EVZE ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "evze" olan, toplam 3 adet kelime bulunmaktadır. evze ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu evze ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde evze olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

EVZE

Naz, mızmızlık: Bu çocuk hasta olalı evzeli bir şey oldu. Kibrit.

EVZELEMEK

El ile araştırmak. Buğday ya da arpa başaklarını el ile ufalayarak tanelerine bakmak.

EVZEL

Önemli.

  -   -   -  

Anlamında EVZE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde EVZE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ZEVZEKÇE

Gevezeye yakışan, geveze gibi. (zevze'kçe) Gevezeye yakışır bir biçimde.

ZIRZAK

Zevzek.

VIZIKLI

Zevzek.

GEVEZE

Çok konuşan, çenesi düşük, gevşek ağızlı, lafçı, lafazan, zevzek, lakırtı ebesi, ağız kavafı, lakırtı kavafı, çene kavafı, cır cır, çaçaron. Sır saklamayan, boşboğaz, ayran ağızlı.

CINBILDAK

Zevzek. Oynak.

BENAVE

Serseri, mantıksız, zevzek.

DANDIN

Hoppa, şımarık, nazlı, yaramaz. Zevzek, patavatsız. Parasız, çıplak. Arzu, kapris.

GEVEZELENMEK

Gevezelik etmek, zevzeklenmek.

GEVEZELİK

Geveze olma durumu, zevzeklik, lafazanlık. Düzensiz, gelişigüzel konuşma, yazma.

ZEVZEYH

Özensiz, anlamsız konuşan, zevzek.

GEVEZELENME

Gevezelenmek işi, zevzeklenme.

VIZIKLANMAK

Zevzeklik, gevezelik etmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük