FI ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "" olan, toplam 517 adet kelime bulunmaktadır. fı ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu fı ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde fı olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

FIRILDAKBÖCEKLERİ, FIRTINAKUŞUGİLLER

16 harfli kelimeler

FIRÇADİLLİGİLLER

15 harfli kelimeler

FIRÇALAYABİLMEK, FISILDAYABİLMEK

14 harfli kelimeler

FIRÇALAYABİLME, FIRTINAKUŞLARI, FISILDAYABİLME

13 harfli kelimeler

FINDIKLIKOYAK, FINDIKMENTEŞE, FIRILDAKÇILIK, FIRLATABİLMEK, FIRLATIVERMEK, FIRLAYIVERMEK, FIŞKIRABİLMEK, FIŞKIRIVERMEK

12 harfli kelimeler

FISFISLANMAK, FIŞKIRTILMAK, FINDIKKABUĞU, FIDIRAKLAMAK, FINDIKLIAKSU, FINDIKLIÇALI, FINDIKPINARI, FINGIRDAŞMAK, FIRÇİKLENMEK, FIRINGÖMBESİ, FIRLANDIRMAK, FIRLATABİLME, FIRLATIVERME, FIRLAYIVERME, FIRTIŞTIRMAK, FISDİYHLAMAK, FISFISLATMAK, FISIKOLAŞMAK, FISTİYHLEMEK, FIŞKIRABİLME, FIŞKIRIVERME, FITTISLANMAK, FIYDITTIRMAK

11 harfli kelimeler

FIKIRDAKLIK, FIKIRDAŞMAK, FIKIRDATMAK, FINDIKÇILIK, FINDIKKIRAN, FIRÇALANMAK, FIRÇALATMAK, FIRILDANMAK, FIRILDATMAK, FIRINLANMAK, FIRINLATMAK, FIRLATILMAK, FIRSATÇILIK, FISFISLAMAK, FISFISLANMA, FISILDANMAK, FISILDAŞMAK, FISTIKÇILIK, FISTIKLAMAK, FIŞIRDATMAK, FIŞKIRTILMA, FICIKTIRMAK, FIGGILATMAK, FILDIRATMAK, FILDIRDAMAK, FILLIKLAMAK, FINGILDAMAK, FINGIRDAMAK, FIRINKÖSOSU, FIRİKLENMEK, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

FIKIRDAMAK, FIKRACILIK, FIRÇACILIK, FIRÇALAMAK, FIRILDAKÇI, FIRINCILIK, FIRINLAMAK, FIRKACILIK, FISILDAMAK, FIŞIRDAMAK, FIŞKILAMAK, FIŞKIRTICI, FIŞKIRTMAK, FIÇIBIÇAĞI, FIGGILAMAK, FIKGILAMAK, FIKILDAMAK, FIKIRDAŞMA, FIKIRDATMA, FIKIRDAYIŞ, FILDIRAMAK, FILDIRIYİK, FINDIKBİTİ, FINDIKSUYU, FINGILAMAK, FIRAKLAMAK, FIRALATMAK, FIRÇALANMA, FIRÇALATMA, FIRÇALAYIŞ, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

FIÇICILIK, FIÇILAMAK, FIKIRDAMA, FINDIKLIK, FIRÇALAMA, FIRDOLAYI, FIRINLAMA, FIRLATMAK, FIRTINALI, FISILDAMA, FISLANMAK, FISTIKLIK, FIŞIRDAMA, FIŞKILAMA, FIŞKIRDAK, FIŞKIRMAK, FIŞKIRTMA, FIDILAMAK, FIKIRADAK, FIKIRAMAK, FILDIRMAG, FILDIRMAK, FILLANMAK, FINCITMAK, FINDIKÇİT, FINDIKKÖY, FINDIKOBA, FINDIRDAK, FINGIRDAK, FIRCITMAK, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

FIÇILAMA, FIKIRDAK, FIKRAMAK, FINDIKÇI, FINDIKLI, FIRÇALIK, FIRDÖNDÜ, FIRFIRLI, FIRILDAK, FIRINLIK, FIRLAMAK, FIRLATIŞ, FIRLATMA, FIRLAYIŞ, FIRSATÇI, FISLAMAK, FISLANMA, FISTIKÇI, FIŞKILIK, FIŞKIRIK, FIŞKIRIŞ, FIŞKIRMA, FIŞKIRTI, FITRATEN, FICITMAK, FICRAMAH, FIÇITMAK, FIDDIRIK, FIDLAMAK, FIGGILTİ, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

FIKIRTI, FIKRACI, FIKRAMA, FINDIKİ, FIRÇACI, FIRÇALI, FIRINCI, FIRINLI, FIRKACI, FIRKATA, FIRLAMA, FIRTINA, FISILTI, FISIRTI, FISKİYE, FISLAMA, FISTIKİ, FITIKLI, FITRİYE, FICIMAK, FIÇIMAK, FIDICIK, FIDIRAK, FIĞANCI, FIĞLATA, FIKFIKI, FILLAMA, FINGILI, FIRAHTI, FIRAKDI, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

FIÇICI, FIKDAN, FILDIR, FINDIK, FIRLAK, FIRSAT, FISTIK, FIŞKIN, FITRAT, FIÇCIK, FIÇIKO, FIÇITA, FIGANİ, FIHARE, FIKARA, FIKFIK, FIKOKU, FIKRAK, FILCAN, FILÇIK, FILIKA, FINCIH, FINCIK, FINCİK, FINDIH, FIRADA, FIRÇIK, FIRÇİK, FIRDAN, FIRENG, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

FIKIH, FIKRA, FIRÇA, FIRIN, FIRKA, FIŞKI, FITIK, FITRİ, FICCA, FICIK, FIÇÇA, FIÇÇI, FIÇIK, FIDIK, FIDIL, FIDIN, FIĞLA, FIĞLI, FIKGA, FIKKA, FILAN, FILAR, FILIK, FILİK, FINAR, FIRAH, FIRAT, FIRAZ, FIRÇI, FIREK, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

FIÇI, FIRT, FIÇA, FIKA, FIKI, FIRA, FIRK, FITA, FITI

3 harfli kelimeler

FIR, FIK, FIO, FIS, FIŞ, FIT

2 harfli kelimeler

FI

Bazı kelimelerin anlamları

FI

Fenol indeksi.

FIRTINAKUŞLARI

(Tubinares, anlamdaş). Procellariiformes,olmak üzere iki familyası vardır.

FISILDAYABİLME

Fısıldayabilmek işi.

FIRLATABİLMEK

Fırlatmaya gücü yetmek.

FIRILDAKBÖCEKLERİ

Durgun ya da az akıntılı suların yüzünde fırıl fırıl dönerek yaşayan kınkanatlı böcekler familyası; dönerböcekler.

FISILDAYABİLMEK

Fısıldama imkânı veya olasılığı bulunmak.

FIRILDAKÇILIK

Fırıldakçının yaptığı iş. Fırıldakçı olma durumu.

FIRTINAKUŞUGİLLER

(Procellariidae), (Eş anlamlısı: Hydrobatidae),iyi bilinen türleridir.

FIRÇALAYABİLMEK

Fırçalama imkânı veya olasılığı bulunmak.

FIRÇADİLLİGİLLER

(Trichoglossidae), Yeni Zelanda koca papağanı (Nestor notabilis) türleri iyi bilinir.

FIRLAYIVERMEK

Çabucak fırlamak.

FIRÇALAYABİLME

Fırçalayabilmek işi.

FINDIKLIKOYAK

Kahramanmaraş ili, Göksun ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

FIRLATIVERMEK

Ansızın fırlatmak.

FIŞKIRABİLMEK

Fışkırma olasılığı bulunmak.

FINDIKMENTEŞE

Mobilyaya takıldığında görünen bölümleri fındığı andıran bir menteşe türü.

  -   -   -  

Anlamında FI bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde FI geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ADAY

Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse. Bir iş için yetiştirilmekte, eğitilmekte olan kimse, namzet.

AFOROZ

Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası. Darılıp biriyle konuşmama, ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırma, toplum dışılama.

ARABOZAN

İki kişinin arasındaki dostluğu veya geçimi bozan (kimse), ara bozucu, ordubozan, fesatçı, fitçi, nifakçı, münafık, müfsit, müzevir.

ADA

Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire. Tali yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu. Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan.

ANGIÇ

Harman zamanı fazla sap yüklemek için öküz ve at arabalarının iki tarafına takılan parmaklık, kanat.

AMİPLER

Bir hücreli hayvanların kök bacaklılar sınıfına giren bir takımı.

ADALET

Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe. Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk. Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme.

AĞIZ

Yüzde, avurtlarla iki çene arasında bulunan, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye yarayan ve besinlerin sindirilmeye başlandığı organ. Bu boşluğun dudakları çevreleyen bölümü. Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak. Koy, körfez, liman vb. yerlerin açık tarafı. Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili. Uç, kenar. Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı. Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. Çıkış yeri. Kesici aletlerin keskin tarafı. Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap. Yeni doğurmuş memelilerin ilk sütü. Üslup, ifade biçimi.

ANLAŞMAZLIK

İki veya daha çok tarafın düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilaf, ikilik, maraza, sürtüşme.

AJİTASYON

Körükleme. Duygu sömürüsü yapma. Kişinin ruhsal gerginliğini dışa vurması sonucu oluşan etrafına karşı saldırganlık durumu. İnsanın zihninde ve duygu dünyasında sarsıntı yaratma. Çırpıntı.

ALBATROS

Fırtına kuşugillerden, 1 metre uzunluğunda, Atlantik Okyanusu'nda yaşayan iri bir tür kuş (Diomedea exulans).

ANTİKA

Tarihsel bir döneme ait olan. Mendil, örtü, yatak çarşafı vb. bezlerin kenarlarına paralel ipliklerden bir bölümü çekilip dikey olanların ikisi, üçü bir arada tire ile sarılarak yapılmış olan diş diş süs, sıçandişi. Genele, olağana, geleneğe aykırı, acayip, tuhaf, çarliston marka. Eski çağlardan kalma eser. Antik.

AKKARAMAN

Orta ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yaygın olarak yetiştirilen, vücudu beyaz, ağız, burun, göz etrafı, kulak ve ayaklarında siyah lekeler bulunabilen, kaba karışık yapağılı, yerli bir tür koyun.

ALGARİNA

Ağır bir şeyi denizden çıkarma veya denize indirme işinde kullanılan büyük vinçli deniz teknesi. Bazı gemilerin baş veya kıç tarafından eğik olarak uzatılmış bulunan makaralı, kısa ve kalın dikme.

AMFİBYUMLAR

Kurbağa ve semenderleri içine alan iki yaşamlı omurgalılar sınıfı.

ALABROS

Fırça gibi dik kesilmiş (erkek saçı).

ALPAKA

Çift parmaklılar takımının devegiller sınıfından, Güney Amerika'da yaşayan, uzun tüylü, memeli bir hayvan (Lama glama pacos). Bu yünden dokunan kumaş. Alman gümüşü. Bu hayvanın yumuşak, hafif, dayanıklı ve parlak olan yünü.

ABRAMAK

Fırtınalı havalarda gemiyi ustalıkla yönetmek. Başarmak, bir işi becermek.

APIŞ

Butların iç tarafı.

ACELECİ

Tez iş gören, çabuk davranan, canı tez, farfara, fırtına gibi, içi tez, ivecen, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı, telaşlı, acul.