F ile başlayan 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "f" olan, 10 harfli toplam 292 adet kelime bulunmaktadır. f harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu f harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde f harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FİBRİNOLİZ

Fibrin pıhtısının plazmin enzimi tarafından parçalanıp çözünmesi olayı.

FARMAKOFOR

Bir ilaç molekülünde biyolojik etkiden sorumlu olduğu düşünülen ve hedef bölge ile en iyi şekilde etkileşerek biyolojik cevabı başlatmak için gerekli özelliklere sahip olan grup.

FENİKLEMEK

Şaşırmak, hayrete düşmek.

FENALAŞMAK

Kötü bir duruma girmek. Hastanın durumu ağırlaşmak. Ansızın bayılacak gibi olmak.

FONTANELLE

Bıngıldak, fontikulus.

FİBROPLAZİ

Bağ dokusunda anormal artış meydana gelmesi. Endotel hücreli kan damarları, ödem ve yangı hücrelerinin eşlik ettiği fibröz bağ doku artışı.

FOTOKİNEZİ

Bazı hayvanları karanlıkta ışık, çok aydınlıkta ise karanlık aramaya iteleyen dürtü.

FIRALATMAK

Atıvermek, kaldırıp atmak, fırlatmak.

FOKURDATMA

Fokurdatmak işi.

FOTOTAKSİS

Fototrofik mikroorganizmaların ışıktan yararlanmak için ışık kaynağına yönelik bir hareket yapması.

FIRÇALAMAK

Temizlemek veya parlatmak için fırça ile sürtmek. Bir kimseyi çok azarlamak, fırça çekmek. Sık ve bataklık ormandan geçmek.

FIKIRDAMAK

Fıkır fıkır kaynamak. Cilvelenmek.

FETİŞÇİLİK

Marksist yaklaşımda; insanların bizzat kendi aralarındaki toplumsal ilişkinin, onların gözünde nesneler arasında var olan hayal ürünü bir ilişki biçimine dönüşmesi olup emek ürünleri meta olarak elde edilmeye başlanır başlanmaz, emek ürünlerine yapışan ve dolayısıyle de meta üretiminden ayrılmaz hale gelen şey.

FECRİSADIK

Tan yerinde gün doğuncaya kadar süren kesiksiz aydınlık, gerçek tan.

FIRILDATMA

Fırıldatmak işi.

FÜZYOMETRE

Erime ısısını ölçmeye yarayan cihaz.

FAHILLAMAH

Fakirlemek.

FİLTRASYON

Bir sıvı veya gazı delikli materyalden geçirerek içindeki asılı durumda bulunan partikülleri ayırma işlemi. Sudaki katı partiküllerin delikli bir materyal, kum veya filtreden geçirilerek ayrılması işlemi. Süzülme.

FERASETSİZ

Anlayışsız.

FLABELLİNA

Lobosea sınıfında, Amoebida takımında bulunan ameboyit protozoa alt takımı.