısıtılarak aktif hale getirilip yüzey ayrıntılarının mikroskobik yöntem ile incelenmesi.

FİŞEKLENMEK

Birdenbire yerinden doğrulmak ve aynı hızla harekete geçmek: Oğlan bu sözü duyar duymaz fişektendi.

FOTODİNAMİK

Klorofil gibi, ışıkta floresans yapabilen.

FELDSPATLAR

En önemli mineral grubu. (Başlıca üç bölüme ayrılırlar: 1 . Potasyumlu feldspatlar. ortoklas: K (Al Si3O8); özdeş bileşiminde monoklinal sanidin, adular ile triklinal mikroklin bu gruptandır. Sodyumlu feldspatlar, albit: Na (Al Si2O8); triklinal. Kalsiyumlu feldspat, anortit: Ca (Al2 Si2O8); triklinal. bu üç grubun hiç bir üyesi katkısız olmayıp kendi aralarında karışım kristaller oluştururlar. Karışımda en çok albit ve anortit vardır ve bu sıraya plajioklas adı verilir, albit-anortit oranına göre oligoklas, andezin, labrador-bitovnit türlerine ayrılırlar. hepsinde metalik olmayan parıltı, çizgi ak; sertlik yaklaşık olarak 6, yoğunluk yaklaşık olarak 2.5'tir. Çoğu triklinal, birkaçı monoklinaldir.).

FOTOPERİYOT

Gün ışığına maruz kalma süresi. Bir organizmanın ideal faaliyeti için gerekli günlük süre. Gün ışığına maruz kalma süresi. Bir organizmanın ideal faaliyeti için gerekli gündelik süre. Bir organizmanın ideal faaliyeti için gerekli aydınlık süre. Gün ışığına maruz kalma süresi. Bir organizmanın ideal faaliyeti için gerekli günlük süre.

FIRINKÖSOSU

Fırın temizlemekte kullanılan ucu bezli deynek. (Yaykıl Gerze Sinop).

FİLOERİTRİN

Klorofilden çıkarılan ve otçul hayvanların safrasında görülen kırmızı pigment.

FORMALİTELİ

Formalitesi olan.

FILDIRATMAK

Atıvermek, kaldırıp atmak, fırlatmak.

FİŞŞEKLEMEK

Kışkırtmak.

FEYİLSİZLİK

Kanaatkar olmama hali.

FENOTİYAZİN

Duyarlı parazitlerde, süksinik oksidaz, kolinesteraz, heksozkinaz gibi bazı enzimlerin etkinliği engelleyerek etki gösteren, geviş getiren, tek tırnaklı, kanatlı ve tavşanlardaki iç parazitlere karşı etkili olan, kedi, köpek ve insanda kullanılmayan, şerit, kelebek ve strongylus larvalarını etkilemeyen, kullanıldığı hayvanlarda alyuvarların parçalanmasına ve kansızlığa neden olan ve genellikle tek dozda kullanılan parazit öldürücü ilk ilaçlardan biri.

FIŞTAKLAMAK

Fişteklemek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük